Medical Affairs

De medische en farmaceutische gemeenschap bestaat uit een breed netwerk van stakeholders. Medical Affairs teams spelen een cruciale rol binnen dit netwerk als bedrijfsambassadeurs die relaties uitbouwen en informatie-uitwisseling faciliteren.

Wilt u ondersteuning en advies bij uw Medical Affairs? De consultants en projectmanagers van Pauwels Consulting hebben jarenlange ervaring op het vlak van relatiebeheer, publicatie van vakliteratuur, distributie van productinformatie en het faciliteren van communicatie en kennisdeling. Wij helpen u graag verder!

Medical Affairs in de praktijk

Over de jaren heen spoorden overheden en andere regulerende instanties farmaceutische en medische bedrijven aan om een departement in te richten dat losstaat van hun commerciële activiteiten. Op die manier kreeg Medical Affairs – ook wel Medische Zaken – een belangrijk aandeel binnen de life sciences sector.

Medical Affairs teams en departementen zijn uitgegroeid tot het medische gezicht van deze bedrijven. Ze zijn nauw verbonden met de farmaceutische en medische community, begrijpen de uitdagingen binnen de sector en zoeken proactief naar oplossingen.

Op die manier bieden zij bedrijven cruciale wetenschappelijke en klinische ondersteuning voor hun commerciële producten, verbeteren zij de zorg voor patiënten en versterken zij de community als geheel.

Medical Affairs teams en departementen:

 • beheren relaties met belangrijke stakeholders, waaronder medische experts en thought leaders,
 • verwerken data en publiceren rapporten van klinische trials,
 • verzamelen belangrijke informatie en inzichten gerelateerd aan productontwikkeling,
 • werken aan onderzoeksinitiatieven buiten de gelabelde en op de markt gebrachte indicaties,
 • verspreiden educatieve informatie
 • en verschaffen informatie met betrekking tot de veiligheid van producten voor professionals in de gezondheidszorg zoals artsen, apothekers, verpleegkundigen en patiënten.

De informatie en het advies die Medical Affairs professionals verstrekken zijn gebaseerd op gepubliceerde vakliteratuur, confidentiële bedrijfsgegevens en praktijkervaringen.

Dankzij hun sterke relaties binnen medische en academische community’s kan informatie vrij uitgewisseld worden tussen de medische gemeenschap en de organisatie. Op die manier versterken alle belanghebbenden elkaar.

Uitdagingen op het gebied van Medical Affairs

De behoeften van de medische gemeenschap zijn de laatste jaren enorm uitgebreid, samen met de technische complexiteit van de interacties. Dat vraagt om meer skills en expertise, meer zakelijk inzicht en meer afstemming op de commerciële doelstellingen van het bedrijf.

Farmaceutische bedrijven moeten een betrouwbare wetenschappelijke partner zien te worden om succesvol te zijn. Dat vertrouwen kunnen ze opbouwen dankzij degelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling, niet alleen via commerciële boodschappen.

Bedrijven moeten inzicht verkrijgen in de patiëntervaring, beroep doen en invloed kunnen uitoefenen op een breed netwerk aan externe belanghebbenden en Medical Affairs moet daarbij als spil optreden tussen de medische gemeenschap en de interne onderzoeksorganisatie.

Medical Affairs bij Pauwels Consulting

Wilt u ondersteuning en advies bij uw Medical Affairs? Pauwels Consulting helpt u graag verder met:

 • ervaren medisch-wetenschappelijke contactpersonen om uw Medical Affairs teams te ondersteunen: zij leiden het relatiebeheer en de verspreiding van productinformatie met zorgverleners en andere medisch gerichte klanten, waaronder regulerende instanties.
 • klinische projectmanagers om uw klinische afdeling te ondersteunen: zij leveren CRA’s of CTA’s voor uw klinische proeven na lancering om uw studies te plannen, uit te voeren en te ondersteunen.
 • medische schrijvers om uw medische communicatie te ondersteunen: zij schrijven intercollegiaal getoetste publicaties en andere medische en wetenschappelijke publicaties.
 • trainers om uw medische trainingsbehoeften te ondersteunen: zij bieden medische scholing aan zorgverleners en trainen interne teams (bijvoorbeeld verkoopmedewerkers).
 • medische adviseurs om uw medisch-strategische activiteiten te ondersteunen: zij ontwikkelen en leiden uw medische merkstrategie voor elk product en werken samen met development, commerciële en andere partijen om de cross-functionele levenscyclusstrategie en -planning van het product vorm te geven.

In een tijd waarin Health Economics en Outcomes-Research (HEOR) activiteiten essentieel zijn voor het succes van uw bedrijf en merken, bieden wij ook ondersteuning voor uw onderzoek en communicatie met betrekking tot productwaarde, bijvoorbeeld productwaardedossiers, gezondheidstechnologie en assessments.


Meer weten?

Wilt u ondersteuning en advies bij uw Medical Affairs? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Onze Medical Affairs managers en consultants staan u graag bij.