Infrastructuur en bouw

Sector

Of het nu om een woning, een wijk, flatgebouw of infrastructuur gaat, het bouwproces en het resultaat zijn binnenkort digitaal en ‘slim’.

In tijden van klimaatverandering en nieuwe verwachtingen van de markt innoveert de bouwsector in nieuwe technologieën. Drones, artificiële intelligentie, 3D printing, BIM (Building Information Modelling) zijn nieuwe technologieën die in volle opmars zijn. Deze nieuwe technieken leveren betere data op , waarbij na de analyse het bouwproces en het beheer kan geoptimaliseerd worden. Deze nieuwe technologieën worden ingezet bij haalbaarheidsstudies, projectmanagement, analyse, programmering, implementatie, training, documentatie, oplevering en garantie, tot nazorg.

Deze innovaties zijn samen met schaalbaarheid van de onderneming doorslaggevend voor de groei van de onderneming. Dit gaat over automatisering, digitalisering, herhaalbaarheid, maar ook de standaardisering van producten en diensten. Dit zonder de stabiliteit van de onderneming aan te tasten. In deze ontwikkelingen, optimalisaties en groei is Pauwels Consulting een betrouwbare partner om dergelijke projecten succesvol te realiseren.

De uitdagingen

De projecten om deze uitdagingen het hoofd te bieden vereisen specifieke kennis, talent en ervaring, die vaak niet aanwezig zijn binnen de eigen organisatie. In deze projecten kan Pauwels Consulting ondernemingen ondersteunen als specialist in de domeinen van design, architectuur, project management, QHSE, supervisie, system engineering, software development en testing.

Meerwaarde van Pauwels Consulting

De doorheen de jaren opgebouwde expertise stelt Pauwels Consulting in staat om in specifieke projecten een adviserende en stuwende rol op te nemen en bedrijven te ondersteunen voor, tijdens en na het project. De ervaring, partnerschappen en expertise maakt van Pauwels Consulting een kennisbedrijf te dienste van onze klanten. Het uitgebreide netwerk van experts wordt aangesproken om het juiste team samen te stellen voor het project. Daar blijft het echter niet bij. Tijdens alle projecten worden Pauwels consultants individueel begeleid via gesprekken en eventuele extra opleidingen. Deze complete aanpak garandeert de optimale uitvoering van de uitdagende en veeleisende projecten.

Deze persoonlijke touch zorgt voor een duidelijke win-win situatie: succesvolle resultaten voor de onderneming alsook voldoening bij de consultant.

Geïnteresseerd in samenwerken?
Contacteer ons