Inzichten

Wat is Lean? Wat is TPS?

19 nov 2019
Op donderdag werd het interne team van Pauwels Consulting in de Lean methodologie geintroduceerd aan de hand van een inspirerende workshop. Hierin werd stilgestaan bij de belangrijkste principes van het Toyota Production System (TPS). Dit is wellicht de bekendste systematische implementatie van Lean principes.

WAT IS LEAN, WAT IS TPS EN WHAT’S IN IT FOR ME?

Wat is lean? Het is een methodologie om de operational excellence van organisaties te verbeteren. Lean concentreert zich op:

  1. het verbeteren van efficiëntie
  2. het voorkomen van verliezen
  3. het vergroten van concurrentiekracht
  4. het stimuleren van vernieuwing
  5. het verkrijgen van steun van alle betrokkenen

Het Toyota Production System (TPS) is wellicht de bekendste systematische implementatie van Lean principes. Sinds het ontstaan van TPS in de jaren zeventig is het systeem wereldwijd door steeds meer bedrijven geïmplementeerd.

WIL JE MEER EFFICIËNTIE? VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

TPS concentreert zich op het voorkomen en terugdringen van verliezen die ontstaan door:

Overproductie

Bedrijven produceren vaak te veel en/of te snel. Dit vraagt echter extra opslagruimte en mankracht om de goederen op te slaan en terug te vinden. Dit vraagt dus ook extra tijd en geld, wat een grote impact kan hebben op het bedrijfsresultaat.

Inefficiënte stock

Te grote stocks vereisen extra opslagruimte en mankracht om goederen op te slaan en terug te vinden. Te kleine stocks hinderen de productie. Het is belangrijk dat je stock de actuele vraag zoveel mogelijk benadert.

Overbodig transport van goederen en mensen

Bedrijven vervoeren vaak halffabricaten en goederen van één afdeling naar een andere zonder dat dit écht nodig is. Extra tranpsort vraagt echter extra tijd en mankracht. Bovendien vergroot het de kans op incidenten met de goederen en de betrokken werknemers.

Wachttijden

Als operators moeten wachten op nieuwe grondstoffen of halffabricaten om hun productielijnen op te starten, dan kan dat een grote impact hebben op de productiecapaciteit, het bedrijfsresultaat en de moraal van de operators.

Rework

Als een bedrijf goederen maakt die niet overeenkomen met de oorspronkelijke requirements dan vraagt het extra tijd en mankracht om de goederen te herwerken volgens de originele richtlijnen.

Overproductie

Soms doen bedrijven meer dan wat van hen gevraagd wordt. Dit kan aardig lijken maar het kan ook een behoorlijke impact hebben op de productiecapaciteit en het financiële resultaat van een bedrijf.

Beweging

Werknemers bewegen vaak te veel en/of (ergonomisch) fout. Dit kan resulteren in gezondheidsklachten en blessures op de lange termijn.

Onvoldoende ondersteuning van de mensen ‘op de vloer’

Als je niet open staat voor de mening en de feedback van je werknemers dan zul je wellicht nooit de steun vinden die noodzakelijk is om succesvol Lean in je bedrijf te implementeren.

WAT IS LEAN IN 5 BELANGRIJKE LESSEN

Elke business is een people’s business

Het is belangrijk om zoveel mogelijk stakeholders (van het top management tot de leveranciers en de mensen op de vloer) in je plannen te betrekken. Als je dit niet doet dan heb je mogelijk niet de steun die nodig is om succesvol Lean te implementeren. Een bedrijf is maar zo sterk als haar zwakste schakel. Daarom is steun van alle betrokken partijen zo belangrijk.

Standaardiseer je processen

Hoe meer je je processen standaardiseert, hoe kleiner de kans op fouten en indicenten. Tracht daarom zoveel mogelijk variatie uit je processen te elimineren.

Kwaliteit voorop

Maak gebruik van poka yoke (error proofing, het gebruik van oplossingen die de kans op fouten en incidenten verminderen) in plaats van controle op controle in je processen in te bouwen. Mogelijke problemen moet vermeden of minstens zo snel mogelijk opgemerkt worden zodat ze snel kunnen behandeld worden.

Produceer en lever je producten ‘just in time’

Tracht om niet te veel en niet te vroeg te produceren. Tijdelijke overproductie vereist meer opslagruimte, resources en tijd. Dit kan je productiecapaciteit en je bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden.

There is always room for improvement

Er is altijd ruimte om je business verder te stroomlijnen. Je werknemers, leveranciers, klanten en stakeholders zullen je dankbaar zijn.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer