Nieuws

Pauwels Consulting behaalt VCA certificering

27 mrt 2018
Bij Pauwels Consulting hechten we veel belang aan veilige werkomstandigheden en een veilige werkomgeving. Om dit engagement kracht bij te zetten, hebben we onze business unit engineering onlangs VCA-gecertificeerd. 

Wij hadden een kort gesprek met Luc Marivoet, Intern Preventieadviseur bij Pauwels Consulting en Jan Feyens, Director Engineering, over het doel en de voordelen van VCA.

Beste Luc, beste Jan, wat is VCA precies?

Luc: VCA staat voor ‘Veiligheid Checklist Aannemers’ maar door de jaren heen heeft het woord ‘Veiligheid’ een steeds ruimere betekenis gekregen. De letter ‘V’ staat nu voor de afkorting ‘VGM’ – Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De VCA-controlelijst is een checklist met vragen die dienstverlenende bedrijven zichzelf kunnen stellen om na te gaan of hun VGM-beheersysteem optimaal is georganiseerd. Zo kunnen zij de veiligheid, gezondheid en het milieubewustzijn op de werkvloer vergroten.

Wat is het doel van VCA?

Luc: Het uiteindelijke doel van VCA is om zowel werkgevers als werknemers kennis en begrip bij te brengen over de aspecten Veiligheid, Gezondheid en Milieu op het werk. Zo zijn ze zich bewust van de gevaren om zich heen. De VCA-controlelijst bevat regels en methodes om te bepalen wanneer bepaalde risico’s onverantwoord zijn en op welk moment de juiste maatregelen moeten worden genomen om het werk veiliger, gezonder en milieubewuster te maken.

Dankzij VCA kunnen bedrijven een gestructureerd beleid voeren om hun VGM-beheersysteem continu te verbeteren en ongevallen, incidenten, materiële schade en milieuschade te beperken.

Wat zijn de voordelen van VCA?

Jan: Vanuit het management hebben we een duidelijke visie over veilig werken, zowel voor onze mensen als voor de projecten die we realiseren bij onze partners. Een VCA-certificaat biedt ons de mogelijkheid en het voordeel om een duurzaam ‘veiligheidsframework’ uit te bouwen. Met zo’n framework denken, praten en handelen we niet enkel in termen van veiligheid maar verankeren we al deze zaken ook in een systeem dat uniform en duidelijk is, en dit voor de lange termijn. Onze bedrijfsprocessen moeten namelijk steeds in lijn gebracht worden met dit framework. Het eerste mooie resultaat van dit initiatief is natuurlijk het VCA-certificaat voor onze engineeringafdeling.

Daar stopt het uiteraard niet. We mikken ook hoger en verder: een laag incidentengehalte, efficiënt beheer van de persoonlijke beschermingsmiddelen, een kordate en duidelijke risicoanalyse van de projecten en de specifieke taken die onze medewerkers uitvoeren enzovoorts. Het framework zelf is natuurlijk een heel positief aspect van de VCA maar er zijn nog tal van andere voordelen.

“Een opdrachtgever die werk uitbesteedt aan iemand met een VCA-certificaat mag erop vertrouwen dat die werkzaamheden worden uitgevoerd zonder risico’s voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.”

Luc: Klopt, door de installatie van dit ‘veiligheidsframework’ moeten het departement Engineering en hun partners bijvoorbeeld ook geen acties meer ondernemen om een VGM-beheersysteem te waarborgen omdat dit allemaal al op voorhand is geregeld. Verder is een VCA-certificaat 3 jaar geldig en wordt dit via tussentijdse audits gewaarborgd. Hiermee kunnen we dus werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren bij diverse opdrachtgevers. Daarnaast moeten alle medewerkers van de Business Unit Engineering verplicht een VCA-opleiding volgen en een examen afleggen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen basisveiligheid voor de operationele medewerkers en veiligheid voor operationele leidinggevenden. Het doel van deze VCA-opleiding is om operationele medewerkers en leidinggevenden bewust te maken van de – al dan niet verborgen – risico’s tijdens het werken op een bouwplaats of het werken op een terrein met potentieel gevaarlijke situaties.

Waarom heeft Pauwels Consulting zich gecertificeerd voor de Business Unit Engineering?

Jan: Veel van onze opdrachtgevers stellen een VCA-certificering als voorwaarde om werkzaamheden voor hen te mogen verrichten. Dat is makkelijk en biedt hen de zekerheid dat onze afdeling Engineering een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering voert. Een opdrachtgever die werk uitbesteedt aan iemand met een VCA-certificaat mag er namelijk op vertrouwen dat die werkzaamheden worden uitgevoerd zonder risico’s voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Een onafhankelijk en objectief onderzoek door een erkende certificatie-instelling biedt hen die zekerheid.

Luc: Een ander belangrijk kenmerk van het VCA-certificaat is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of we nog aan alle VCA eisen voldoen. De Business Unit Engineering van Pauwels Consulting staat dus als het ware ‘onder toezicht’ van de instelling die het VCA-certificaat heeft verstrekt. Dat komt de veiligheid alleen maar ten goede.

Hoe zag het traject naar de VCA-certificering eruit?

Jan: Eerst hebben we een VCA-projectteam opgericht met Mélodie Rogiers als HR Manager, Luc Marivoet als Preventieadviseur en VGM-Functionaris en mezelf als Director Engineering. We hebben ook beroep gedaan op een extern VCA-Consultant. Het team kwam maandelijks samen voor overleg. Daarbij overliepen we de VCA-controlelijst met prioritaire vragen en aanvullende vragen per hoofdstuk. Daarna werden telkens de noodzakelijke acties genomen.

Waarom heeft Pauwels Consulting ook een externe VCA-consultant ingezet?

Jan: We groeien enorm hard als organisatie en we willen de beslissingen en acties die we nemen steeds extern controleren. We moeten onszelf steeds blijven uitdagen en in vraag stellen. Een externe specialist houdt ons als organisatie scherp.

Wat kan en wil Pauwels Consulting met deze VCA-certificering bereiken?

Luc: Veiligheid, gezondheid en milieu… het zijn zaken waar – terecht – steeds meer rekening mee wordt gehouden. Met deze VCA-certificering spelen we in op een marktsituatie waarin opdrachtgevers steeds vaker een VCA-certificering als voorwaarde stellen aan dienstverlenende bedrijven. VCA is daarmee – hoewel het strikt genomen niet verplicht is – een steeds belangrijkere factor in risicovolle werkomgevingen.

Jan: Alles draait om minder verwondingen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu. Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving.

 

Bedankt voor het interview, Luc en Jan, en veel succes nog met jullie VCA-projecten en met het veiligheidsframework!

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer