Chemische industrie

Sector

De voorbije jaren is er een investeringsgolf aan de gang in de chemische bedrijven. Deze investeringen zijn het gevolg van een stijgende nood aan meer basisproducten om een waaier kunststoffen te maken, van cosmetica tot plastics. Ethyleen en propyleen zijn de exponenten van deze investeringsgolf. Het zijn de basisbestanddelen van heel wat kunststoffen.

De vraag naar deze bestanddelen blijft stijgen doordat de vraag naar de producten waarin ze verwerkt worden, blijft toenemen. Isolatie materialen zijn een voorbeeld hiervan.

Een andere reden van de investeringen zijn de overgang naar CO²-arme grondstoffen en het verminderen van de broeikasgassen. Dergelijke investeringen zijn gecalculeerd op lange termijn en zodoende moeten deze rekening houden met de klimaatomstandigheden. Moderne nieuwe chemische fabrieken zullen beter gewapend zijn voor deze overgang.

In deze ontwikkelingen, optimalisaties en groei is Pauwels Consulting een betrouwbare partner om dergelijke projecten succesvol te realiseren.

De uitdagingen

De projecten om deze uitdagingen het hoofd te bieden vereisen specifieke kennis, talent en ervaring, die vaak niet aanwezig zijn binnen de eigen organisatie. In deze projecten kan Pauwels Consulting ondernemingen ondersteunen als specialist in de domeinen van design, architectuur, project management, system engineering, software development en testing.

Meerwaarde van Pauwels Consulting

De doorheen de jaren opgebouwde expertise stelt Pauwels Consulting in staat om in specifieke projecten een adviserende en stuwende rol op te nemen en bedrijven te ondersteunen voor, tijdens en na het project. De ervaring, partnerschappen en expertise maakt van Pauwels Consulting een kennisbedrijf te dienste van onze klanten. Het uitgebreide netwerk van experts wordt aangesproken om het juiste team samen te stellen voor het project. Daar blijft het echter niet bij. Tijdens alle projecten worden Pauwels consultants individueel begeleid via gesprekken en eventuele extra opleidingen. Deze complete aanpak garandeert de optimale uitvoering van de uitdagende en veeleisende projecten.

Deze persoonlijke touch zorgt voor een duidelijke win-win situatie: succesvolle resultaten voor de onderneming alsook voldoening bij de consultant.

Geïnteresseerd in samenwerken?
Contacteer ons