Pauwels people

Werken als Project Manager Labs: Joeri Vercammen

15 jan 2020
In onze reeks 'Pauwels People' stellen onze collega’s zich voor en vertellen zij over hun projecten en hun ervaringen bij Pauwels Consulting. Vandaag maken we kennis met Joeri Vercammen, Life Sciences consultant en aan de slag als Project Manager Labs.

Dag Joeri. Kun je kort iets over jezelf vertellen?

Joeri: Graag! Ik ben Joeri Vercammen. Ik ben 41 jaar, gehuwd en ik heb twee kinderen: Noah is 8 en Brynn is 6.

“Ik ben van nature een ondernemer. Ik ben zeer gedreven, hou van snel schakelen en heb het daardoor soms moeilijk met de inertie of traagheid die je vaak ziet in grote bedrijven.”

Wat doe je naast je werk?

Joeri: De weinige vrije tijd die ik heb probeer ik door te brengen met m’n gezin. Verder houd ik ook graag mijn conditie op peil door recreatief te sporten. Zo doe ik regelmatig aan fitness.

Welke studies heb je gevolgd?

Joeri: Ik heb Chemie gestudeerd aan de Universiteit Gent. In 2002 ben ik als doctor afgestudeerd met als specialisme chromatografie/massaspectrometrie.

Wat is je professionele achtergrond?

Joeri: Na mijn studies heb ik 6 jaar als operationeel manager van een milieulab gewerkt. Sindsdien ben ik actief als freelance consultant met een specifieke focus op ‘lab management’-uitdagingen.

‘Lab management’-uitdagingen? Wat voor uitdagingen zijn dat precies?

Joeri: Wel, ik sta in voor de ‘rationalisatie’ of verbetering van meetprocedures door een slimme combinatie van bestaande apparatuur en nieuwe technieken. Verder bepaal ik de juiste balans tussen doorlooptijdoptimalisatie (lean) en kwaliteitszorg. In mijn job heb ik dagelijks een gezonde dosis creativiteit en volharding nodig om tot geschikte oplossingen te komen, maar dat houdt het net boeiend natuurlijk.

Vanwaar de keuze om als freelancer aan de slag te gaan?

Joeri: Ik ben van nature een ondernemer. Ik ben zeer gedreven, hou van snel schakelen en heb het daardoor soms moeilijk met de inertie of traagheid die je vaak ziet in grote bedrijven.

People of Pauwels Consulting - Joeri Vercammen

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een freelance job?

Joeri: Ik vind de vrijheid om zelf interessante projecten te kiezen of opportuniteiten uit te werken een heel groot voordeel. Ik hou ervan om in contact te komen met verschillende mensen, een eigen netwerk uit te bouwen en binnen dat netwerk zelf nieuwe kansen te creëren.

Zijn er ook nadelen als freelancer?

Joeri: Ja, toch wel hoor. De onzekerheid om op langere termijn te slagen geeft toch bijkomende druk. Die druk kun je best omzetten in positieve energie. Je mag je er niet door laten leiden. Dat is niet altijd even eenvoudig.

“In mijn job heb ik dagelijks een gezonde dosis creativiteit en volharding nodig om tot geschikte oplossingen te komen, maar dat houdt het net boeiend natuurlijk.”

Wat waren enkele mooie projecten tijdens je carrière?

Joeri: Doorheen de jaren heb ik een 300-tal projecten begeleid en/of uitgevoerd. Het is dus nogal moeilijk om er één uit te kiezen. (Lacht) Als ik toch moet kiezen dan kies ik een reeks projecten die ik heb uitgevoerd in het kader van de nieuwe meettechnologie ‘SIFT-MS’. Die technologie is revolutionair voor de analyse van gasvormige componenten, en ik heb bijgedragen aan de commercialisatie ervan. Dankzij die projecten heb ik ook tijd kunnen doorbrengen bij de producent in Nieuw- Zeeland (Syft Technologies). Prachtig land!

Werk je soms aan verschillende projecten tegelijkertijd?

Joeri: Meestal wel ja. Normaal gezien begeleid ik meerdere projecten simultaan en treed ik op als gatekeeper voor de aanpak en de strategie. Daarvoor werk ik meestal heel intensief samen met dedicated ‘Subject Matter Experts’ bij de klant, in naam van de opdrachtgever.

Wat waren enkele interessante opdrachtgevers?

Joeri: Ik denk spontaan aan Interscience, een leverancier van laboratoriumapparatuur in de Benelux. Voor Interscience heb ik voornamelijk haalbaarheidsstudies begeleid en nieuwe apparatuur geëvalueerd. Verder was SampleQ een interessante opdrachtgever. Dat is een leverancier van geautomatiseerde staalvoorbereidingssystemen. Ik werd er ingeschakeld vanwege mijn ervaring op het vlak van Lean om manuele labprocessen te vereenvoudigen en te vertalen naar een geautomatiseerd alternatief.

Hoe kwam je uiteindelijk bij Pauwels Consulting terecht?

Joeri: Ik heb al jaren een query lopen bij enkele jobsites om zo op de hoogte te blijven van de noden binnen de labomarkt. Pauwels Consulting is natuurlijk zeer actief op die markt en biedt regelmatig interessante projecten aan, ook voor freelancers. Ik heb dan ook contact opgenomen met Pauwels Consulting om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat leidde eind 2015 tot een eerste samenwerking.

Je hebt voor Pauwels Consulting ook net een mooi project bij Genzyme afgerond. Kun je hier iets meer over vertellen?

Joeri: Jaren geleden is Genzyme gestart met onderzoeksactiviteiten in het Technologiehuis aan de Cipalstraat in Geel. Die activiteiten – waaronder ook de bouw van de pilot plant – hebben uiteindelijk geleid tot een eerste actief product met FDA-goedkeuring. Genzyme is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. Daardoor werd het Technologiehuis te klein om alle onderzoeksactiviteiten op een effectieve manier te huisvesten. Daarom is het bedrijf in de loop van 2015 gestart met de bouw van een volledig nieuw lab voor MSAT (Manufacturing Sciences And Technology).

Wat was het doel van het project?

Joeri: Het doel van het project was om een verhuisplan op te stellen en de verhuis van alle labinstrumenten te coördineren. Daarbij moest rekening worden gehouden met de specifieke ‘Quality Assurance’-eisen m.b.t. GMP en met de complexiteit van de instrumenten zelf. Met andere woorden: ik moest een logica creëren in een complex geheel van instrumenten – meer dan 800 artikelen – door de eisen te stroomlijnen.

Dat lijkt me een behoorlijke klus. Wat was de doorlooptijd van dit project?

Joeri: Het project is gestart op 4 januari en de verhuis werd begin april doorgevoerd. De nazorg duurde tot mei.

Welke partijen waren bij dit project betrokken?

Joeri: Even denken… MSAT management, vertegenwoordigers van de verschillende MSAT-afdelingen, vertegenwoordigers van QA, validatie, kalibratie, finance en procurement, project managers voor de bouw van het nieuwe lab en een site lean manager. Daarnaast werd er ook een verhuisfirma ingeschakeld en instrumentleveranciers voor bijkomende ondersteuning.

Wat waren precies jouw verantwoordelijkheden?

Joeri: Ik stond in voor de ontwikkeling van het verhuisplan, het overleg met de verhuisfirma, de coördinatie van de verhuis en ik was ook het eerstelijnscontact voor vragen over de verhuis.

Hoe zagen je dagelijkse werkzaamheden eruit?

Joeri: De eerste maanden heb ik vooral de verschillende assets geïnventariseerd en heb ik de requirements van de verschillende afdelingen binnen en buiten MSAT in kaart gebracht. Daarna heb ik de verhuis ook zelf gecoördineerd en er actief aan deelgenomen.

Welke resultaten werden er bereikt?

Joeri: Daar kan ik kort en bondig over zijn: de verhuis is succesvol uitgevoerd binnen de vooropgestelde termijn (glimlacht).

Wat heb je tijdens het project geleerd?

Joeri: Ik heb geleerd dat een planning belangrijk is maar dat ze niet al te rigide opgesteld moet worden. Er zijn immers toch altijd onverwachte problemen die je pas kunt aanpakken als ze zich stellen. Wij hadden bijvoorbeeld een voorzichtige timing opgesteld voor de verhuis van alle artikels. Op papier bestond die planning uit twee ‘waves’ met een week tussen maar door de motivatie en de gedrevenheid van de MSAT-medewerkers waren er al veel meer artikelen beschikbaar voor verhuis tijdens de eerste wave. We hebben toen beslist om die wave gewoon door te laten gaan. Daardoor was er plots een gebrek aan verhuismaterialen zoals containers, pallets, enz.

Wat waren de leuke kanten van het project?

Joeri: Ik vond de samenwerking met mensen van verschillende afdelingen erg leuk. Dankzij ons gemotiveerd team is alles vlot verlopen.

Wat waren de minder leuke kanten van het project?

Joeri: Geen. Of misschien toch één: om een deel van de instrumenten te kunnen verhuizen was een kraan nodig. De nacht voor we de kraan zouden gebruiken heb ik toch minder goed geslapen (lacht). Maar uiteindelijk is ook dat zonder noemenswaardige problemen verlopen hoor. 

“De mogelijkheden die binnen het ‘Pauwels Consulting-netwerk’ aangeboden en gestimuleerd worden zijn enorm. Ik zou zeggen: sta open voor die mogelijkheden en werk er actief aan mee.”

Wat zijn je persoonlijke ambities voor de toekomst? Welke soort(en) opdrachten zou je graag nog uitvoeren in de toekomst?

Joeri: Alles wat te maken heeft met de labwereld – in de ruimste zin van het woord – boeit me enorm. Ik heb wel een lichte voorkeur voor top-down projecten. Daarmee bedoel ik projecten waarbij ik kan werken op organisatieniveau, en bij voorkeur op het vlak van R&D.

Heb je nog tips voor nieuwe collega’s?

Joeri: De mogelijkheden die binnen het ‘Pauwels Consulting-netwerk’ aangeboden en gestimuleerd worden zijn enorm. Ik zou zeggen: sta open voor die mogelijkheden en werk er actief aan mee. De eerste stap – beslissen om een nieuwe weg in te slaan – is meestal de moeilijkste, maar zodra deze genomen is loopt alles wel los.

Bedankt voor de wijze raad, Joeri, en veel succes nog met je projecten!

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer