Blog

ESA behaalt ISO 9001 certificaat met de hulp van Pauwels Consulting

15 okt 2019
Pauwels Consulting startte een ISO 9001 kwaliteitsmanagementproject bij ESA, the European Society of Aneasthesiology. Tijdens het project adviseerde en ondersteunde Luc Marivoet, Senior QMS consultant, hen met de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem om zo de ISO 9001 certificering te bekomen.

ESA, The European Society of Anaesthesiology, gevestigd te Brussel, is een non-profit organisatie die alle kennis, opleidingen & certificeringen i.v.m. anesthesie, intensive care en pain management samenbrengt. Het is een grote organisatie die een netwerk heeft van meer dan 400 vrijwillige dokters en wereldwijd ong. 30 000 leden telt waarvan er zo’n 10 000 leden echt actief zijn binnen de organisatie.

ESA verleent ondersteuning bij het organiseren van congressen, workshops, klinische onderzoeken, uitwisselen van ideeën en nieuwe concepten. Daarnaast neemt de organisatie een grote educatieve rol op zich door het verzorgen van opleidingen en bijscholingen via masterclasses, webinars, e-learning modules en simulatieklassen. Dit kan online, maar ook via de training centra die wereldwijd verspreid liggen.

ESA organiseert het European Diploma voor Anesthesiology & Intensive Care. Dit kan zo goed als overal ter wereld behaald worden, behalve in Noord-Amerika en Australië. Bovendien beschikt ESA over een clinical trial network dat observatiestudies doet bij zo’n 1000 tot 50 000 patiënten. Via de Academic Contract Research Organization (onderdeel van ESA) verlenen ze financiële steun d.m.v. beurzen aan klinische studies en werken ze samen met het European Medical Agency (controleorgaan Europa).

“Het hebben van een ISO-certificaat kan een bepaald vertrouwen opwekken bij potentiële klanten, sponsors of leveranciers. Voor een samenwerking met grote partners, is het een noodzaak.”

esa training centersAmaury van Kesteren – Quality Manager & Marc Gheeraert – CEO, hebben grote plannen voor het verder uitbouwen van de organisatie. In eerste instantie willen ze meer continue opleidingen geven, dit door een groter netwerk van dokters maar ook door meer lokale training centra op te zetten. Momenteel zijn er al een 50-tal actief maar ze willen het aantal nog stevig opdrijven. Dit zou de kwaliteiten van anesthesiologen wereldwijd verbeteren.

“ESA is ook vertegenwoordigd in de Wereldgezondheidsorganisatie”, zegt Marc Gheeraert, CEO, “Wat ervoor zorgt dat de kwaliteitsstandaarden en -richtlijnen wereldwijd verspreid worden. Daarnaast willen we ook de absolute patient safety garanderen. Hiervoor nemen we deel aan een Policy Summit en moet er vooral geïnformeerd worden naar institutionele stakeholders over welke verbeteringen er nog moeten doorgevoerd worden om die veiligheid te garanderen.”

Wil jij ook graag hulp bij het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem?

Wij organiseren sessies voor bedrijven.

Waarom wilden jullie graag het kwaliteitsmanagementsysteem ISO implementeren?

Marc: Aanvankelijk zijn we zelf begonnen aan het huzarenwerkje om Standard Operating Procedures oftewel SOP’s, uit te werken. Maar toen we een teleurstellend auditrapport kregen van een sponsor dat een aantal zaken aan het licht bracht, beslisten we om externe hulp te zoeken. Die hulp vonden we via een positieve aanbeveling bij Pauwels Consulting en Luc Marivoet.

Hoe verliep de begeleiding van onze ISO 9001 QMS Consultant Luc?

Luc Marivoet heeft ons prima begeleid bij het opzetten, implementeren en bewaken van het ISO 9001: 2015 kwaliteitsmanagementsysteem. Hij heeft een procesbenadering ingevoerd bij het ontwikkelen en verbeteren van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Hij heeft ook de focus gelegd op risicogebaseerd denken zodat risico’s en kansen werden aangepakt in onze organisatie. De samenwerking verliep erg professioneel. Omdat de organisatie sterk bleef groeien, besloten we een interne Quality Manager aan te nemen en dat werd Amaury.  De samenwerking tussen ervaring & jong geweld was een perfecte combinatie voor ons tijdens de begeleiding naar de ISO-certificatie.

ESA obtains iso certification

De focus van de begeleiding lag bovenal op het certificaat behalen maar we zijn blij dat de begeleiding post-certificaat niet vergeten werd. Het werk stopt natuurlijk niet wanneer je het certificaat krijgt. Dus namen we nog enkele keren contact op met Luc om actiepunten voor onze werkpuntjes te bespreken, vervolgaudits voor te bereiden en Amaury bij te staan.

Heeft de ISO certificatie een positieve invloed gehad op jullie organisatie?

Jazeker, het is fijn om te weten dat alles nu netjes gedocumenteerd is volgens de eisen van de ISO 9001 en dat wij het zelf nodig achten voor de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. De zaken verlopen veel gestructureerder en er is een systeem waarop je kan terugvallen om telkens de kwaliteit van jouw opleidingen, certificeringen en andere dienstverlening te garanderen.

Als we willen samenwerken met grote partners, is de ISO-certificering sowieso een noodzaak. In dat opzicht, kan het hebben van een ISO-certificaat een bepaald vertrouwen opwekken bij potentiële klanten, sponsors of leveranciers.  Bovendien was het management aangenaam verrast en onder de indruk dat we het certificaat behaalden.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer