Veiligheid

Goede veiligheidsmaatregelen zijn gewoonweg logisch. Het vertaalt zich onmiddelijk in betere resultaten in het project of proces.

Veiligheidscoördinatie

Het zit in ons DNA en deze kennis, ervaring en visie delen we graag met onze klanten.

Tijdens de ontwerp -en studiefase ondersteunen we onze klanten op het gebied van veiligheidscoördinatie. Onze veiligheidscoördinator-ontwerp (VCO) detecteert alle risicovolle elementen en stelt een veiligheids- en gezondheidsplan (VG-plan) op. Dit bevat de te nemen maatregelen en tips aangaande veiligheid. Verder opent de VCO het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek.

Onze veiligheidscoördinator-verwezenlijking bezoekt de werven om na te gaan of de werken op een veilige manier gebeuren. De opmerkingen of werkpunten houdt hij bij in een coördinatiedagboek. Na elk werfbezoek, bezorgt de veiligheidscoördinator een werfverslag aan architect, bouwheer en aannemers. Verder vult hij het veiligheids- en gezondheidsplan en het postinterventiedossier aan.

Naast deze 2 meest belangrijke posities binnen veiligheid worden deze experts ondersteund door HSE-Managers en HSE-Consultants. Pauwels Consulting ondersteunt haar klanten met deze experts of neemt zelf de rol op als veiligheidscoördinator waarbij een volledig team van experts het project tot een veilig einde begeleidt.

Opleiding en continue bijscholing zorgen voor de focus van onze veiligheidsmedewerkers. Hierdoor kunnen ze waken over:

    • een respecteren van het veiligheidsplan,
    • het gebruik van de juiste werkmethodes, het dragen van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen,
    • de beschikbaarheid van de juiste diploma’s en keuringsattesten
    • de veiligheid in het algemeen voor alle medewerkers op de site, de eigen veiligheid als die van de omwonenden.

VCA experts

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), en is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Het departement Engineering is zelf VCA gecertificeerd. Dit houdt in dat Pauwels Consulting met Engineering een afdeling heeft die waakt dat tijdens de werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar gebracht worden. Een erkende certificatie instelling (BTV) voert jaarlijks een audit uit en heeft Pauwels Consulting Engineering een certificaat afgeleverd op basis van een onafhankelijk en objectief onderzoek.

Onze veiligheids- en kwaliteitsinspecteurs beschikken dan ook allen over een VCA-diploma en een BA4- of BA5-verklaring. Zij zetten nieuwe kwaliteitssystemen op, begeleiden onze klanten bij externe audits en voeren tevens interne audits uit. De preventieadviseurs en veiligheidscoördinatoren zorgen voor een strikte toepassing van de veiligheidsregels op de projecten bij onze klanten.

Een van de andere belangrijke kenmerken van VCA bedrijfscertificering is dat er een jaarlijkse controle is of Pauwels Consulting nog voldoet aan alle VCA eisen en  staat dus als het ware “onder toezicht” van de instelling die het VCA certificaat een het bedrijf heeft verstrekt.

Ben je op zoek naar een job binnen QHSE?

Dan horen wij graag van jou!

Bekijk onze uitdagingen!
De sectoren waarin onze consultants actief zijn:
Op zoek naar QHSE experten voor jouw project?
Contacteer ons