Insights

Interview: De Gedurfde Sprong van Pauwels Consulting naar de Ruimte met ATG Europe

21 jan 2024

De strategische overname van een meerderheidsbelang in ATG Europe door Pauwels Consulting markeert een belangrijke ontwikkeling in de industrie. Aan het gesprek nemen deel: Bert Pauwels, CEO van Pauwels Consulting, Roger Lemmens, COO van Pauwels Consulting, Gian Carlo Coletta, CEO van ATG Europe, Massimiliano Mazza, COO van ATG Europe, en Alberto Donadoni, Chief Commercial Officer bij ATG Europe. Hun gezamenlijke inzichten bieden een diepgaande kijk op de synergieën, visie en gedeelde waarden achter deze transformerende zakelijke zet.

Wie is ATG Europe?

Gian Carlo Coletta, CEO van ATG Europe

“ATG Europe staat bekend als een baken van innovatie en excellentie in de ruimtevaart- en big science-sectoren. Vanaf ons bescheiden begin in 1969 zijn we uitgegroeid tot een grote speler in de industrie. Onze focus ligt altijd op het verleggen van de grenzen van wat mogelijk is, een streven dat brengt tot waarde-toevoegende engineering consultancy, diensten en oplossingen in thermo-elastica, composietstructuren en andere geavanceerde gebieden.”

Bert Pauwels, wat was de drijfveer achter het toevoegen van een ruimtevaartgericht bedrijf als ATG Europe aan Pauwels Consulting?

Bert Pauwels, CEO Pauwels Consulting

“Deze overname van een meerderheidsbelang past bij de langetermijnvisie van Pauwels Consulting. We zijn 24 jaar geleden begonnen met IT-consultancy en hebben ons snel uitgebreid naar Life Sciences en Engineering. De ruimtevaartindustrie betreden is een natuurlijke progressie voor ons. We overwegen altijd welke toegevoegde waarde onze specialisten kunnen brengen op de markt, en we hebben al succesvolle relaties gevestigd in IT, Engineering en Life Sciences. Mijn gesprekken met het management van ATG Europe hebben talloze strategische ideeën opgeleverd voor het beter ondersteunen van onze klanten. Risicobeperking is cruciaal in onze volatiele economie, waar externe factoren vaak bedrijfssegmenten beïnvloeden. Door onze oplossingen en diensten te diversifiëren, kunnen we teamcohesie behouden tijdens langzamere economische tijden zonder de algehele prestaties in gevaar te brengen. De zakenwereld is cyclisch, maar met slimme organisatie kunnen we deze cycli effectief navigeren.”

Gian Carlo Coletta, CEO at ATG Europe, Bert Pauwels, CEO Pauwels Consulting, Alberto Donadoni, CCO at ATG Europe and Roger Lemmens, COO Pauwels Consulting Wordt ruimte een business als een andere? We hebben een punt bereikt waar elke dag ergens raketten worden gelanceerd.

Massimiliano Mazza, COO of ATG Europe

“Ten eerste is er een significant onderscheid tussen non-profitorganisaties zoals ESA en NASA en hun commerciële tegenhangers. Het primaire doel van ESA is het vestigen van een concurrerend lucht- en ruimtevaartecosysteem in Europa op wereldschaal. Een uniek aspect van ESA’s missie is ervoor te zorgen dat elke bijdragende lidstaat profiteert, met bijdragen die leiden tot investeringen in lokale economieën en toegang tot uitgebreide technische kennis en faciliteiten, een fundament dat sinds de oprichting van ESA in 1975 is gelegd. Deze toewijding beïnvloedt onze werkwijze. In tegenstelling tot commerciële entiteiten die efficiëntie kunnen prioriteren, richt ons ecosysteem zich op het creëren van hardwarecomponenten die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. Onze specificaties zijn uitgebreider en ingewikkelder in vergelijking met de meer eenduidige focus van commerciële projecten. Bijvoorbeeld, in het Ariane-project werken we samen met meer dan 15 landen aan de ontwikkeling van componenten, die vervolgens naar lanceerlocaties zoals Kourou worden vervoerd. Hoewel deze aanpak extra kosten met zich meebrengt, is het in lijn met ESA’s principe van inclusieve ruimteverkenning. Dit model heeft ook nieuwe samenwerkingsmethoden geïnspireerd. Voor de aanstaande ExoMars-missie hebben we een cruciaal parachute-onderdeel ontwikkeld voor de ontkoppeling van de parachute en een soepele landing op Mars, wat ons aanzette tot het verkennen van innovatieve samenwerkingsmodellen in heel Europa. Om dit proces te stroomlijnen, hebben we geïnvesteerd in de ‘Space Campus Noordwijk Avatar’, een 3D-lab dat VR- en AR-faciliteiten biedt voor alle betrokken partijen. Dit faciliteert niet alleen de overgang van concept naar component, maar dient ook trainingsdoeleinden. Werken met ESA’s complexe vereisten biedt unieke kansen voor ATG Europe om zich te onderscheiden in de sector.”

Gian Carlo Coletta, CEO of ATG Europe

“Ik wil ook de aanzienlijke rol van België in ESA benadrukken, ondanks dat het een kleiner land is, wat aantoont dat ruimteverkenning niet alleen een commerciële handelswaar is. De investering van België in ESA weerspiegelt een bredere inzet voor ruimtewetenschap en -industrie, en versterkt het idee dat ruimteverkenning verder gaat dan louter commerciële doeleinden. Onze consistente bijdragen positioneren ons als een belangrijke speler in de industrie, gedreven door een geloof in het belang en de potentie van ruimteverkenning.”

Wat is de strategie van ATG Europe om te profiteren van de opkomende kansen in de “cislunaire” economie?

Alberto Donadoni, Chief Commercial Officer at ATG Europe

“Onderzoek naar de “cislunaire economie” onthult het potentieel van het gebruik van hulpbronnen en strategische locaties tussen de aarde en de maan voor economisch gewin. Het concept van ruimte gebaseerde bio- en farmaceutisch onderzoek is overgegaan van een loutere visie naar realiteit, aangezien we de transportkosten aanzienlijk hebben verlaagd. Steeds meer nieuwe marktdeelnemers zoeken onze oplossingen en producten, opererend in een tempo dat de publieke sector overtreft en snel innovatie stimuleert. Wij voorzien in diensten voor een breed scala aan klanten, van de publieke sector tot commerciële ruimte-entiteiten, terwijl we onze hoge kwaliteitsstandaard behouden. Naarmate raketlanceringen en ruimtetechnologie alledaagser worden, komen er verschillende bedrijven naar voren die diensten aanbieden die gebruikmaken van deze hardware. Zo gebruiken verzekeringsmaatschappijen satellietgegevens om boeren te voorzien van modellen om hun gewassen en oogsten effectief te beschermen. Op dezelfde manier gebruiken overheden satellietgegevens voor het organiseren van hulp en respons in de nasleep van grote rampen zoals aardbevingen.”

Roger Lemmens, COO van Pauwels Consulting, de overgang naar een oplossingsgerichte aanpak is een belangrijk onderwerp geweest bij deze overname. Hoe ziet u deze verschuiving Pauwels Consulting beïnvloeden, vooral op het gebied van Life Sciences, Engineering en IT?

Roger Lemmens, COO Pauwels Consulting

 “De synergiën tussen Pharma en Space zijn bijzonder opwindend en innovatief. Met de expertise van ATG Europe in ruimtetechnologieën en onze sterke achtergrond in Pharma, zijn we gepositioneerd om baanbrekende kansen in farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling te verkennen. De microzwaartekrachtomgeving van de ruimte biedt een uniek platform voor geneesmiddelenontwikkeling en -testen, wat potentieel kan leiden tot effectievere behandelingen. Deze synergieën stellen ons in staat de grenzen van wat mogelijk is in de medische wetenschap te verleggen, nieuwe oplossingen te bieden voor eeuwenoude problemen. De combinatie van de ruimtevaardigheden van ATG Europe met onze uitgebreide ervaring in Pharma creëert een krachtig platform voor innovatie, en legt de basis voor baanbrekende vooruitgang in de gezondheidszorg.”

Massimiliano Mazza, kunt u enkele belangrijke toekomstige mijlpalen voor ATG Europe delen?

Massimiliano Mazza, COO of ATG Europe

“In het midden van 2024 kijken we uit naar een belangrijke mijlpaal waarbij een raket uitgerust met onze gepatenteerde ATG-technologie zal worden gelanceerd. Deze technologie overtreft de huidige normen, omdat we raketonderdelen hebben ontwikkeld die superieure thermo-elastische eigenschappen combineren met minimale massa. Het principe is eenvoudig maar impactvol: hoe lichter de structurele componenten van de raket, hoe groter de lading die het de ruimte in kan dragen met minder brandstof. Hoewel andere bedrijven vergelijkbare onderdelen kunnen produceren, onderscheidt onze technologie zich in termen van kwaliteit en de mate van gewichtsreductie. Deze innovatie verlaagt niet alleen de kosten maar verhoogt ook aanzienlijk de laadcapaciteit. Met de voortdurende concurrentie voor lichtgewicht maar robuuste componenten, is ATG Europe trots om voorop te lopen met deze geavanceerde technologie.”

Massimiliano Mazza, Chief Operating Officer at ATG Europe Hoe was de eerste persoonlijke interactie tussen Pauwels Consulting en ATG Europe? Was er van het begin een directe connectie?

Bert Pauwels, CEO Pauwels Consulting

“Vanaf de allereerste ontmoeting was er een onmiskenbaar gevoel van magie in de lucht. Voor mij gaan succesvolle partnerschappen verder dan alleen cijfers; ze zijn geworteld in wat ik graag een ‘intermenselijke klik’ noem. Dit gaat over het afstemmen op diepere bedrijfswaarden die veel verder gaan dan alleen woorden op een website.”

Alberto Donadoni, Chief Commercial Officer at ATG Europe

“In onze eerste ontmoeting hebben we een open en constructieve dialoog gevoerd over onze waarden en strategische richting, wat het toneel zette voor de volgende evolutionaire fase van ATG Europe. We erkenden de noodzaak van een paradigma verschuiving naarmate onze organisatie groeit. Terwijl we de mijlpaal van 500 ATG Europe-medewerkers naderen, wordt de noodzaak om onze aanpak, ondersteuningsstructuren, back-office operaties en systemen te verbeteren, steeds dringender. Een partnerschap met Pauwels Consulting biedt een oplossing. Hun ervaring met schaalvergroting en ontwikkelen van bedrijfsstrategieën bood ons de mogelijkheid om nieuwe tools en inzichten voor bedrijfsontwikkeling te benutten.

In lijn met wat Bert Pauwels eerder zei over risicobeperkingsstrategieën, erkennen we onze focus op overheidsopdrachten, in contrast met de kracht van Pauwels Consulting in B2B-sectoren. Dit partnerschap brengt een essentieel element van diversificatie naar ATG Europe, vooral cruciaal terwijl we de commercialisering van ruimteverkenning navigeren. Onze toewijding aan het handhaven van kwaliteit in de publieke sector blijft standvastig, zelfs terwijl we uitbreiden naar nieuwe markten. Veel organisaties worstelen om zich snel aan te passen bij fusies, maar bij Pauwels Consulting vonden we een partner die onze unieke bedrijfsuitdagingen begrijpt en bedreven is in het navigeren in nieuwe domeinen met aanzienlijk synergetisch potentieel, maar met behoud van de vrijheid om autonoom te opereren. Hun vermogen om te begrijpen en te integreren in voor hen onbekende gebieden, maar vol met kansen, is een sleutelfactor geweest in de succesvolle samensmelting van onze twee bedrijven.”

Massimiliano Mazza, hoe ziet u de minder voor de hand liggende synergieën tussen ATG Europe en Pauwels Consulting, buiten de duidelijke?

Massimiliano Mazza, COO of ATG Europe

“Het is essentieel om verder te kijken dan het voor de hand liggende bij het overwegen van synergieën. Onze aanpak, gedeeld met Pauwels Consulting, richt zich op het benutten van bestaand potentieel terwijl we de unieke cultuur van elk bedrijf behouden. We moeten ons aanpassen, zeker, maar niet door geforceerde veranderingen op te leggen. De groei van ATG Europe is een getuigenis van ons robuuste bedrijfsmodel, waarvan ik geloof dat het aanzienlijke waarde toevoegt aan Pauwels Consulting.

