Veiligheid

in elke fase van elk project

Veiligheid voor alles
Onze Safety consultants zijn sterk opgeleid en leren elke dag  bij van de verschillende projecten waaraan ze werken. Onze veiligheidscoördinatoren en -experten zijn vooral actief in de transport-, bouw- en energiesector. Ze ondersteunen onze klanten met de coördinatie van de veiligheid tijdens de ontwerp- en studiefase van hun projecten. Ze bezoeken de werven van onze klanten ook tijdens de implementatie om ervoor te zorgen dat de Health & Safety protocollen correct worden uitgevoerd.

Onze veiligheidsexperts hebben tijdens hun projecten aandacht voor  alle mogelijke veiligheidsrisico’s. Dragen de medewerkers de juiste beschermingsmiddelen? Hebben ze de juiste houding ten opzichte van veiligheid? Onze consultants praten met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt waarom bepaalde maatregelen moeten worden genomen. Dit leidt tot een veiligere werkomgeving, zowel op deze site als op toekomstige projecten.

Wat is onze toegevoegde waarde?

Onze mensen helpen niet alleen tijdens projecten, maar laten ook een blijvende impact na op alle projectmedewerkers. Hun opdracht bestaat eruit om elk project veiliger te maken én  mensen bewust te maken van veiligheidsrisico’s en veilige(re) manieren van werken. Onze consultants geven het goede voorbeeld, communiceren duidelijk en voorkomen op die manier zoveel mogelijk risico’s en ongelukken bij de  projectmedewerkers en partners van onze klanten.

Onze mensen zijn pas tevreden wanneer een project op een veilige manier opgeleverd wordt én wanneer ze weten dat de projectmedewerkers hun kennis inzake veiligheidspraktijken meenemen naar hun volgende project. Op deze manier helpt Pauwels Consulting de bouwwereld veiliger te maken.

Onze functies

We zijn steeds op zoek naar de volgende experten om ons team verder te versterken:

Preventieadviseur

Onze Preventieadviseurs blijven op de hoogte van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het welzijn en de veiligheid van projectmedewerkers. Ze stellen beleidslijnen op voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de medewerkers, evenals een preventieplan en een jaarlijks actieplan. Onze Preventieadviseurs zijn cruciaal om bedrijven veilig te houden.

Safety Supervisor

Onze Safety Supervisors coördineren de implementatie van de algemene principes van het management van gezondheids- en veiligheidsrisico’s tijdens de verschillende fasen van hun projecten. Ze rapporteren en onderzoeken niet alleen incidenten en ongevallen, maar volgen ook de implementatie van controlemaatregelen op om toekomstige incidenten te voorkomen.

damir-bilic-website-image

“Om dit werk te kunnen doen moet je altijd alert zijn en je bewust zijn van de gevaren op de werkvloer. Je moet begrijpen dat een kleine fout iemand zijn leven kan kosten en je moet deze problemen meteen aanpakken om dergelijke situaties te vermijden.”

Damir Bilic

Safety Coordinator

Heb je interesse?

Hou je van Safety en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Neem snel contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Max. bestandsgrootte: 256 MB.

Frederik Coppens
Frederik Coppens Recruitment Consultant Engineering