Disclaimer, Privacy en Cookie policy

Pauwels Consulting privacy- & cookiebeleid, onze algemene factuur- & verkoopsvoorwaarden en disclaimer.

Navigeer deze pagina:

PRIVACY POLICY

Dit beleid en deze voorwaarden zijn van toepassing sinds 25 mei 2018 en gaan uit van PAUWELS CONSULTING NV, met zetel te 1831 DIEGEM, Lambroekstraat 5A en ingeschreven in KBO onder het nummer 0466.878.816 (hierna Pauwels Consulting).  Pauwels Consulting stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen.

Tijdens uw contact met Pauwels Consulting kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu, medewerker van een bedrijf, … (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw ‘persoonsgegevens’.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Lees ons volledige privacybeleid en onze algemene voorwaarden gegevensbescherming & gebruiksvoorwaarden hier.

COOKIE POLICY

Als u onze website www.pauwelsconsulting.com bezoekt dan kunnen wij cookies opslaan op uw computer of mobiele toestel. Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren.

1. WELKE PARTIJEN ZIJN ER?

In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder:

  • ‘Pauwels Consulting’: Pauwels Consulting NV, met zetel te Lambroekstraat 5A, B-1831, Diegem, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0466.878.816
  • ‘Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Pauwels Consulting via zijn online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  • ‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding: 04-08-2012) (URL).

2. WAT ZIJN COOKIES EN WAAROM ZIJN ZE BELANGRIJK?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel. Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.
Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via e-Privacy richtlijn 2002/58/EC. Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. In België gebeurt dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

3. WELKE COOKIES GEBRUIKT PAUWELS CONSULTING EN VOOR WELKE DOELEINDEN?

Soorten cookies

Op de website van Pauwels Consulting worden 4 verschillende soorten cookies gebruikt:

I. Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.

II. Functionele cookies
Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.

III. Analytische of performance cookies
Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

IV. Targeting of advertising cookies
Targeting of advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen. Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers. Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

Een overzicht van alle specifieke cookies vind je in onze cookie policy. 

Lees meer over alle cookies per browser:

Heeft u verdere vragen? Aarzel niet en contacteer ons via gdpr@pauwelsconsulting.com of +32 9 324 70 80. Wij lichten ons cookiebeleid graag toe.

ALGEMENE FACTUUR- & VERKOOPSVOORWAARDEN PAUWELS CONSULTING

Lees en download hier de Algemene Voorwaarden aangaande facturen & verkoop van Pauwels Consulting NV.

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Pauwels Consulting NV.

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
Pauwels Consulting NV
Lambroekstraat 5A
1831 Diegem – België

Telefoon: +32 9 324 70 80
Email: contact@pauwelsconsulting.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0466.878.816

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden in deze Disclaimer.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pauwels Consulting of rechthoudende derden. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Pauwels Consulting levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pauwels Consulting de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Pauwels Consulting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren via gdpr@pauwelsconsulting.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pauwels Consulting geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Pauwels Consulting kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Pauwels Consulting verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Mocht u na het lezen van deze pagina vragen of opmerkingen hebben dan kunt u steeds contact opnemen met Pauwels Consulting via contact@pauwelsconsulting.com of gdpr@pauwelsconsulting.com.