De echte synergie ligt in het begrijpen hoe onze bedrijfsmodellen elkaar kunnen aanvullen. Veel fusies mislukken omdat ze het klantbelang niet prioriteren. Ons doel is om onze klanten de voordelen van deze samenwerking te communiceren, ervoor te zorgen dat het hun bedrijf positief beïnvloedt, in plaats van alleen een overtuigend verhaal te vertellen.”

Wat denkt ATG Europe over het concept van “bedrijfssynergie” en “mensensynergie”?

Gian Carlo Coletta, CEO of ATG Europe

“De unie van onze twee bedrijven stelt ons onmiddellijk in staat in de domeinen van ruimte en grote wetenschap te stappen. Echter, de fundamentele katalysator voor deze alliantie was onze sterke initiële contact met Bert Pauwels. Zijn visie en diepgaand respect voor mensen resoneren nauw met onze waarden. Eerlijk gezegd, ons grootste bezit zijn onze mensen. In tegenstelling tot het verkopen van auto’s of het bouwen van gebouwen, bloeit ons bedrijf op de expertise van ons team, wat aanzienlijke waarde toevoegt aan onze klanten. Dit wederzijdse respect voor onze teams was een sleutelfactor bij de beslissing om de krachten te bundelen met Pauwels Consulting. De volgende stap is om dit gedeelde principe te koesteren en een verenigde strategie te ontwikkelen die de belangen van onze klanten prioriteert.”

Massimiliano Mazza, COO of ATG Europe

“Vanaf onze eerste ontmoeting met het Pauwels-team werd duidelijk dat de sterke punten van Pauwels Consulting in bio medica, farmaceutica en life sciences goed aansluiten bij de mogelijkheden van ATG Europe. Een belangrijk gebied voor samenwerking is het innovatieve testen van medicijnen, waar traditionele aardgebonden laboratoriumtests beperkingen hebben. ATG Europe’s toegang tot het Internationaal Ruimtestation (ISS) voor experimenten in gewichtloosheid biedt een unieke kans om farmaceutisch onderzoek te verbeteren. Deze samenwerking is meer dan theoretisch; het is een praktische stap naar het revolutioneren van medische behandelingstests.

Bovendien vult Pauwels Consulting’s expertise in civiele techniek en projectmanagement onze opkomende rol in de fusie-energiesector aan. Met de ontwikkeling van fusiereactie centrales wordt Pauwels Consulting’s langdurige kennis van civiele techniek onschatbaar.”

Is het juist om te zeggen dat de ruimtevaartindustrie overgaat van het aanbieden van diensten naar het aanbieden van uitgebreide oplossingen?

Massimiliano Mazza, COO of ATG Europe

“Absoluut, onze verschuiving naar het leveren van complete projectoplossingen is een strategische focus geweest als reactie op vragen van de markt. ATG Europe is gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde ruimtecomposieten, waarbij alles van engineering tot productie wordt omvat. Onze betrokkenheid begint vaak al vroeg in de projectcyclus, met name in structurele en thermische engineering, wat een bewijs is van het vertrouwen dat we door de jaren heen hebben opgebouwd. Onze uitgebreide mogelijkheden stellen ons in staat grondige beoordelingen en audits uit te voeren, wat het rendement op investeringen voor onze klanten verbetert.”

Bert Pauwels, CEO Pauwels Consulting

“Pauwels Consulting stemt zich af op deze marktveranderingen, door over te gaan van het aanbieden van basisdiensten naar het aanbieden van allesomvattende oplossingen. Deze verschuiving is met name significant in de Life Sciences-sector, waar we onze expertise uitbreiden. Door onze kennis in Life Sciences te integreren met onze vaardigheden in Engineering en IT, kunnen we niet alleen aan de verwachtingen van klanten voldoen, maar deze overtreffen. Onze multidisciplinaire aanpak stelt ons in staat diverse, effectieve oplossingen te leveren en aan klanten uitgebreide en efficiënte diensten. Het partnerschap met ATG Europe versterkt onze toewijding om waarde toe te voegen gedurende de gehele levenscyclus van projecten, van concept tot voltooiing.”

Hoe zit het met de aanpak van ATG Europe in sectoren buiten de ruimte, zoals Big Science, en uw leiderschap op gebieden zoals Kernfusie en Composietstructuren?

Gian Carlo Coletta, CEO of ATG Europe

“Onze unieke marktpositie is grotendeels te danken aan ons interne team, dat in staat is om hele projecten van begin tot eind te beheren, en niet alleen consultancy te bieden. Deze dubbele capaciteit in het leveren van eersteklas consultancy aan ESA en F4E en geavanceerde engineeringvaardigheden onderscheidt ons. Onze langetermijninvestering in dit gebied is onze beste validatie. Een van de trotse prestaties van ons managementteam is het succesvol combineren van consultancy en projectuitvoering, en het doorbreken van de barrières tussen deze divisies voor een meer samenhangende benadering van onze klantenservice. Deze strategie biedt echte toegevoegde waarde, van theoretische modellen naar praktische, impactvolle oplossingen.”

Hoe trekt ATG Europe al die talentvolle mensen aan?

Alberto Donadoni, Chief Commercial Officer at ATG Europe

“Ruimte en Big Science zijn zeer aantrekkelijk voor jongeren, veel van hen zijn werktuigbouwkundigen die meer geïnteresseerd zijn in het bouwen van een ruimteschip dan een autosnelweg. En dit zeg ik zonder de geweldige Pauwels Consulting Engineering collega’s te bekritiseren die opmerkelijk werk verrichten op zoveel belangrijke bouwplaatsen zoals bruggen en tunnels in heel Europa. Het is gewoon dat we dat kleine percentage van ingenieurs bereiken die ervan dromen hun werk naar de ruimte en kernfusie te brengen. Ons Nederlandse kantoor ligt dicht bij de TU Delft, de grootste talentenpool in ruimtewetenschap en -techniek. We hebben een sterke samenwerking met hen, die een continue stroom van talent voedt dat zijn talenten wil ontwikkelen. Als je geïnteresseerd bent in lucht- en ruimtevaart en structuren, dan zijn wij nummer één op de lijst van veel studenten als droombedrijf om voor te werken. We bevinden ons ook op het ideale punt waar ons bedrijf groot genoeg is om belangrijk te zijn voor onze klanten, maar bieden elk van onze collega’s voldoende impact op de projecten en consultancy die we aanbieden. Geen van hen is een enkel element, ze zijn zich allemaal bewust dat het de combinatie van individuele talenten is die ons naar het volgende niveau brengt.”

Het huidige management van ATG Europe blijft aan het stuur en stapt in het nieuwe partnerschap, hoe belangrijk is dit voor u, Roger?

Roger Lemmens, COO Pauwels Consulting:

“De beslissing om het huidige leiderschapsteam van ATG Europe te behouden in ons partnerschap met Pauwels Consulting is een belangrijke. Het toont ons onwankelbaar vertrouwen in hun capaciteiten en in de collectieve kracht van het ATG Europe-team. Deze beslissing gaat verder dan een strategische zakelijke zet; het is een oprechte erkenning van de menselijke factor die integraal is voor ons succes. Leiders zoals Gian Carlo, Massimiliano en Alberto hebben een diep begrip van de unieke sterke punten, werkcultuur en uitdagingen specifiek voor ATG Europe. Hun leiderschap heeft een cruciale rol gespeeld in de prestaties en veerkracht van het bedrijf. Door dit leiderschapsteam aan het roer te houden, bevestigen we opnieuw onze toewijding aan het behoud van de waarden, praktijken en cultuur die stevig zijn gevestigd bij ATG Europe. Dit is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de onderscheidende kwaliteiten van ATG Europe niet alleen verder groeien, maar ook de koers van onze gedeelde toekomst blijven leiden. Deze aanpak is een eerbetoon aan wat ATG Europe onderscheidt, terwijl we nieuwe wegen voor groei en vooruitgang verkennen door de gecombineerde middelen en krachten van Pauwels Consulting.”

Gian Carlo Coletta, hoe zou u de bedrijfscultuur bij ATG Europe omschrijven?

Gian Carlo Coletta, CEO of ATG Europe

“Ik kan zonder onszelf op de borst te kloppen zeggen dat we een uitstekende bedrijfscultuur hebben: vriendelijk, open en gedreven door een vlakke organisatie. We werken hard maar vergeten nooit om verjaardagen en successen te vieren. Mijn deur staat letterlijk altijd open, en ik heb de gewoonte om kantoren binnen te springen om de temperatuur te voelen en te leren waar men aan werkt.”

Welke rol spelen bedrijfswaarden, lijkt het erop dat de waarde “Shoot for he moon” van Pauwels Consulting al de weg heeft geplaveid voor deze deal, maar herkent ATG Europe zich in de waarden van Pauwels Consulting?

Alberto Donadoni, Chief Commercial Officer at ATG Europe

“Absoluut, er is nog een waarde van Pauwels die perfect aansluit bij onze bedrijfscultuur, en dat is ‘de status quo uitdagen’. Elke stap die we hebben genomen om ATG Europe naar een hoger niveau te brengen, was geworteld in het buiten de gebaande paden denken. Het begint allemaal met het identificeren van de pijnpunten van de klant, deze te vergelijken met hun beperkingen, een diep begrip te krijgen en vervolgens oplossingen te presenteren die aan alle eisen voldoen. Het tempo van vooruitgang is snel geëvolueerd en ons vermogen om snel aan te passen is diep geworteld in ons DNA.

Laten we het nu hebben over de waarde ‘We zijn een sterke familie’ van Pauwels. We beschikken over een uitzonderlijk uitgesproken en briljante groep medewerkers die niet voor de gek gehouden kunnen worden, en transparantie is de hoeksteen van onze interacties. We behandelen mensen met eerlijkheid, net als in elke hechte familie, maar we gaan een stap verder door hen aan te moedigen dagelijkse uitdagingen recht in de ogen te kijken. Het is de sterke band tussen de ATG-collega’s die hen in staat stelt elke dag uit te blinken in een steeds complexere omgeving.”

Bert Pauwels, wat is het belang van Andera Partners als uw nieuwe investeringspartner?

Bert Pauwels, CEO Pauwels Consulting:

“De betrokkenheid van Andera Partners is een belangrijke mijlpaal voor Pauwels Consulting. Hun investering en ondersteuning zijn cruciaal in onze strategie om de groei en ontwikkeling van onze groep te versnellen. Andera Partners brengt niet alleen financiële steun maar ook strategische inzichten en een netwerk dat onze capaciteiten verbetert. Hun geloof in onze visie en toewijding aan onze groei is een bewijs van het potentieel dat zij zien in Pauwels Consulting. Dit partnerschap is essentieel terwijl we ATG Europe integreren en ons bereik uitbreiden, waardoor we met vertrouwen en een versterkte basis naar nieuwe markten en domeinen kunnen stappen.”

Om af te sluiten, is er een Latijns gezegde dat teruggaat tot 2000 jaar geleden: “per aspera ad astra­­“, wat vertaald betekent “door de moeilijkheden naar de sterren.”

Bert Pauwels, CEO Pauwels Consulting:

“Dit is zeer toepasselijk op het bouwen van een bedrijf. Net zoals de reis naar de sterren niet zonder uitdagingen is, is het pad naar het bouwen van een succesvol bedrijf bezaaid met obstakels en leerervaringen. Elke moeilijkheid die we tegenkomen en overwinnen versterkt onze vastberadenheid en verbetert onze capaciteiten. Bij Pauwels Consulting en ATG Europe omarmen we deze uitdagingen, wetende dat ze ons vormen tot een veerkrachtigere en innovatievere organisatie, beter uitgerust om onze klanten te bedienen en onze doelen te bereiken. Deze filosofie is de basis geweest voor onze groei en succes, terwijl we onze diensten en expertise uitbreiden, met name op de dynamische gebieden van Life Sciences, Engineering en IT.”

Gian Carlo Coletta, CEO of ATG Europe

“En onthoud, in het universum van Space en Big Science is de hemel niet de limiet – het is slechts het begin!”

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer