Energie

Sector

De energietransitie van het produceren van energie zonder CO² uitstoot is de uitdaging. Investeren en innoveren in lokale hernieuwbare groene energie zoals biomassa, wind, waterkracht en zonne-energie zijn noodzakelijk om de uitdaging het hoofd te bieden.

Consumenten en ondernemingen moeten te allen tijde in stroom worden voorzien. Smart-Grids zijn elektriciteitssystemen die de vraag naar elektriciteit beïnvloeden aan de hand van het momentane aanbod. In toekomst waar eenieder op de meest efficiënt mogelijke manier en op de juiste momenten stroom consumeert en/of stroom opwekt zullen ze een belangrijke rol vervullen.

Het stroomnet en de gasvoorziening zijn vandaag niet voorzien op het nieuwe verbruik van de toekomst. Dit zorgt voor netaanpassingen die over meerdere jaren dienen te gebeuren. Niet enkel op het gebied van infrastructuur zoals gasleidingen en hoogspanningsverbindingen, ook de sturing en beveiliging van deze installaties zorgen voor een complexe uitdaging binnen studie, contracting & procurement, supervisie en project management.

Deze innovaties die noodzakelijk zijn, omdat enkel door innovatie vooruitgang geboekt wordt, brengen hoge investeringen met zich mee op het vlak van infrastructuur en ruimtelijk ordening.

Innovatie is samen met schaalbaarheid van de onderneming doorslaggevend voor de groei van de onderneming. Dit gaat over automatisering, digitalisering, herhaalbaarheid, maar ook de standaardisering van producten en diensten. Dit zonder de stabiliteit van de onderneming aan te tasten. In deze ontwikkelingen, optimalisaties en groei is Pauwels Consulting een betrouwbare partner om dergelijke projecten succesvol te realiseren.

De uitdagingen

De projecten om deze uitdagingen het hoofd te bieden vereisen specifieke kennis, talent en ervaring, die vaak niet aanwezig zijn binnen de eigen organisatie. In deze projecten kan Pauwels Consulting ondernemingen ondersteunen als specialist in de domeinen van design, architectuur, project management, system engineering, software development en testing.

Meerwaarde van Pauwels Consulting

De doorheen de jaren opgebouwde expertise stelt Pauwels Consulting in staat om in specifieke projecten een adviserende en stuwende rol op te nemen en bedrijven te ondersteunen voor, tijdens en na het project. De ervaring, partnerschappen en expertise maakt van Pauwels Consulting een kennisbedrijf te dienste van onze klanten. Het uitgebreide netwerk van experts wordt aangesproken om het juiste team samen te stellen voor het project. Daar blijft het echter niet bij. Tijdens alle projecten worden Pauwels consultants individueel begeleid via gesprekken en eventuele extra opleidingen. Deze complete aanpak garandeert de optimale uitvoering van de uitdagende en veeleisende projecten.

Deze persoonlijke touch zorgt voor een duidelijke win-win situatie: succesvolle resultaten voor de onderneming alsook voldoening bij de consultant.

Geïnteresseerd in samenwerken?
Contacteer ons