Automotive

Sector

Autorijden evolueert in onze hedendaagse maatschappij in een sneltreintempo. Nieuwe energiebronnen zoals elektriciteit of waterstof, nieuwe milieureglementeringen en ‘smart car connection’ dagen de automotive bedrijven uit.

Vandaag heeft Pauwels Consulting heel wat mensen binnen bedrijven die rondom het ontwerp, de ontwikkeling, productie van auto’s en andere motorvoertuigen actief zijn. Automotive is één van de grootste economische sectoren waardoor Pauwels Consulting steeds voor nieuwe uitdagingen komt te staan. De aanpak en filosofie van Pauwels Consulting heeft doorheen de jaren talloze projecten tot een succes gemaakt.

De uitdagingen

Een productielijn die moet uitgebreid worden zonder dat de productie verminderd of aanpassingen aan bestaande verouderde lijnen en/of robots die geen ‘downtime’ meebrengen. De hele optimalisatie van het complete productieproces. Dit zijn complexe en ingrijpende projecten die heel wat technische kennis, methodologieën, project management ervaring en soft skills vereisen.

Oplossingen

Dit talent en ervaring zijn vaak niet aanwezig binnen de eigen organisatie. In deze projecten kan Pauwels Consulting ondernemingen ondersteunen als specialist in de domeinen van design, project management, system engineering, software developement en testing.

De meerwaarde van Pauwels Consulting

De doorheen de jaren opgebouwde expertise stelt Pauwels Consulting in staat om in specifieke projecten een adviserende en stuwende rol op te nemen en bedrijven te ondersteunen voor, tijdens en na het project. De ervaring, partnerschappen en expertise maakt van Pauwels Consulting een kennisbedrijf te dienste van onze klanten. Het uitgebreide netwerk van experts wordt aangesproken om het juiste team samen te stellen voor het project. Daar blijft het echter niet bij. Tijdens alle projecten worden Pauwels consultants individueel begeleid via gesprekken en eventuele extra opleidingen. Deze complete aanpak garandeert de optimale uitvoering van de uitdagende en veeleisende projecten.

Deze persoonlijke touch zorgt voor een duidelijke win-win situatie: succesvolle resultaten voor de onderneming alsook voldoening bij de consultant.

Geïnteresseerd in samenwerken?
Contacteer ons