Go back to the homepage

ISO 9001:2015 workshop

ISO 9001:2015 legt veel meer nadruk op leiderschap en betrokkenheid van het topmanagement met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem dan de vorige norm. Topmanagers zijn bereid zich hiervoor te engageren maar weten vaak niet waar te beginnen.

Om het topmanagement van uw bedrijf te ondersteunen bij de implementatie van ISO 9001 en de voorbereiding van de bijhorende audits, verzorgt Pauwels Consulting ISO 9001:2015 workshops:

Wat is het doel van de ISO 9001:2015 workshop?

Het doel van deze workshop is om het topmanagement van uw bedrijf te helpen om efficiënt met ISO 9001:2015 om te gaan en zowel de risico’s als de businessvoordelen en opportuniteiten te identificeren en te benutten.

Onze consultants treden daarbij enerzijds op als facilitators die structuur bieden en notities nemen, en anderzijds als moderatoren om efficiënt en to-the-point te blijven.

Tijdens de workshop bieden we uw topmanagement een framework en een “road map” met kant-en-klare-vragen die een auditeur kan stellen tijdens een ISO-audit. Zo kunt u zich goed voorbereiden.

Hoe verloopt de ISO 9001:2015 workshop?

 1. Voorbereiding

We sturen u en uw collega’s de nodige documentatie met een overzicht van de workshop en alle vragen en tools die we zullen aanreiken. Zo kunt u zich goed voorbereiden.

 1. Verantwoordelijkheden vaststellen en risicogebaseerd denken

Tijdens de workshop zelf vertellen we eerst wat de verantwoordelijkheden van het topmanagement zijn met betrekking tot ISO 9001:2015. Daarna besteden we aandacht aan ‘risk-based thinking’, een belangrijk issue binnen de norm.

 1. Brainstormsessie op basis van SWOT en PESTEL-analyse

Vervolgens stellen we groepen samen om te brainstormen:

 • Wat zijn de interne en externe belangrijke issues (positieve en negatieve factoren) die uw strategie bepalen?
 • Welke issues geven we prioriteit?
 • Welke interne en externe stakeholders zijn er?
 • Wat zijn de eisen en verwachtingen van deze stakeholders?

De deelnemers komen met de inhoud; wij bieden een framework en hulpmiddelen aan zoals de PESTEL-analyse en SWOT.

 1. Discussie om gezamenlijk canvas te bereiken

Nadien wordt er op basis van deze denksessies gediscussieerd om zo tot een gezamenlijk canvas te komen en samen een antwoord te bieden op belangrijke vragen zoals:

 • Hoe ziet de context eruit waarbinnen onze organisatie moet opereren?
 • Wie zijn interne en externe stakeholders van onze organisatie?
 • Hoe ga ik strategisch om met stakeholders, risico’s en opportuniteiten die we in kaart gebracht hebben?
 • Welke vragen kan een auditor stellen en hoe antwoord ik hierop?
 1. Acties, actieverantwoordelijken en planning vaststellen

Als alles in kaart is gebracht en de prioriteiten zijn vastgelegd, dan is de laatste stap het bepalen van acties, actieverantwoordelijken en het opstellen van een planning.

Zo kunt u een beleid vaststellen of bijsturen op basis van de eisen en verwachtingen van uw stakeholders en de risico’s en opportuniteiten binnen uw organisatie.

Wat is de duur van deze workshop?

Een ISO 9001:2015 workshop duurt 2 tot 4 halve dagen, afhankelijk van de complexiteit van uw bedrijf, de reeds bestaande kennis en implementatie van ISO 9001:2015 en de beschikbaarheid van de deelnemers.

Daarbij is het bijzonder belangrijk dat iedereen van het topmanagement deelneemt. Anders heeft het geen zin en krijgt u een gekleurde kijk op stakeholders en factoren die een rol spelen bij strategie.


Interesse? Schrijf u in voor onze ISO 9001:2015 workshop

Wilt u zich voorbereiden op de implementatie van ISO 9001:2015 binnen uw bedrijf en de voorbereiding van bijhorende audits? Contacteer ons voor praktische informatie en leg een ISO 9001:2015 workshop vast op maat van uw bedrijf: