Inzichten

Tips Lean IPD

10 jan 2023
Dankzij Lean IPD kan je grote bouw- en infraprojecten sneller en goedkoper realiseren. Deze Lean IPD tips vergroten je kansen op succes:
  1. Selecteer de juiste partners.
  2. Begin op tijd.
  3. Betrek alle partijen.
  4. Illustreer de voordelen.
  5. Change en people management zijn cruciaal.
  6. Raadpleeg externe experts.

Essentiële tips voor optimaal succes met Lean IPD

Lean IPD is een relatief nieuwe maar uiterst efficiënte methode om grote bouw- en infraprojecten binnen tijd en budget op te leveren. Lean IPD combineert principes uit Lean Management met intelligente contracten tussen verschillende bouwpartners.

Lean IPD contracten zorgen ervoor dat alle bouwpartners baat hebben bij een spoedig en voordeling project. Hoe meer risico de partners nemen en hoe sneller en voordeliger ze opleveren, hoe meer winst ze kunnen maken.

Klinkt goed uiteraard, en met de volgende Lean IPD tips heb je nóg meer kansen op een succesvol project. 

6 tips om Lean IPD succesvol toe te passen

1. Selecteer de juiste partners

Lean IPD valt en staat met een goede samenwerking tussen alle partners in het bouw- of infraproject. Alle partners moeten betrouwbaar zijn en optimaal kunnen en willen samenwerken. Anders wordt een Lean IPD project verlieslatend voor alle betrokken partijen. Iedereen wint of iedereen verliest.

Denk daarom vooraf goed na over de criteria die gebruikt zullen worden om potentiële partners te kiezen.

2. Begin op tijd

Lean IPD verwacht dat je vroeg in het project duidelijke afspraken maakt met alle bouwpartners. Elke partij moet goed nadenken en duidelijkheid scheppen over haar kosten, de doorlooptijd van de werken en de risico’s die genomen kunnen worden.

Pas als iedereen zijn kaarten op tafel heeft gelegd wordt het Lean IPD contract opgesteld en kan het project van start gaan. Hoe sneller er duidelijkheid is, hoe beter.

3. Betrek van bij het begin alle partijen

Lean IPD veronderstelt dat je goede afspraken maakt met alle bouwpartners. Alle partners tekenen immers hetzelfde gemeenschappelijke contract. De informatie en keuzes van één bouwpartner kunnen de keuzes van een andere partner beïnvloeden.

Betrek daarom van bij het begin alle betrokken partijen bij het bepalen van de tijdslijnen en de ‘risk appetite’. Op een later tijdstip partijen toevoegen aan het contract is meestal minder evident.

4. Zorg dat iedereen de voordelen van Lean IPD begrijpt

Lean IPD is pas succesvol wanneer alle partijen zich optimaal inzetten voor het project. Om dit te bewerkstelligen moeten alle partijen de voordelen van Lean IPD begrijpen, zowel voor het project (snelle en budgetvriendelijke oplevering) als voor de eigen onderneming (meer winst).

De toegevoegde waarde van Lean IPD wordt bepaald door het risico dat alle stakeholders willen nemen. Als ze zeker zijn van hun levermogelijkheden en samenwerking, dan kunnen ze meer risico nemen om meer winst met het project te maken.

5. Zorg voor goede change management en people management skills

Omdat er vooraf veel wordt vastgelegd en de belangen van alle partijen in één gemeenschappelijk contract vastliggen, liggen changes tijdens het project vaak extra gevoelig.

Voorzie daarom een projectmanager met goede change management en people management skills die met open communicatie alle partners ook tijdens het project zover krijgt om noodzakelijke wijzigingen te aanvaarden en na te leven.

6. Maak gebruik van externe experts

Je hoort wel eens dat ‘vreemde ogen dwingen’. Dat is bij Lean IPD ook zo. Wanneer verschillende partijen moeten gealigneerd worden kan het handig zijn om beroep te doen op een externe partij die afstand kan nemen en objectief verschillende standpunten kan bekijken en verenigen.

Externe experts kunnen ook verschillende rollen spelen in de verschillende fases van Lean IPD projecten:

  • tijdens de voorbereiding kan een externe expert helpen met risicosimulaties en contractonderhandelingen.
  • tijdens het project kan een externe expert helpen om de (externe belangen van) de verschillende partijen te aligneren.
  • na het project kan een externe partij objectief terugkijken op het project en lessons learned verzamelen. Naar toekomstige projecten toe kan dat bijzonder nuttig zijn.

Meer Lean IPD tips?

Heb je interesse in Lean IPD? Wil je je bouw- of infraprojecten efficiënter maken? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze Lean IPD experts helpen je graag verder.

Contact Pauwels - Lean IPD NL

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

Contact Pauwels - NO UPLOAD - NL

Form to contact@pauwelsconsulting.com

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Joke Roggeman Welcome Officer