Nieuws

We hebben ons ISO 9001 certificaat: waarom is dit goed nieuws?

13 jul 2023

Pauwels Consulting behaalde eerder dit jaar het ISO 9001 certificaat voor zijn kwaliteitsmanagementsysteem. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar wat betekent het eigenlijk voor ons als bedrijf en voor onze klanten? Luc Marivoet is onze QHSE-manager en hij legt uit waarom een ISO 9001 een verschil maakt en waarom er zoveel misverstanden over bestaan.

Wat is ISO 9001? 

“ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Door het certificaat te behalen, voldoet Pauwels Consulting aan de eisen van deze norm die stelt dat ons (kwaliteits)managementsysteem transparant, betrouwbaar en kwaliteitsvol is. Dat wil zeggen dat onze bedrijfsprocessen waarmee we bijvoorbeeld veranderingen doorvoeren, afwijkingen opvangen of eisen en bezorgdheden van klanten behandelen, afgelijnd zijn op een manier die een hoogwaardige service waarborgen. Een kwaliteitsmanagementsysteem heeft altijd als doel om producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de wet- en regelgeving. En om risico’s en kansen aan te pakken binnen het bedrijf en zijn bedrijfsprocessen, om dan deze kansen te faciliteren om de klanttevredenheid te verhogen.”

Waarom is ISO 9001 belangrijk voor onze klanten?

“Het certificaat biedt extra zekerheid aan onze klanten en andere stakeholders dat we een kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening leveren en dat we de klanttevredenheid centraal stellen. Daarbovenop kunnen wij hen beloven dat we steeds streven naar continue verbetering. We zeggen niet alleen dat we klantgericht werken, maar we kunnen via het certificaat aantonen dat we het ook doen.”

Een engagement van lange duur

“Het certificaat behalen is geen éénmalige prestatie. Verschillende teams binnen Pauwels Consulting zetten zich al jaren in om de processen te optimaliseren naarmate we groeien als bedrijf. Het ISO 9001 certificaat zorgt er ook voor dat we jaarlijks gecontroleerd worden door een onafhankelijke partij en hierdoor hebben we objectief bewijs dat Pauwels Consulting kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel draagt. Daarbovenop moeten we ook streven naar een constante verbetering van ons kwaliteitsmanagementsysteem om onze stijgende groei te kunnen opvangen.”

Waarom wou Pauwels Consulting het ISO 9001 certificaat behalen?

“De invoering van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem brengt meer orde en structuur in onze sterk groeiende organisatie. Het zorgt ervoor dat we onze organisatie verder professionaliseren en ons inzetten om onze processen en dienstverlening continu te verbeteren.” “Het certificaat stelt onze klanten, stakeholders en medewerkers gerust want ze kunnen vertrouwen op processen die goed werken op een aangetoonde manier.”

Hoe verloopt een ISO 9001 audit?

“Tijdens een certificatie-audit bekijkt de auditor alle aspecten van ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens de eisen van de ISO 9001 norm. Alle gedocumenteerde informatie die de norm vraagt worden onder de loep genomen en onze processen worden kritisch bekeken. De auditor was op de hoogte dat wij ook klanten helpen bij de implementatie, evaluatie en onderhoud van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem (of QMS), dus ze stelde zeer gerichte vragen en legde de lat hoog voor ons QMS. Dat mag natuurlijk, want iemand die een QMS-dienstverlening aanbiedt, moet zelf een hoogwaardig kwaliteitsmanagementsysteem hebben!” “Elk jaar zal de auditor terugkomen om ons kwaliteitsmanagementsysteem te evalueren en dit voor een cyclus van 3 jaar, dit is de geldigheidsperiode van het certificaat. Nadien volgt dan een hercertificatie-audit.”

We behouden onze eigenheid

“Bovendien is het belangrijk om te weten dat de ISO 9001 norm logisch is opgebouwd en internationaal opgesteld zodat het toepasbaar is op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert. Alleen zal het niveau van het kwaliteitsmanagementsysteem aangepast worden aan de maturiteit van de organisatie. Ik vergelijk het wel eens met een gerecht, neem bijvoorbeeld balletjes in tomatensaus. In een brasserie verwacht je een klassiek gerechtje te krijgen, maar wanneer het in een sterrenzaak op het menu staat, zal je het misschien met betere ingrediënten of in een aparte samenstelling voorgeschoteld krijgen. De basis blijft dat je het product en een dienstverlening levert aan je klanten die zij verwachten en verdienen.”

De lat zelf hoog leggen

“Nu we gecertificeerd zijn, is er de volgende keer een opvolgingsaudit. In de tussentijd voeren we interne audits om te kijken hoe we onze bedrijfsprocessen verder kunnen verbeteren om onze doelstellingen te behalen. Een werkpunt voor Pauwels Consulting was het documentenbeheer. We hebben nu een duidelijk document managementproces dat ervoor zorgt dat alle documenten en informatie die Pauwels Consulting ter beschikking heeft, efficiënt en gecontroleerd worden beheerd. Het heeft ervoor gezorgd dat het altijd duidelijk is waar de definitieve en actuele versie van een document te vinden is, dat deze versie goed identificeerbaar is, en dat de wijziging van documenten en de beveiliging tegen wijzigingen beheersbaar is gemaakt.”

Een ISO 9001 certificaat maakt van je bedrijf een ‘papieren tijger’

“Een bekend misverstand over ISO 9001 is dat deze norm zorgt voor bureaucratische bedrijven. Dit is onzin natuurlijk want de actuele ISO 9001 norm is juist heel pragmatisch. Het klopt dat in vroegere versies van de norm er verplichte procedures werden geëist. Maar sindsdien is er veel veranderd en nu geeft de norm vrijheden en verantwoordelijkheden aan het bedrijf om de omvang van hun gedocumenteerde informatie zelf te bepalen. Dit verschilt natuurlijk van bedrijf tot bedrijf want het is afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten, de complexiteit van de processen, de producten en dienstverlening, en de competentie van de medewerkers. Er zijn natuurlijk nog altijd registraties nodig om vertrouwen te hebben dat de processen worden uitgevoerd zoals gepland. Daarom kiezen wij bijvoorbeeld om met onze CRM applicatie Bullhorn en andere software applicaties de meeste registraties in onze workflows op te nemen en meteen het werk van onze medewerkers vergemakkelijken.”

We hebben ISO expertise in huis

Luc Marivoet is onze QHSE-manager en heeft al meer dan 30 jaar ervaring in Quality Management. Hij helpt ons om aan de ISO 9001-norm te voldoen en om onze werking te verbeteren en standaardiseren. Als QHSE-consultant voorziet hij ook onze klanten van een volledige service voor hun kwaliteitsmanagementsystemen: hij geeft advies, ondersteunt de implementatie en volgt de naleving van normen op. Luc geeft ook opleidingen over QHS-managementsystemen (ISO 9001 en ISO 45001).

Up-to-date blijven

In de Pauwels Academy geeft hij onze consultants training in kwaliteitsmanagement en ISO-certificatie. Luc blijft zichzelf ook bijscholen om op de hoogte te blijven van alle standaarden. Hij kan zich dus ook IRCA certified QMS ISO9001:2015 Lead auditor en preventieadviseur niveau 2 noemen.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer