Blog

Voorkom een crash door kennisverlies

11 jul 2023
Ontdek het belang van kennisoverdracht en organisatieontwikkeling, waarbij externe consultants geïntegreerd worden in workflows om de verstoring veroorzaakt door pensionering te verzachten. Verken duurzame strategieën voor kennisoverdracht en talentmanagement en neem actief deel aan de dialoog om de toekomst van talentmanagement opnieuw vorm te geven en een blijvende impact te maken.

Beeld je in dat je voor het eerst met de auto rijdt en alleen maar schriftelijke aanwijzingen hebt gekregen. Hoe lang zou het duren voordat je met een harde klap tegen een muur botst? Dit is waarom we beroep doen op een deskundige. Een rij-instructeur begeleidt je bij elke stap. Ze vertellen het je niet alleen, ze observeren, corrigeren en stimuleren je ook. Ze vormen een potentieel rampzalige situatie om in een geweldige leermogelijkheid dankzij hun expertise en realtime begeleiding.

KENNISCENTRA

Zo vereist de integratie van het leerproces in de workflow van ons professionele leven meer dan schriftelijke, vooraf gelezen instructies. Cathleen Heimberg van Showpad, een gerenommeerde Learning & Development Specialist, kwam als keynote speaker bij onze meest recente Pauwels Consulting Customer Round Table tot dit punt. Vertegenwoordigers van de farmaceutische, biotechnologische en technische industrie droegen met hun unieke perspectieven bij aan de discussie. We hebben niet alleen de curatie van kennis onderzocht, maar ook de cruciale rol van externe consultants als ‘rij-instructeurs’ bij deze processen. En hoewel het concept van ‘kenniscentra’ voor de meeste van onze klanten een oplossing biedt, moeten we de aanzienlijke uitdagingen erkennen die gepaard gaan met de implementatie van zulke platforms.

Cathleen Heimberg
Cathleen Heimberg van Showpad

“Wanneer de consultant vertrekt, moeten we helemaal opnieuw beginnen.” Dit gevoel heerst in tal van organisaties in alle sectoren wanneer externe consultants hun opdrachten voltooien en afscheid nemen. Het vertrek van een consultant kan vaak een leegte achterlaten, de workflow verstoren en het gevoel creëren dat je opnieuw vanaf nul moet beginnen. Dit fenomeen benadrukt de noodzaak van een duurzamere en beter geïntegreerde aanpak van kennisoverdracht en organisatieontwikkeling.

Natuurlijke ontslagen

Het vertrek van externe consultants is niet de enige uitdaging waarmee organisaties worden geconfronteerd op het gebied van kennisoverdracht en organisatieontwikkeling. Onze klanten voegen een extra dimensie toe aan dit probleem, met name door de natuurlijke ontslagen die het gevolg zijn van het pensioen van hun eigen personeel. Een van onze klanten wordt momenteel geconfronteerd met een aanzienlijk verlies van kennis omdat een hele generatie babyboomers, die een derde van hun personeelsbestand uitmaken, binnen de komende twee jaar met pensioen gaat. Deze dreigende golf van pensioenen benadrukt opnieuw het belang om duurzame strategieën voor kennisoverdracht te implementeren en de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.

Ons panel van klanten ging in op het nut van deskundige consultants voor organisaties in het kader van het kennisverlies dat voortvloeit uit naderende pensioenen. Deze consultants spelen een cruciale rol bij de organisatie, het onderhoud en de verspreiding van de overdracht van kennis voor klanten die te maken hebben met aanzienlijke personeelsveranderingen als gevolg van pensioenen. ‘Embedded’ consultants hebben een diepgaand inzicht in de specifieke behoeften van de organisatie en kunnen strategieën ontwikkelen op maat om kritieke kennis vast te leggen en te behouden. Door actief deel te nemen aan de overdracht van expertise helpen deze consultants de verstoring door pensioenen te beperken, zorgen ze voor een vlottere overgang en minimaliseren ze het gevoel van opnieuw te moeten beginnen. Hun expertise en toewijding dragen bij aan een duurzamere en beter geïntegreerde aanpak van de kennisoverdracht en organisatieontwikkeling, waardoor organisaties op doeltreffende wijze kunnen omgaan met de uitdagingen van een vergrijzend personeelsbestand.

Curatie van kennis

Het panel erkende dat het ontbreken van een goed gepland mechanisme voor kennisoverdracht betekent dat organisaties moeten terugkeren op hun stappen en de kennis vanaf nul moeten heropbouwen. Tom Kiebooms, onze senior consultant en vakexpert op het gebied van MES en digitalisering, deelde zijn ervaringen uit de praktijk en benadrukte het kritieke belang van talentmanagement en curatie van kennis. Een klein detail kan al het verschil maken: wanneer een medewerker van Pauwels Consulting een opleiding volgt, is het gebruikelijk dat zijn collega’s die rechtstreeks voor onze klanten werken ook deelnemen.

De consultant aan boord hebben verankert de kennis in de workflow en de belangrijkste reden hiervoor is voor iedereen bekend: we zijn de strijd om talent aan het verliezen. Een senior panellid zei het zo: “We vechten voor talent met methoden die de laatste keer mislukten.” Een punt dat door Koen De Borle, Business Unit Manager Training Programs bij Pauwels Consulting, in vraag wordt gesteld. Talent is beschikbaar, maar het moet worden omgeschoold om perfect overeen te stemmen met de klanten. Daarin speelt het trainingsprogramma zijn rol: nieuwe manieren van werken vereisen dat we onszelf bijscholen en omscholen, vooral als het gaat om vaardigheden op het gebied van zelfmanagement zoals actief leren, flexibiliteit, leiderschap en sociale invloed. Om tegemoet te komen aan de ambities en het talent van klanten, creëert Pauwels Consulting opleidingen die zijn afgestemd op de behoeften van de klanten van vandaag en die gericht zijn op de expertise van morgen.

Consulting als een dienst

Koen De Borle besluit: “Het is niet langer zo dat personeelsbezetting slechts een oplossing is voor een resourceprobleem. Consulting als een dienst gaat niet alleen in op dringende organisatorische behoeften, het draagt ook bij aan de strategische groei van onze klanten. In de voortdurende strijd om talent spelen het delen van kennis in workflows, talentpools die worden gedeeld tussen meerdere klanten en vakexperts een cruciale rol in het succes van klanten. Het opzetten van praktijkgemeenschappen of interne netwerken kan de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen medewerkers vereenvoudigen. Deze forums bieden een platform voor voortdurend leren, samenwerken en probleemoplossing. Door een cultuur van kennisdeling te bevorderen, kunnen organisaties de impact van het vertrek van consultants minimaliseren en het gevoel van collectieve expertise bevorderen.”

Koen De Borle, Pauwels Consulting

De hierboven beschreven samenwerkingsaanpak is niet alleen essentieel voor het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, maar ook een recept om een aanzienlijk rendement op investeringen (ROI) te behalen voor onze klanten. Het begint met actief luisteren naar de expliciete en impliciete behoeften van onze klanten. Ongeacht of we het een gemeenschappelijke bedrijfsontwikkeling noemen of het een andere naam geven, een op maat gemaakte aanpak is de X-factor die echt succes oplevert voor alle betrokken partijen op basis van louter personeelsoplossingen. Door de unieke behoeften van elke klant te begrijpen en aan te pakken, kunnen we resultaten leveren die verder gaan dan alleen resources te verstrekken op korte termijn en waarde creëren op lange termijn. Deze klantgerichte aanpak vormt de basis om duurzame partnerschappen op te bouwen en gezamenlijk succes te boeken.

5 MOMENTS OF NEED

Deze collaboratieve mindset brengt ons terug naar de hypothetische oefening van het besturen van een auto met alleen schriftelijke instructies. Cathleen Heimberg introduceerde bij het panel de “5 Moments of Need”, een leer- en ontwikkelingsmethodologie ontwikkeld door Conrad Gottfredson en Bob Mosher. Deze methode richt zich op het aanpakken van prestatiebehoeften tijdens het leren en de momenten waarop kennis in de workflow wordt toegepast of gewijzigd. Als gecertificeerde 5MoN Designer wijst ze op de vijf verschillende leerbehoeften van een persoon.

