Algemene voorwaarden

Beste lezer, hieronder vind je:

PRIVACY POLICY

Dit beleid en deze voorwaarden zijn geldig vanaf 25 mei 2018 en werden gepubliceerd door PAUWELS CONSULTING NV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem (België), Lambroekstraat 5A, dat ingeschreven is in de KBO onder nummer 0466.878.816 (hierna ‘Pauwels Consulting’). Pauwels Consulting spant zich ten volle in om jouw privacy te beschermen.

Tijdens jouw contact met Pauwels Consulting is het mogelijk dat je persoonsgegevens met ons deelt die ons toelaten je te identificeren als een individu, medewerker van een bedrijf, etc. (zoals jouw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn jouw ‘persoonsgegevens’. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over jou verzamelen met als doel je onze diensten aan te bieden. Door de site te gebruiken of je persoonsgegevens met ons te delen in het kader van onze diensten, ga je akkoord met de in deze privacyverklaring beschreven praktijken.

Lees en download ons integrale privacybeleid hier

COOKIE POLICY
Wanneer je onze website www.pauwelsconsulting.com bezoekt, kunnen we ‘cookies’ opslaan op jouw apparaat. Cookies zijn cruciaal voor ons om jouw bezoek aan onze website te optimaliseren. 1. DE PARTIJEN De volgende definities zullen de volgende betekenissen hebben:
  • ‘Pauwels Consulting’: Pauwels Consulting NV, met maatschappelijke zetel te Lambroekstraat 5A, B1831 Diegem (België), bedrijf geregistreerd onder ondernemingsnummer 0466.878.816.
  • ‘Gebruiker’ of ‘jij’/’je’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die een contractuele relatie van iedere aard aangaat met Pauwels Consulting via zijn onlineplatform.
  • ‘Wetgeving’: artikel 129 van de wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding: 04-08-2012) (URL).
2. WAT ZIJN COOKIES EN WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE? 3. COOKIES VIA UW BROWSER BEHEREN: Heeft u verdere vragen? Aarzel niet en contacteer ons via gdpr@pauwelsconsulting.com of +32 9 324 70 80. Wij lichten ons cookiebeleid graag toe.
DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Pauwels Consulting NV.

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
Pauwels Consulting NV
Lambroekstraat 5A
1831 Diegem – België

Telephone: +32 9 324 70 80
E-mail: contact@pauwelsconsulting.com
Company number: BTW BE 0466.878.816

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden in deze Disclaimer.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pauwels Consulting of rechthoudende derden. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Pauwels Consulting levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pauwels Consulting de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Pauwels Consulting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren via gdpr@pauwelsconsulting.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pauwels Consulting geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Pauwels Consulting kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.Pauwels Consulting kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Pauwels Consulting verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Mocht u na het lezen van deze pagina vragen of opmerkingen hebben dan kunt u steeds contact opnemen met Pauwels Consulting via contact@pauwelsconsulting.com of gdpr@pauwelsconsulting.com.