Disclaimer, Privacy en Cookie policy

Pauwels Consulting privacy- & cookiebeleid, onze algemene factuur- & verkoopsvoorwaarden en disclaimer.

PRIVACY POLICY

Dit beleid en deze voorwaarden zijn van toepassing sinds 25 mei 2018 en gaan uit van PAUWELS CONSULTING NV, met zetel te 1831 DIEGEM, Lambroekstraat 5A en ingeschreven in KBO onder het nummer 0466.878.816 (hierna Pauwels Consulting).  Pauwels Consulting stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen.

Tijdens uw contact met Pauwels Consulting kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu, medewerker van een bedrijf, … (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw ‘persoonsgegevens’.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Lees ons volledige privacybeleid en onze algemene voorwaarden gegevensbescherming & gebruiksvoorwaarden hier.

COOKIE POLICY

Als u onze website www.pauwelsconsulting.com bezoekt dan kunnen wij cookies opslaan op uw computer of mobiele toestel. Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren.

In de PDF vertellen wij u graag welke cookies wij gebruiken en waarom. Heeft u verdere vragen? Aarzel niet en contacteer ons via gdpr@pauwelsconsulting.com of +32 9 324 70 80. Wij lichten ons cookiebeleid graag toe.

Lees en download hier onze volledige cookie policy.

ALGEMENE FACTUUR- & VERKOOPSVOORWAARDEN PAUWELS CONSULTING

Lees en download hier de Algemene Voorwaarden aangaande facturen & verkoop van Pauwels Consulting NV.

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Pauwels Consulting NV.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
Pauwels Consulting NV
Lambroekstraat 5A
1831 Diegem – België

Telefoon: +32 9 324 70 80
Email: contact@pauwelsconsulting.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0466.878.816

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden in deze Disclaimer.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pauwels Consulting of rechthoudende derden. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Pauwels Consulting levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pauwels Consulting de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Pauwels Consulting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren via gdpr@pauwelsconsulting.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pauwels Consulting geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Pauwels Consulting kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Pauwels Consulting verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Mocht u na het lezen van deze pagina vragen of opmerkingen hebben dan kunt u steeds contact opnemen met Pauwels Consulting via contact@pauwelsconsulting.com.