  1. Nieuw: Wanneer mensen voor het eerst iets leren.
  2. Meer: Wanneer mensen hun kennis of vaardigheden moeten verdiepen.
  3. Toepassen: Wanneer mensen begeleiding nodig hebben bij de uitvoering van een taak of de toepassing van kennis.
  4. Veranderen: Wanneer mensen ondersteuning nodig hebben om zich aan te passen aan een verandering in processen, tools of technologieën.
  5. Oplossen: Wanneer mensen worden geconfronteerd met problemen en deze moeten natrekken of een oplossing moeten vinden.

Oplossingen die werken volgens Cathleen Heimberg:

  1. Blend Learning-modaliteiten: Gebruik een blended learning-aanpak om trainingsinhoud te leveren. Combineer traditionele trainingsmethoden, zoals sessies geleid door een instructeur of e-learningcursussen, met hulpmiddelen voor prestatieondersteuning, werkhulpmiddelen, microlearning en praktijktraining. Zo hebben medewerkers op het juiste moment toegang tot de juiste informatie en ondersteuning.
  2. Integratie met de workflow: Trainingsmateriaal en hulpmiddelen rechtstreeks in de workflow integreren om ze gemakkelijk toegankelijk te maken. Dit kan het insluiten van werkhulpmiddelen of kennisbanken in softwaretoepassingen omvatten, het verstrekken van beknopte handleidingen of het gebruik van mobiele apps die on-demand leer- en prestatieondersteuning bieden.
  3. Just-in-time ondersteuning bieden: Hulpmiddelen of resources aanbieden voor de prestatieondersteuning die toegankelijk zijn op het moment dat deze nodig zijn. Dit kunnen interactieve online gidsen, video’s, doorzoekbare kennisbanken of chatbots zijn die realtime hulp en antwoorden bieden op vragen.
  4. Continue versterking: Strategieën implementeren om het leren te versterken en de voortdurende verbetering aan te moedigen. Dit kan lopende beoordelingen, kenniscontroles, prestatiebeoordelingen, opfriscursussen, praktijkgemeenschappen of mentorprogramma’s omvatten.
  5. Doeltreffendheid meten: De doeltreffendheid van de trainingsinterventies regelmatig evalueren door prestatieverbeteringen, feedback van medewerkers en bedrijfsresultaten te meten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de trainingsprogramma’s in de loop van de tijd te verfijnen en te verbeteren.

Training in de workflow

Koen De Borle beschrijft dit als essentiële onderliggende principes in het opleidingsprogramma van Pauwels Consulting. “Het belangrijkste is de trainingsmiddelen gemakkelijk toegankelijk, contextueel en beschikbaar te maken op het moment dat ze nodig zijn. Door training in de workflow te integreren, krijgen medewerkers naadloos toegang tot de informatie die ze nodig hebben, verminderen ze de tijd die ze besteden aan het zoeken naar antwoorden en kunnen ze taken effectiever uitvoeren, een essentieel onderliggend principe in het opleidingsprogramma van Pauwels Consulting.”

Door deze rondetafel met klanten zagen alle panelleden de kans om het delen van kennis te transformeren en zich een nieuwe aanpak eigen te maken, die zowel onze consultants als hun klanten zal helpen te slagen in de toekomst. Het enthousiasme in de zaal was duidelijk voelbaar aan het einde van de denksessie. Het engagement om onze sectoren vooruit te helpen en de oorlog om talent te voeren, blijft onverminderd. Maar er is nog meer. Tijdens de tweede sessie gaan we deze essentiële dialoog voortzetten en krijgen we nog meer inzicht in talentmanagement. Samen kunnen we de toekomst van talentmanagement vormgeven en een blijvende impact maken.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer