Inzichten

Operational Excellence bij Metaco

29 nov 2019
Onze Operational Excellence consultant Bilal kreeg de kans bij Metaco om de kostprijscalculatie onder de loep te nemen en enkele Leanprincipes toe te passen op de werkwijze, de algemene veiligheid,  de opslagprocedure en de bedrijfs- & productieprocessen. Kris, zijn senior OpEx collega blikt tevreden terug op het project.

Operational Excellence (OpEx) is een populaire overtuiging bij organisaties die hun efficiëntie willen verbeteren en behouden. Ondanks die populariteit is het niet eenvoudig om ‘Operational Excellence’ duidelijk en eenduidig te definiëren. Ik omschrijf het als:

“de moeite en acties die een bedrijf doet, door middel van gestandaardiseerde processen, in de overtuiging aan de klant de gevraagde dienst(en) of product(en) te leveren, op het gewenste/gevraagde moment en kwaliteitsniveau, tegen de laagst mogelijke moeite en kost, en een prijs die de klant ervoor wilt betalen.”

Het verbaast me steeds opnieuw hoeveel bedrijven worstelen met Operational Excellence. Ik hoor regelmatig dat OpEx niet de verwachte resultaten oplevert. Heel vaak valt het falen van OpEx initiatieven te herleiden tot 9 oorzaken. Ik houd mij dan ook aan een aantal principes die het slagen van het project bijna 100% verzekeren. Met die oorzaken & succesfactoren in het achterhoofd hebben Bilal en ik goede resultaten geboekt tijdens het OpEx project bij Metaco.

Ontdek de toegevoegde waarde van Operational Excellence voor jouw organisatie!

Lees de handige tips in deze business case waarmee je direct aan de slag kunt.

9 redenen waarom Operational Excellence faalt en hoe u deze valkuilen kunt vermijden

1. De bedrijfsleiding heeft te weinig kennis en ervaring met Operational Excellence en “start met OpEx” om de verkeerde redenen

Soms gaan bedrijven van start met Operational Excellence initiatieven omdat “iedereen het doet” of omdat enkele concurrenten investeren in Operational Excellence. Op dezelfde manier worden lokale afdelingen van een bedrijf vaak gedwongen om aan de slag te gaan met OpEx omdat het hoofdkwartier dat zo beslist heeft. In zo’n gevallen hebben organisaties vaak niet de vereiste kennis, expertise en middelen om met OpEx van start te gaan en goede resultaten te boeken.

Les 1: Ga alleen van start met OpEx als u ervan overtuigd bent dat OpEx u voordelen zal opleveren en als u de nodige OpEx kennis, ervaring en middelen ter beschikking heeft.

Weet u nog niet of u er klaar voor bent of weet u nog niet of OpEx geschikt is voor u? Of heeft u hulp nodig bij de voorbereiding en/of implementatie van OpEx? Ga dan op zoek naar betrouwbare partners! Het gebrek aan kennis, expertise en middelen binnen uw eigen organisatie mag nooit de optimalisatie van uw processen in de weg staan.

2. OpEx wordt vaak eerder gezien als een verzameling tools dan als een cultuur

Denkt u dat de implementatie van een lean of six sigma programma u Operational Excellence zal opleveren? Dan denkt u verkeerd, maar u bent niet de enige! Operational Excellence is een filosofie, een bedrijfscultuur. Als u écht de vruchten van OpEx wilt plukken dan heeft u meer nodig dan een paar blitse tools of methodologieën. U heeft (onder andere) een model nodig om de culturele veranderingen – die een OpEx introductie steeds met zich meebrengt – in goede banen te leiden.

Les 2: Operational Excellence is meer dan een verzameling methodologieën en tools. Heel uw organisatie moet een steentje bijdragen om Operational Excellence te doen slagen. Operational Excellence kan uw organisatie veel voordelen opleveren, maar de Operational Excellence binnen uw organisatie is maar zo sterk als de zwakste schakel (en dat is vaak een menselijke schakel).

3. Er zijn niet voldoende werknemers met de juiste soft skills om de culturele verandering te dragen

Veel bedrijven gaan ervan uit dat het voldoende is om een aantal deskundige / goed geïnformeerde mensen aan boord te hebben om succesvolle Operational Excellence programma’s te implementeren. Dat is niet het geval. De implementatie en het succes van OpEx initiatieven mag immers nooit afhangen van een handjevol mensen met de juiste soft skills en expertise. OpEx initiatieven moeten uitgaan van en gedragen worden door iedereen in de organisatie, ongeacht zijn of haar opleidingsniveau, skills, expertise en positie binnen het bedrijf.

Les 3: Operational Excellence vereist meer dan een paar mensen met de juiste soft skills en expertise. Operational Excellence is een gezamenlijke inspanning. U heeft de steun nodig van heel uw organisatie om de gewenste resultaten te bereiken.

4. Operational Excellence wordt top-down geïmplementeerd met weinig of geen aandacht voor bottom-up feedback

De meeste bedrijven implementeren OpEx top-down, maar zoals ik hierboven al zei: heel de organisatie moet een steentje bijdragen om OpEx initiatieven te doen slagen. Vaak besteden organisaties weinig of geen aandacht aan feedback afkomstig van de werkvloer. In zo’n gevallen kunnen werknemers en hun direct leidinggevenden / eerstelijnsmanagers heel snel vervallen van een coöperatieve “Plan-Do-Check-Act” mentaliteit in een passieve “ik doe enkel wat me opgedragen wordt” mentaliteit.

Les 4: Aangezien Operational Excellence een gezamenlijke inspanning is, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de feedback van alle betrokkenen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen en blijven bijdragen. U hoeft niet alle feedback te implementeren uiteraard, maar zorg er wel voor dat mensen zich gehoord en begrepen voelen, en dat u daadwerkelijk iets doet met de beste feedback om uw OpEx initiatieven nog succesvoller te maken.

5. Operational Excellence wordt op een verkeerde manier geïntroduceerd

Iedere collega, machine, productielijn, afdeling en proces heeft zo zijn eigen specifieke karakteristieken. Bijgevolg is het meestal geen goed idee om de implementatie van Operational Excellence inspanningen te veralgemenen of te generaliseren.

Sommige mensen en departementen geven bijvoorbeeld de voorkeur aan een korte maar krachtige implementatie, terwijl anderen liever stap voor stap te werk gaan, en nog anderen de voorkeur geven aan een procesmatige of departement-georiënteerde aanpak. Indien u één aanpak opdringt aan iedereen dan zijn de resultaten meestal rampzalig.

Les 5: Probeer OpEx te implementeren op een manier die nauw aansluit bij de diverse betrokken werknemers, processen en werkomgevingen. Dat kan voor verschillende mensen en voor verschillende organisaties een andere / eigen aanpak zijn. Probeer het implementatieproces aan de gang te houden door op het juiste moment de juiste tools voor de juiste mensen te gebruiken.

6. Er zijn te veel veranderingen op te korte termijn

Organisaties die investeren in Operational Excellence willen vaak snel resultaat zien. Bijgevolg veranderen ze vaak te veel op te korte termijn. In zo’n gevallen krijgen mensen vaak onvoldoende tijd om die veranderingen op een goede manier in zich op te nemen, te begrijpen, te aanvaarden en te implementeren voor de volgende veranderingen worden geïntroduceerd. Dat is een grote bron van fouten, veiligheidsrisico’s en instabiliteit. Uiteindelijk zal dit ook leiden tot – onder andere – een lager niveau van Operational Excellence.

Les 6: Neem de tijd om OpEx initiatieven te implementeren. Zorg ervoor dat ieder initiatief begrepen, aanvaard en beproefd wordt voor u de volgende grote verandering introduceert. Sterke bedrijven hebben een sterk fundament. Dat geldt ook voor Operational Excellence.

7. De lijnmanagers tonen onvoldoende betrokkenheid

De belangrijkste taak van lijnmanagers is ervoor zorgen dat de productie en diensten blijven draaien. Omdat onze wereld zo snel verandert, is figuurlijke brandjes blussen vandaag de dag de “algemene modus operandi”.

Als lijnmanagers het leeuwendeel van hun tijd en moeite moeten stoppen in het oplossen van problemen, dan zijn ze vaak minder geïnteresseerd in de implementatie van nieuwe Operational Excellence initiatieven. In zo’n gevallen kunnen ze dan ook niet de steun en het enthousiasme opbrengen die nodig zijn om hun collega’s op de werkvloer te inspireren.

Les 7: Zorg ervoor dat uw lijnmanagers enthousiast zijn over uw Operational Excellence inspanningen. Als u hun steun niet heeft, dan zal er niet veel veranderen op de werkvloer.

8. De rol van de consument uit het oog verliezen

De meeste bedrijven bestaan dankzij hun klanten. Klanten betalen immers voor hun producten en diensten. Dus, als de prijzen van een organisatie te hoog zijn (door inefficiënte processen en een laag Operational Excellence niveau), dan zet die organisatie zichzelf buitenspel.

Les 8: Wees steeds kritisch voor uzelf en zoek voortdurend naar manieren om uw Operational Excellence te verbeteren. Op die manier kunt u uw marktpositie en uw marktaandeel verbeteren. Stel uzelf steeds de vraag: “Wil de klant hiervoor betalen?”.

9. Operational Excellence als een éénmalige inspanning beschouwen

Bedrijven implementeren vaak een paar OpEx tools en methodologieën en beschouwen de implementatiedatum daarvan als de einddatum van het Operational Excellence proces. Operational Excellence is echter een non-stop inspanning. Om succes te oogsten, moet iedereen binnen de organisatie de bedrijfsprocessen voortdurend in twijfel blijven trekken en onderzoeken hoe alles op een nog efficiëntere en betere manier kan verlopen.

Les 9: Operational Excellence is een “never ending story”. Bedrijven en werknemers moeten de tijd nemen om een status quo te vermijden. Dat is niet makkelijk in een snel veranderende wereld, maar het is noodzakelijk als u wilt dat uw Operational Excellence inspanningen goede resultaten opleveren.

Wil jij graag de kostenefficiëntie en productiviteit van jouw bedrijf optimaliseren?

Wij helpen jou graag.

Hoe u succesvolle Operational Excellence programma’s kunt implementeren

Ik hoop dat dit artikel u zal helpen om enkele typische valkuilen met betrekking tot de implementatie van Operational Excellence te vermijden. Probeer er in ieder geval steeds voor te zorgen dat:

  • uw bedrijf klaar is voor Operational Excellence initiatieven vóór de implementatie
  • u Operational Excellence implementeert om de juiste redenen
  • u over voldoende (interne en / of externe) kennis, expertise en (soft) skills beschikt
  • u ruimte laat voor alle betrokken partijen om de gewenste veranderingen in de bedrijfscultuur te omarmen
  • u luistert naar de feedback van alle betrokkenen
  • u de implementatie van strategieën aanpast aan alle betrokken mensen en processen
  • u uw initiatieven gespreid implementeert, niet allemaal op hetzelfde moment
  • uw lijnmanagement in staat is om hun teamleden te inspireren
  • u de juiste processen implementeert om de klantervaring te verbeteren
  • u blijft investeren in Operational Excellence

Kris van Nieuwenhove operational excellence

 

Maak kennis met Kris van Nieuwenhove

Kris Van Nieuwenhove is een operational excellence expert bij Pauwels Consulting. Hij geniet meer dan 15 jaar ervaring met Black Belt en Green & Yellow Six Sigma projecten in verschillende sectoren. Hij geeft zich telkens 200% en houdt van anderen coachen in hun OpEx rol. Change management en een team de juiste tools aanreiken zijn cruciaal voor het slagen van een project.

 

Wil je graag meer te weten komen over Operational Excellence? Bekijk onze Pauwels Consulting Academy presentatie:

 

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer