Blog

Six Sigma Yellow Belt: nog steeds een hot topic in consultancy

13 jul 2023
Waarom is Six Sigma nog steeds een hot topic? We bieden bij Pauwels Consulting elk jaar opleidingen aan rond het thema, zoals Yellow Belt in Lean Six Sigma, en steeds zijn de trainingssessies volzet. Zo hebben we al zo’n 60 consultants deze Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding kunnen aanbieden. We blijven dat maar al te graag stimuleren omdat het voor onze klanten een grote toegevoegde waarde is. Kris Van Nieuwenhove is onze Subject Matter Expert en leidt nu andere consultants op in trainingen en als mentor. Hij vertelt waarom de methodologie doorheen sectoren een krachtig hulpmiddel is.

Wat is Six Sigma?

Six Sigma is een methodologie waarbij de nadruk ligt op fouten elimineren en variatie in processen te verminderen, wat efficiëntie en uiteindelijk kostendaling bevordert. Door consultants in huis te hebben met kennis van Six Sigma, kunnen bedrijven beter problemen identificeren en voorgoed oplossen binnen hun processen. Zo ogen ze op betere kwaliteit van producten, hogere klanttevredenheid en een stijging van opbrengst. Bovendien kunnen getrainde consultants de bedrijven een cultuur helpen opzetten van constante verbetering om succes op lange termijn en duurzaamheid in de hand te werken. In het algemeen kunnen we stellen dat Six Sigma een waardevolle bron is voor consultants omdat ze hun klanten kunnen bedienen tijdens projecten en hen helpen zich competitiever op te stellen.

Wat is Lean?

Six Sigma is gericht op het reduceren of elimineren van variatie in processen, terwijl Lean zich richt op het elimineren van verspilling. In de praktijk vullen ze elkaar aan, omdat procesproblemen zelden uitsluitend door verspilling of variatie worden veroorzaakt.

Waarom is Lean Six Sigma belangrijk voor onze klanten?

Onze consultants zijn er om de projecten bij de klant vooruit te helpen en daarvoor willen we hen ondersteunen om problemen gestructureerd op te lossen en voorkomen. Iemand met inzicht in Lean Six Sigma kan in de praktijk het verschil opmerken tussen een symptoom van een probleem en de oorzaak ervan. Op die manier gaan we een stap verder voor onze klanten dan enkel de verwachte projectvoortgang.

Kan ik Six Sigma laten implementeren?

Bij Pauwels Consulting hebben we met Kris Van Nieuwenhove en collega consultants jarenlange expertise in huis om de Lean Six Sigma methode bij onze klanten te implementeren. We bieden ook in-company trainingen aan om uw medewerkers in de praktijk te ondersteunen.

Onze QHSE-expert Luc Marivoet heeft meer dan 30 jaar ervaring in Quality Management. Hij helpt Pauwels Consulting om aan de ISO 9001-norm te voldoen en om onze werking te verbeteren en standaardiseren. Als QHSE-consultant voorziet hij ook onze klanten van een volledige service voor hun kwaliteitsmanagementsystemen: hij geeft advies, ondersteunt de implementatie en volgt de naleving van normen op. Luc geeft ook opleidingen over QHS-managementsystemen (ISO 9001 en ISO 45001).

Waarom we Yellow Belt trainingen aanbieden aan consultants

Six Sigma Yellow Belt omvat de basiskennis van de methode en is zeer breed. Hier worden de consultants bekend gemaakt met de stappen PDCA: plan, do, check, act. Dit is een cyclus om oplossingen te implementeren en te meten wat het effect is van efficiëntie-efforts. Om die stappen uit te voeren zijn feiten en data essentieel. Resultaten van processen meetbaar maken, de wensen van de klant uitstippelen en vernieuwingen meten horen hierbij. Wanneer oplossingen geïmplementeerd worden, kan men aan de hand van data de root causes, of grondoorzaken, aanduiden.
In Six Sigma Green Belt en Black Belt komt hier statistiek bij kijken wat testen diepgaander maakt, maar in veel bedrijfscontexten volstaat het om iemand met Yellow Belt kennis een eerste analyse te laten maken om de volgende stappen te concretiseren.

Helpt Lean Six Sigma bij ISO 9001 certificatie?

Terwijl ISO 9001 een internationaal erkende norm is, gericht op het opzetten van een QMS en ervoor zorgt dat processen consequent voldoen aan de eisen van de klant, biedt Six Sigma een gestructureerde aanpak voor het analyseren van processen en het verbeteren van hun prestaties. Six Sigma kan worden gebruikt als aanvulling op ISO 9001 door een methode te bieden voor het identificeren en aanpakken van procesproblemen en het verbeteren van de algehele efficiëntie en effectiviteit van processen. Door Six Sigma methodologieën toe te passen in combinatie met ISO 9001 kunnen bedrijven hun QMS verbeteren en ervoor zorgen dat hun processen worden geoptimaliseerd voor maximale kwaliteit en efficiëntie. In het algemeen zijn Six Sigma en ISO 9001 complementaire praktijken die bedrijven kunnen helpen hun kwaliteits- en bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

We hebben Lean Si Sigma expertise

Onze Six Sigma expert Kris Van Nieuwenhove begon zijn carrière als consultant bij een grote speler in biopharma, waar hij Lean Six Sigma opleidingen deed en verschillende Six Sigma Green Belt en Black Belt projecten leidde. Nadien nam paste hij die kennis toe bij andere internationale bedrijven. Hij hielp klanten in verschillende sectoren op weg naar operationele excellentie met Six Sigma en Lean methodologieën om de efficiëntie van processen te verbeteren. Hij is ervan overtuigd dat deze methoden over sectoren heen werken en daarom ook relevant zijn voor bedrijven die niet in de Life Science, Pharma of Engineering werken.

In 2020 tijdens de periodes van thuiswerken ging Kris intern aan de slag. Hij gaf Lean en Six Sigma trainingen op afstand aan tientallen consultants en de vraag naar training neemt niet af, zo zijn er al zeker 60 consultants opgeleid en hebben we de kennis in huis om een grote meerwaarde te bieden aan onze klanten.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Voorkom een crash door kennisverlies

11 jul 2023
Ontdek het belang van kennisoverdracht en organisatieontwikkeling, waarbij externe consultants geïntegreerd worden in workflows om de verstoring veroorzaakt door pensionering te verzachten. Verken duurzame strategieën voor kennisoverdracht en talentmanagement en neem actief deel aan de dialoog om de toekomst van talentmanagement opnieuw vorm te geven en een blijvende impact te maken.

Beeld je in dat je voor het eerst met de auto rijdt en alleen maar schriftelijke aanwijzingen hebt gekregen. Hoe lang zou het duren voordat je met een harde klap tegen een muur botst? Dit is waarom we beroep doen op een deskundige. Een rij-instructeur begeleidt je bij elke stap. Ze vertellen het je niet alleen, ze observeren, corrigeren en stimuleren je ook. Ze vormen een potentieel rampzalige situatie om in een geweldige leermogelijkheid dankzij hun expertise en realtime begeleiding.

KENNISCENTRA

Zo vereist de integratie van het leerproces in de workflow van ons professionele leven meer dan schriftelijke, vooraf gelezen instructies. Cathleen Heimberg van Showpad, een gerenommeerde Learning & Development Specialist, kwam als keynote speaker bij onze meest recente Pauwels Consulting Customer Round Table tot dit punt. Vertegenwoordigers van de farmaceutische, biotechnologische en technische industrie droegen met hun unieke perspectieven bij aan de discussie. We hebben niet alleen de curatie van kennis onderzocht, maar ook de cruciale rol van externe consultants als ‘rij-instructeurs’ bij deze processen. En hoewel het concept van ‘kenniscentra’ voor de meeste van onze klanten een oplossing biedt, moeten we de aanzienlijke uitdagingen erkennen die gepaard gaan met de implementatie van zulke platforms.

Cathleen Heimberg
Cathleen Heimberg van Showpad

“Wanneer de consultant vertrekt, moeten we helemaal opnieuw beginnen.” Dit gevoel heerst in tal van organisaties in alle sectoren wanneer externe consultants hun opdrachten voltooien en afscheid nemen. Het vertrek van een consultant kan vaak een leegte achterlaten, de workflow verstoren en het gevoel creëren dat je opnieuw vanaf nul moet beginnen. Dit fenomeen benadrukt de noodzaak van een duurzamere en beter geïntegreerde aanpak van kennisoverdracht en organisatieontwikkeling.

Natuurlijke ontslagen

Het vertrek van externe consultants is niet de enige uitdaging waarmee organisaties worden geconfronteerd op het gebied van kennisoverdracht en organisatieontwikkeling. Onze klanten voegen een extra dimensie toe aan dit probleem, met name door de natuurlijke ontslagen die het gevolg zijn van het pensioen van hun eigen personeel. Een van onze klanten wordt momenteel geconfronteerd met een aanzienlijk verlies van kennis omdat een hele generatie babyboomers, die een derde van hun personeelsbestand uitmaken, binnen de komende twee jaar met pensioen gaat. Deze dreigende golf van pensioenen benadrukt opnieuw het belang om duurzame strategieën voor kennisoverdracht te implementeren en de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.

Ons panel van klanten ging in op het nut van deskundige consultants voor organisaties in het kader van het kennisverlies dat voortvloeit uit naderende pensioenen. Deze consultants spelen een cruciale rol bij de organisatie, het onderhoud en de verspreiding van de overdracht van kennis voor klanten die te maken hebben met aanzienlijke personeelsveranderingen als gevolg van pensioenen. ‘Embedded’ consultants hebben een diepgaand inzicht in de specifieke behoeften van de organisatie en kunnen strategieën ontwikkelen op maat om kritieke kennis vast te leggen en te behouden. Door actief deel te nemen aan de overdracht van expertise helpen deze consultants de verstoring door pensioenen te beperken, zorgen ze voor een vlottere overgang en minimaliseren ze het gevoel van opnieuw te moeten beginnen. Hun expertise en toewijding dragen bij aan een duurzamere en beter geïntegreerde aanpak van de kennisoverdracht en organisatieontwikkeling, waardoor organisaties op doeltreffende wijze kunnen omgaan met de uitdagingen van een vergrijzend personeelsbestand.

Curatie van kennis

Het panel erkende dat het ontbreken van een goed gepland mechanisme voor kennisoverdracht betekent dat organisaties moeten terugkeren op hun stappen en de kennis vanaf nul moeten heropbouwen. Tom Kiebooms, onze senior consultant en vakexpert op het gebied van MES en digitalisering, deelde zijn ervaringen uit de praktijk en benadrukte het kritieke belang van talentmanagement en curatie van kennis. Een klein detail kan al het verschil maken: wanneer een medewerker van Pauwels Consulting een opleiding volgt, is het gebruikelijk dat zijn collega’s die rechtstreeks voor onze klanten werken ook deelnemen.

De consultant aan boord hebben verankert de kennis in de workflow en de belangrijkste reden hiervoor is voor iedereen bekend: we zijn de strijd om talent aan het verliezen. Een senior panellid zei het zo: “We vechten voor talent met methoden die de laatste keer mislukten.” Een punt dat door Koen De Borle, Business Unit Manager Training Programs bij Pauwels Consulting, in vraag wordt gesteld. Talent is beschikbaar, maar het moet worden omgeschoold om perfect overeen te stemmen met de klanten. Daarin speelt het trainingsprogramma zijn rol: nieuwe manieren van werken vereisen dat we onszelf bijscholen en omscholen, vooral als het gaat om vaardigheden op het gebied van zelfmanagement zoals actief leren, flexibiliteit, leiderschap en sociale invloed. Om tegemoet te komen aan de ambities en het talent van klanten, creëert Pauwels Consulting opleidingen die zijn afgestemd op de behoeften van de klanten van vandaag en die gericht zijn op de expertise van morgen.

Consulting als een dienst

Koen De Borle besluit: “Het is niet langer zo dat personeelsbezetting slechts een oplossing is voor een resourceprobleem. Consulting als een dienst gaat niet alleen in op dringende organisatorische behoeften, het draagt ook bij aan de strategische groei van onze klanten. In de voortdurende strijd om talent spelen het delen van kennis in workflows, talentpools die worden gedeeld tussen meerdere klanten en vakexperts een cruciale rol in het succes van klanten. Het opzetten van praktijkgemeenschappen of interne netwerken kan de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen medewerkers vereenvoudigen. Deze forums bieden een platform voor voortdurend leren, samenwerken en probleemoplossing. Door een cultuur van kennisdeling te bevorderen, kunnen organisaties de impact van het vertrek van consultants minimaliseren en het gevoel van collectieve expertise bevorderen.”

Koen De Borle, Pauwels Consulting

De hierboven beschreven samenwerkingsaanpak is niet alleen essentieel voor het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, maar ook een recept om een aanzienlijk rendement op investeringen (ROI) te behalen voor onze klanten. Het begint met actief luisteren naar de expliciete en impliciete behoeften van onze klanten. Ongeacht of we het een gemeenschappelijke bedrijfsontwikkeling noemen of het een andere naam geven, een op maat gemaakte aanpak is de X-factor die echt succes oplevert voor alle betrokken partijen op basis van louter personeelsoplossingen. Door de unieke behoeften van elke klant te begrijpen en aan te pakken, kunnen we resultaten leveren die verder gaan dan alleen resources te verstrekken op korte termijn en waarde creëren op lange termijn. Deze klantgerichte aanpak vormt de basis om duurzame partnerschappen op te bouwen en gezamenlijk succes te boeken.

5 MOMENTS OF NEED

Deze collaboratieve mindset brengt ons terug naar de hypothetische oefening van het besturen van een auto met alleen schriftelijke instructies. Cathleen Heimberg introduceerde bij het panel de “5 Moments of Need”, een leer- en ontwikkelingsmethodologie ontwikkeld door Conrad Gottfredson en Bob Mosher. Deze methode richt zich op het aanpakken van prestatiebehoeften tijdens het leren en de momenten waarop kennis in de workflow wordt toegepast of gewijzigd. Als gecertificeerde 5MoN Designer wijst ze op de vijf verschillende leerbehoeften van een persoon.

 1. Nieuw: Wanneer mensen voor het eerst iets leren.
 2. Meer: Wanneer mensen hun kennis of vaardigheden moeten verdiepen.
 3. Toepassen: Wanneer mensen begeleiding nodig hebben bij de uitvoering van een taak of de toepassing van kennis.
 4. Veranderen: Wanneer mensen ondersteuning nodig hebben om zich aan te passen aan een verandering in processen, tools of technologieën.
 5. Oplossen: Wanneer mensen worden geconfronteerd met problemen en deze moeten natrekken of een oplossing moeten vinden.

Oplossingen die werken volgens Cathleen Heimberg:

 1. Blend Learning-modaliteiten: Gebruik een blended learning-aanpak om trainingsinhoud te leveren. Combineer traditionele trainingsmethoden, zoals sessies geleid door een instructeur of e-learningcursussen, met hulpmiddelen voor prestatieondersteuning, werkhulpmiddelen, microlearning en praktijktraining. Zo hebben medewerkers op het juiste moment toegang tot de juiste informatie en ondersteuning.
 2. Integratie met de workflow: Trainingsmateriaal en hulpmiddelen rechtstreeks in de workflow integreren om ze gemakkelijk toegankelijk te maken. Dit kan het insluiten van werkhulpmiddelen of kennisbanken in softwaretoepassingen omvatten, het verstrekken van beknopte handleidingen of het gebruik van mobiele apps die on-demand leer- en prestatieondersteuning bieden.
 3. Just-in-time ondersteuning bieden: Hulpmiddelen of resources aanbieden voor de prestatieondersteuning die toegankelijk zijn op het moment dat deze nodig zijn. Dit kunnen interactieve online gidsen, video’s, doorzoekbare kennisbanken of chatbots zijn die realtime hulp en antwoorden bieden op vragen.
 4. Continue versterking: Strategieën implementeren om het leren te versterken en de voortdurende verbetering aan te moedigen. Dit kan lopende beoordelingen, kenniscontroles, prestatiebeoordelingen, opfriscursussen, praktijkgemeenschappen of mentorprogramma’s omvatten.
 5. Doeltreffendheid meten: De doeltreffendheid van de trainingsinterventies regelmatig evalueren door prestatieverbeteringen, feedback van medewerkers en bedrijfsresultaten te meten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de trainingsprogramma’s in de loop van de tijd te verfijnen en te verbeteren.

Training in de workflow

Koen De Borle beschrijft dit als essentiële onderliggende principes in het opleidingsprogramma van Pauwels Consulting. “Het belangrijkste is de trainingsmiddelen gemakkelijk toegankelijk, contextueel en beschikbaar te maken op het moment dat ze nodig zijn. Door training in de workflow te integreren, krijgen medewerkers naadloos toegang tot de informatie die ze nodig hebben, verminderen ze de tijd die ze besteden aan het zoeken naar antwoorden en kunnen ze taken effectiever uitvoeren, een essentieel onderliggend principe in het opleidingsprogramma van Pauwels Consulting.”

Door deze rondetafel met klanten zagen alle panelleden de kans om het delen van kennis te transformeren en zich een nieuwe aanpak eigen te maken, die zowel onze consultants als hun klanten zal helpen te slagen in de toekomst. Het enthousiasme in de zaal was duidelijk voelbaar aan het einde van de denksessie. Het engagement om onze sectoren vooruit te helpen en de oorlog om talent te voeren, blijft onverminderd. Maar er is nog meer. Tijdens de tweede sessie gaan we deze essentiële dialoog voortzetten en krijgen we nog meer inzicht in talentmanagement. Samen kunnen we de toekomst van talentmanagement vormgeven en een blijvende impact maken.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Word design consultant op je nieuwe job

16 nov 2022

Word design consultant op je nieuwe job 

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en motivatie om bij te leren over een nieuwe sector? Via het Training Program ga je aan de slag als consultant en stap je tegelijkertijd in een aansluitend leerprogramma. Het leertraject is gemaakt om jouw vaardigheden en kennis aan te vullen, zodat jij de beste match voor de klant wordt. Ondertussen word jij betaald voor je werk, natuurlijk.

Lees verder en ontdek onze unieke kansen voor technisch tekenaars, junior of met meer ervaring.

Training Programs voor technisch tekenaars

Bijleren en werken

Wat leer je allemaal?
Technische verdieping in bijvoorbeeld Revit of Eplan nodig? Check! ✅
Maar ook zakelijke, sociale vaardigheden komen aan bod om van jou een top professional te maken. Denk hier maar aan Problem Solving, Workflow Management, Stakeholder Management, Project Management, etc.
Dit leer je allemaal in combinatie met persoonlijke begeleiding en gecertificeerde coaching om jou zoveel mogelijk nieuwe inzichten en leermomenten te geven.
Tegelijkertijd leer je de knepen van het vak in de praktijk kennen. Je gaat meteen aan de slag in een bedrijf waar je nieuwe kennis onmiddellijk kunt toepassen.
Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en motivatie om bij te leren over een nieuwe sector?
Dan zoeken wij jou! Wie ben jij? Jij…
 • Hebt grondige kennis van de bouwsector: HVAC, elektriciteit, sanitair
 • Weet wat P&ID is
 • Hebt minstens een A2, bachelor is een plus
 • Hebt een eerste ervaring gehad met technisch tekenen met AutoCAD 2D, Revit of Eplan
 • Hebt zin om nieuwe skills te leren en wilt jezelf steeds verbeteren
 • Ziet de uitdaging van de combinatie betaald werken en leren hélemaal zitten
Met onze Training Programs start je onmiddellijk op een project en krijg je tegelijkertijd gepersonaliseerde opleidingen.
Mogelijke projecten in dit programma
⚡Van AutoCAD tekenaar tot ambiteuze BIM Consultant in West-Vlaanderen

⚡Van elektrische tekenaar tot straffe Elektrisch Design Specialist in Brussel
Klik op de functietitel om onze vacature te lezen. Herken je jezelf maar deels in de omschrijving? Heb je een andere motivatie om te solliciteren? Aarzel niet en neem contact op. We nemen elke sollicitant serieus.

Ready, set, go

Heb jij zin om eraan te beginnen? Of je nu jouw carrière verder uitbouwt, een nieuwe draai wilt geven of binnenkort in het werkveld springt, aarzel niet! Dien je kandidatuur in en Hà neemt zo snel mogelijk contact met je op voor de volgende stappen.

"*" geeft vereiste velden aan

PC-portret-47
Hà Logier Talent Acquisition & Training Program Officer

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Pauwels Consulting feliciteert deelnemers Acceleration Program

14 jun 2022

Op 31 mei 2022 vierde Pauwels Consulting de afgestudeerden van de tweede editie van het Acceleration Program. Dit is een trainingsprogramma voor ambitieuze Pauwels Consultants die hun professionele vaardigheden verder willen aanscherpen. We organiseren dit jaarlijkse programma in samenwerking met Ormit Talent, ons zusterbedrijf dat gespecialiseerd is in talentontwikkeling.

Een dikke shout out naar alle afgestudeerden en de geweldige trainers van dit programma. Het was een genoegen om met jullie te werken, jullie energie te voelen, jullie te zien groeien en jullie geweldige feedback op dit programma te horen. We zijn er zeker van dat jullie je nieuwverworven inzichten en vaardigheden goed zullen gebruiken, en we kijken ernaar uit om jullie verder te zien openbloeien in jullie toekomstige projecten.

Als je problemen hebt met het bekijken van deze video, kan dit te maken hebben met jouw cookie-instellingen. Je kan deze aanpassen en cookies tijdelijk toestaan via de Cookiebot-veiligheidspin links onderaan.

Doe mee aan ons volgende Acceleration Program

Ben jij een ambitieuze Pauwels Consultant en wil je uit je comfortzone stappen om de hobbelige weg naar groei in te slaan? De uitnodigingen voor de derde editie gaan eind deze zomer de deur uit, dus hou je email in de gaten, of solliciteer hieronder. We nemen binnenkort contact met je op om je kandidatuur te bespreken.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Pauwels Consulting is opnieuw een Great Place to Work!

19 jan 2022

Vorig jaar ontving Pauwels Consulting voor de eerste keer het Great Place to Work label van het Great Place to Work Institute en de Vlerick Business School. Een prachtige erkenning, want het label is gebaseerd is op het werkgeluk en het gevoel dat onze collega’s bij Pauwels Consulting hebben.

Na onze nominatie vorig jaar hebben we veel stappen gezet om onze interne werking en onze meerwaarde voor onze consultants verder te vergroten. In november stuurden we vol spanning een nieuwe enquête uit naar al onze vaste medewerkers.

Ook dit jaar kregen we bijzonder positieve én waardevolle feedback van onze interne collega’s en externe consultants bij klanten. Daarom mag Pauwels Consulting zich in 2022 opnieuw een Great Place to Work® noemen, en daar zijn we weer bijzonder trots op!

Om dit fijne nieuws te vieren, interviewden we Céline Van Puymbrouck, onze Learning & Development Coordinator. Zij is een van onze drijvende krachten achter het behalen van dit label.

Céline, eerst en vooral: proficiat met het behalen van het Great-Place-to-Worklabel! Wat houdt Great Place To Work juist in?

Céline: Dankjewel! Great Place to Work is een label dat wordt uitgereikt aan bedrijven met een goede werkcultuur, bedrijven ook waar werknemers graag werken. Samen met het Great Place to Work Institute en de Vlerick Business School hebben we net als vorig jaar een anonieme enquête naar onze medewerkers gestuurd. Daarin peilden we naar hun ervaringen bij Pauwels Consulting. De antwoorden waren voor het tweede jaar op rij bijzonder positief. Daarom mogen we ons nu voor het tweede jaar op rij officieel een Great Place To Work noemen!

We willen onze consultants en backoffice medewerkers dan ook bedanken voor hun tijd en feedback. Dankzij hen hebben we dit label opnieuw behaald en kunnen we onze organisatie verder verbeteren. Een dikke merci aan iedereen die dit mee mogelijk heeft gemaakt!

Waarom is het Great Place To Work label belangrijk voor Pauwels Consulting?

Céline: We wilden met deze nieuwe enquête opnieuw anonieme en dus eerlijke feedback van onze medewerkers verzamelen. Dat is belangrijk voor ons om onze interne werking en onze meerwaarde voor onze consultants te blijven verbeteren. Dit jaar konden we zelf extra vragen toevoegen en de antwoorden van onze consultants (bij klanten) en onze interne (backoffice) medewerkers opsplitsen. Dat leidde tot interessante inzichten! Met de inzichten uit de enquête kunnen we nu werkpunten definiëren om het in de toekomst nog beter te doen.

Naast de waarde van de enquête zijn we natuurlijk ook gewoon heel blij dat we het Great Place to Work label voor het tweede jaar op rij behaald hebben. Dat was voor ons de kers op de taart. Het label is een fijne erkenning voor het bedrijf én onze medewerkers, en we zijn er dan ook allemaal echt trots op!

Zijn er zaken die onmiddellijk opvallen in de antwoorden?

Céline: Het was interessant om de nieuwe resultaten met de antwoorden van vorig jaar te vergelijken. Zo stijgen we bijvoorbeeld van 85% naar 91% voor de stelling ‘Algemeen gesproken kan ik zeggen dat dit een heel goede organisatie is om voor te werken’.

Dat illustreert dus meteen waarom we deelnemen aan Great Place to Work: we willen onszelf voortdurend verbeteren en ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt – en blijft voelen – bij Pauwels Consulting. ‘Always challenge the status quo’ is één van onze kernwaarden. ‘Being a warmhearted family’ ook. De resultaten tonen dat we op de goede weg zijn.

Céline Van Puymbroeck, onze Learning & Development Coordinator

Dan zijn we nu natuurlijk benieuwd naar de andere antwoorden… Wat maakt van Pauwels Consulting nu écht een Great Place to Work?

Céline: Daarvoor neem ik de resultaten van dit jaar er even bij. Ten eerste scoren we heel sterk op diversiteit, inclusie en community. Daar zetten we ook actief op in: we vermijden discriminatie en moedigen inclusief gedrag aan. Het familiegevoel dat bij ons heerst, is ons heel dierbaar.

Verder houden we onze werksfeer heel vriendelijk en open. Er is ook veel ruimte voor fun. Onze medewerkers zijn trots om te werken voor Pauwels Consulting en ze vinden het niet erg om eens iets extra te doen. Onze mensen gaven tijdens de enquête ook aan dat ze op elkaar kunnen rekenen en dat iedereen zich hier welkom voelt. Zalig om te lezen!

Bij de eerste Great Place to Work®-enquête kreeg Pauwels Consulting ook constructieve feedback. Wat hebben we juist gedaan met deze werkpunten?

Céline: We hebben dit jaar niet stilgezeten. Om onze communicatie vanuit het management nog transparanter en proactiever te maken hebben we onze halfjaarlijkse updatemeeting ingevoerd, waarin Bert en Mélodie iedereen inlichten over de resultaten en toekomstplannen van Pauwels Consulting. We sturen ook meer enquêtes uit, we maakten een Culture Book en we zetten pilootprojecten op rond zowel mobiliteit als e-learning.

Daarnaast hebben we ingezet op nog meer persoonlijke opvolging via onze Talent Managers, en we hebben een nieuwe coach aangenomen. Verder moedigen we mentoring van junior consultants door senior consultants nog meer aan.

We hebben ook gemerkt dat onze medewerkers écht een band willen opbouwen met elkaar. Daarom zetten we sterk in op onze ambassadeurs. Dat zijn ervaren consultants bij klanten waar andere consultants altijd terecht kunnen. Zij organiseren ook bijeenkomsten zodat er nóg meer gezamenlijke activiteiten gepland worden. Helaas konden veel bijeenkomsten niet doorgaan door Covid-19. Maar vanaf het weer kan, gaan we hier zeker opnieuw op inzetten!

Gelukkig hebben we eind vorig jaar wel veel algemene Afterwork Drinks kunnen organiseren. Tijdens verschillende events kregen onze consultants en backoffice medewerkers de kans om elkaar beter te leren kennen. Zo waren er drinks, gingen we naar de bowling, ontsnapten we uit een escaperoom… Ook die activiteiten starten we weer op zodra dat veilig kan.

Klinkt goed, Céline! En wat ga je met de resultaten van dit jaar doen?

Céline: We willen uiteraard blijven inzetten op de groei van onze consultants tijdens trainingen, en we blijven ook inzetten op mentoring, coaching en onze Pauwels Academy. Omdat er zo’n groot aanbod is, willen we dit jaar graag een duidelijk overzicht opstellen van alle leermogelijkheden. We gaan daarvoor een Learning & Development enquête uitsturen naar onze medewerkers om te bekijken hoe we dit op een transparante manier kunnen aanbieden.

Daarnaast merken we dat onze medewerkers een platform missen. We zullen eerst de specifieke noden in kaart brengen, en dan kijken hoe we deze kunnen opvangen. Ten slotte zullen we het fietsproject verder uitbreiden en opnieuw After Work Drinks organiseren zodra COVID-19 dit toelaat. Beloofd!

En met deze hoopvolle noot ronden we dit interview af. Céline, bedankt voor je tijd en antwoorden, nogmaals gefeliciteerd en hopelijk tot volgend jaar voor een derde Great Place to Work® label.

Wil jij ook bij een Great Place to Work™ werken?

Neem dan snel een kijkje bij onze jobaanbiedingen. Wie weet zien we jou op onze volgende After Work Drink!

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Pauwels Consulting gaat de Corporate Cycling Challenge aan

09 sep 2021

Zondag 12 september neemt Pauwels Consulting deel aan de Corporate Cycling Challenge, het officieuze Belgisch kampioenschap voor bedrijfswielrennen in Oostende. Onze 2 teams bestaan uit een mix van interne medewerkers en consultants en zij zullen het opnemen tegen andere bedrijven in 3 wielerdisciplines: een ploegentijdrit, een sprint en een criterium.

We stellen met veel plezier hieronder onze wielerhelden aan je voor! 

Maak kennis met onze renners

Björn Nachtegaele

Senior Accountmanager

Fiets: Scott

Aantal km op Strava (2021): 2839

Type renner: Kasseifretter

Favoriete koers: Parijs – Roubaix

Favoriete renner: Yves Lampaert

Favoriete berg: Molenberg in Zwalm

Koen De Borle

Senior Accountmanager

Fiets: Bianchi

Type renner: Pedaleur de charme

Favoriete koers: Ronde Van Vlaanderen

Favoriete renner: Miguel Indurain

Favoriete berg: Berendries

Tijs Billemon

Business Coach

Fiets: Ridley

Aantal km op Strava (2021): 5023

Type renner: Klimmer/Puncheur

Favoriete koers: Giro d’Italia

Favoriete renner: Laurens Ten Dam

Favoriete berg: Alpe D’Huez

Jens Vriendt

Mobility Manager

Fiets: Scott

Aantal km op Strava (2021): 4105

Type renner: Baroudeur

Favoriete koers: Strade Bianchi

Favoriete renner: Thomas De Gendt

Favoriete berg: Mont Ventoux vanuit Bedoin

Kurt Quinot

Marketing Manager

Fiets: Eddy Merckx

Aantal km op Strava (2021): 3343

Type renner: Knecht

Favoriete koers: Liège – Bastogne – Liège

Favoriete renner: Remco Evenepoel

Favoriete berg: Congoberg in Vollezele

Thomas Bertin

Accountmanager

Fiets: Scott

Aantal km op Strava (2021): 1312

Type renner: Wieltjeszuiger

Favoriete koers: Ronde Van Vlaanderen

Favoriete renner: Wout Van Aert

Favoriete berg: Overpoort in Gent

Frederik Coppens

Recruitment Consultant

Fiets: Trek

Aantal km op Strava (2021): 1557

Type renner: De Wim Vansevenant van Pauwels Consulting

Favoriete koers: Strade Bianchi

Favoriete renner: Alejandro Valverde

Favoriete berg: De Poggio in Sint-Antelinks

Pieter Willenkens

QA Complaint Officer

Fiets: Canyon

Aantal km op Strava (2021): 1652

Type renner: Klimmer/puncheur

Favoriete koers: Ronde Van Vlaanderen

Favoriete renner: Wout Van Aert

Favoriete berg: La Redoute

Pascal Verbaere

IT Support Officer

Fiets: BTWIN

Aantal km op Strava (2021): 2932

Type renner: Klimmer

Favoriete koers: Parijs – Roubaix

Favoriete renner: Wout Van Aert

Favoriete berg: Mont Ventoux vanuit Bedoin

Welkom, VIP!

We kunnen alle steun gebruiken die we kunnen krijgen. Dus, ben je op zoek naar ideeën voor een leuk dagje uit op zondag? Kom mee supporteren aan de finishlijn in Oostende en geniet van een volwaardige VIP-ervaring met:

 • drankstanden
 • food trucks
 • promotiestanden
 • en een super toffe sfeer!

Laten we er zondag samen met onze collega’s een leuke en memorabele dag van maken!

Meer informatie over de Corporate Cycling Challenge vind je hier.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Nieuws

Pauwels Consulting neemt Nederlandse Javaspecialist Open Web over

19 mei 2021

GENT, 25 januari 2021. Pauwels Consulting, het Belgische consultancykantoor met specialisten op het gebied van engineering, life sciences en IT, realiseert zijn derde Nederlandse overname in minder dan een jaar tijd. Na Developers.nl en Bruggenbouwers wordt nu ook Open Web, de Java- en Bloomreachspecialist uit Nieuwegein, aan de groep toegevoegd.

“Open Web is een bedrijf met ervaren nichespecialisten, interessante klanten en een enorm groeipotentieel”, vertelt Bert Pauwels, oprichter en Managing Director van Pauwels Consulting.” Er was meteen een klik. Ik herkende dezelfde ambities en menselijke bedrijfscultuur als bij Pauwels Consulting. De sterke kennis van Java, Bloomreach, front-end en mobile development en het cliënteel van Open Web zijn complementair aan de kennis en klanten van Developers.nl, die we begin 2020 in de groep mochten verwelkomen.

Met de overname van Open Web hebben we naast onze kantoren in Rotterdam en Hoofddorp nu bovendien een extra uitvalsbasis bij Utrecht. Dat is interessant voor onze verdere groei in Nederland.”

“Het voelt goed om Open Web na 7 jaar over te laten aan een ervaren en warme ondernemer als Bert Pauwels”.
Pauwels - Open Web

“Het voelt goed om Open Web na 7 jaar over te laten aan een ervaren en warme ondernemer als Bert Pauwels”, vertellen Levente Bokor en Ebrahim Aharpour, oprichters van Open Web. “We voelden dat het voor de groei van Open Web en onze collega’s nodig was om bij een grotere groep aan te sluiten. We hadden veel opties om uit te kiezen, maar de klik met Bert en Pauwels Consulting voelde meteen goed.

Deze overname biedt nieuwe groeimogelijkheden voor onze mensen, en een uitbreiding van de dienstverlening voor onze klanten. Tegelijk komt er voor ons als stichters van Open Web nu meer tijd voor nieuwe ventures. Zo zullen we bijvoorbeeld meer aandacht kunnen besteden aan de doorontwikkeling van onze e-mail security oplossing https://kevlarr.io/. We kijken ernaar uit om met Pauwels Consulting en Developers.nl samen te werken en een optimale synergie voor onze mensen en klanten te realiseren.”

Voor meer informatie: marketing@pauwelsconsulting.com

Interview

Wij vroegen Bert Pauwels, oprichter en Managing Director van Pauwels Consulting, en Levente Bokor en Ebrahim Aharpour, oprichters en respectievelijk co-CEO en CTO van Open Web, naar hun plannen en ambities.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Nieuws

Pauwels Consulting neemt DCI over

19 mei 2021


GENT, 22 februari 2021. Pauwels Consulting, het Belgische consultancykantoor met specialisten op het gebied van engineering, life sciences en IT, realiseert opnieuw een mooie overname. Vandaag verwelkomen we 18 IT-consultants van DCI in de Pauwels Consulting familie. Met de overname van DCI realiseert Pauwels Consulting een zesde overname in 2 jaar tijd.

DCI werd in 1997 opgericht in Sint-Niklaas. De afgelopen jaren groeide DCI uit tot een bekwame speler op de Belgische IT-consultancymarkt. Na het recente faillissement van DCI in februari 2021 neemt Pauwels Consulting nu de 18 IT-consultants van DCI IT-resources over. DCI Field Services, de afdeling die tot voor kort een full-service dienstverlening en managed services aanbood, wordt niet overgenomen.

Logo DCI

Bert Pauwels, Managing Director van Pauwels Consulting, over de krachtenbundeling: “Met deze overname verwelkomen we in een klap weer 18 IT-talenten in ons team. Dat is een mooie en welkome versterking. We zien namelijk nog veel groeimogelijkheden binnen de Belgische en Europese IT-consultancymarkt.”

Na de recente overnames van Developers.nl en Open Web IT in Nederland neemt Pauwels Consulting nu opnieuw een Belgische IT-speler over. Deze overname past binnen een ambitieuze groeistrategie om op lange termijn één van de meest complete aanbieders van IT-consultancy in Europa te worden.

Voor meer informatie: marketing@pauwelsconsulting.com

Interview

Wij vroegen Bert Pauwels, oprichter en Managing Director van Pauwels Consulting, en Levente Bokor en Ebrahim Aharpour, oprichters en respectievelijk co-CEO en CTO van Open Web, naar hun plannen en ambities.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Nieuws

Goed nieuws in uitdagende tijden: Pauwels Consulting neemt DCI IT over

19 mei 2021


2020 was een uitdagend jaar en 2021 kondigt zich minstens zo uitdagend aan. Hierdoor komen steeds meer bedrijven in de problemen. Een van deze bedrijven is DCI IT, het IT-consultancybedrijf in Sint-Niklaas. Het bedrijf werd opgericht in 1997 maar ging onlangs helaas failliet. Het doet ons plezier te kunnen melden dat we voor 18 IT-medewerkers een mooie oplossing gevonden hebben: we verwelkomen hen vandaag in ons team!

Deze kennisinjectie betekent een mooie aanvulling voor ons IT-team, een onbezorgde doorstart voor onze nieuwe collega’s en een extra boost om onze groeiambities kracht bij te zetten. Wij hadden een gesprek met Bert Pauwels, oprichter en managing director van Pauwels Consulting over deze overname.

Bert, gefeliciteerd met deze nieuwe overname! Hoe voel je je vandaag?

Bert: “Moe maar voldaan. De overname van DCI IT is heel snel gegaan. Het bedrijf werd pas in februari 2021 failliet verklaard. De rechter stelde een curator aan en er werden kandidaat-overnemers gezocht. We hebben snel gereageerd en hard gewerkt en ik ben bijzonder blij dat we voor 18 medewerkers van DCI IT een mooie uitkomst én toekomst kunnen bieden. Dit is tegelijk ook een welkome versterking voor ons team.

We hebben de afgelopen jaren al behoorlijk geïnvesteerd in de uitbreiding van ons IT-team. We hebben sterke consultants aangenomen en we hebben het laatste jaar in Nederland ook 2 IT-bedrijven overgenomen. Nu nemen we in België dus ook 18 IT-consultants van DCI IT over. Dit sterkt ons in onze ambitie om één van de meest complete consultancybedrijven in Europa te worden.”

Kun je meer vertellen over de dienstverlening van DCI IT?

Bert: “DCI IT bood tot voor kort verschillende IT-diensten aan. Het bedrijf bestond uit twee afdelingen: een Field Service afdeling die een full-service dienstverlening aanbood, en een IT-resources afdeling die consultancy aanbood. De Field Service afdeling paste minder bij het groeiplan van Pauwels Consulting, maar de consultants van de IT-resources afdeling, met een focus op IT infrastructuur, vullen ons team uitstekend aan.”

Logo DCI IT

Hoe verliep de overname?

Bert: “Het is dus heel snel gegaan. DCI IT werd nog maar één week geleden failliet verklaard. De rechter benoemde meester Reyns als curator. We zijn met ons team meteen aan de slag gegaan om te kijken welke onderdelen en consultants we konden overnemen en onder welke condities. Daarbij zijn we tijdens het weekend tot een respectvol voorstel gekomen dat gunstig was voor de medewerkers en de klanten van DCI IT. De medewerkers behouden hun looncondities én ze krijgen mooie nieuwe carrièrekansen bij Pauwels Consulting. Bovendien kunnen we de continuïteit van de dienstverlening naar de klanten toe garanderen.

Een faillissement is een traumatische ervaring en medewerkers zijn vaak gekwetst en ontevreden. Daarom zijn we snel, accuraat en tactvol te werk gegaan. We hadden van bij het begin een goed gevoel tijdens onze gesprekken met meester Reyns. We wilden geen koopje doen, maar een win-win situatie creëren. Als je dat niet doet, dan begin je met een valse start en dan kun je geen lange termijnrelatie opbouwen met je nieuwe collega’s en klanten. Dat wilden wij anders aanpakken. Dit is het begin van een mooi nieuw verhaal voor de consultants en klanten van DCI IT.“

Waar zie je Pauwels Consulting over 5 jaar?/strong>

Bert: ”We zijn gezond ambitieus: we willen de komende jaren uitgroeien tot één van de meest complete aanbieders van consultancy en project sourcing in Europa. Over 5 jaar willen we groeien naar een groep van 2.500 consultants en 250 miljoen euro omzet. Omdat onze klanten internationaal opereren willen we hen ook over de landsgrenzen heen blijven ondersteunen.
Sinds onze samenwerking met 3d Investors in 2016 versnellen we onze organische groei daarom nadrukkelijk met strategische overnames van interessante life sciences-, engineering- en IT-bedrijven. Zo hebben we het afgelopen jaar, ondanks de crisis, met Bruggenbouwers nog een sterk engineeringbedrijf en met Developers.nl en Open Web 2 sterke IT-bedrijven in Nederland overgenomen.

Nu nemen we dus weer een mooie IT-activiteit in België over. Het zal zeker niet onze laatste overname zijn, want we zien veel potentieel in de markt, en we vinden het nog altijd even fijn om met interessante klanten en specialisten samen te werken en hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun professionele groei.”

Voor meer informatie : marketing@pauwelsconsulting.com

Op zoek naar een project?

Ben jij een ambitieuze starter of een ervaren specialist op het gebied van engineering, life sciences of IT en wil je graag in een team werken waar je gehoord en optimaal ondersteund wordt?

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Nieuws

Pauwels Consulting is Trends Gazelle 2021

19 mei 2021

Elk jaar selecteert Trends Magazine per provincie de 250 bedrijven die het sterkst groeien op het gebied van toegevoegde waarde, personeelsbestand en cashflow. Geen walk-in-the-park dus om daarbij te horen, en toch is Pauwels Consulting nu al voor de 10de keer genomineerd. Reden genoeg voor een gesprek met Bert Pauwels, oprichter en managing director van Pauwels Consulting.

Bert, gefeliciteerd met deze nieuwe nominatie! Pauwels Consulting behoort nu al voor de 10de keer tot de snelst groeiende bedrijven van Vlaams-Brabant. Wat doet dit met je?

Bert: Dank je. Het geeft me elke keer voldoening en het maakt me elke keer weer trots wanneer we als Trends Gazelle uit de bus komen. Zeker omdat dit een team effort is! We hunkeren bij Pauwels Consulting niet naar erkenning, maar deze award is wel een externe graadmeter die bevestigt dat we goed werk leveren. En dat is fijn!

Elke dag doen we onze uiterste best om onze klanten en medewerkers zo goed mogelijk te verzorgen, onze cijfers verder te verbeteren en iets terug te geven aan de maatschappij. Zeker in deze uitdagende tijden ben ik blij en dankbaar dat we zoveel mensen werkzekerheid, voldoening en perspectief kunnen bieden.

Het was inderdaad een bizar jaar, Bert. Hoe kijk jij terug op het afgelopen COVID-jaar?

Bert: 2020 was een uitdagend jaar. Dat is wel het minste dat je kan zeggen. En de uitdaging is er nog steeds. Iedereen heeft zekerheden en vrijheden moeten opgeven, en het gebrek aan perspectief weegt zwaar. Bovendien hebben velen onder ons van dichtbij of iets verder af persoonlijke en professionele drama’s meegemaakt. Ik hoop van harte dat we binnenkort met z’n allen de veerkracht vinden om de draad samen terug op te pikken. Ik reken hierbij op de burgerzin, het begrip en de solidariteit van iedereen, want we moeten hier samen door.

COVID-19 en de lockdowns plaatsten Pauwels Consulting ook voor een situatie die we nog niet eerder hadden meegemaakt. Onze consultants werken uiteraard allemaal bij onze klanten, en onze interne medewerkers werken onder normale omstandigheden bijna allemaal op kantoor. Opeens kon en mocht dat niet meer. Of toch veel minder. Dat was behoorlijk ingrijpend!.

“Business as usual in exceptional circumstances.”

Hoe heeft Pauwels Consulting op COVID gereageerd?

Bert: Rustig en doordacht, en met een absolute focus op de lange termijn. We hebben COVID-19 altijd beschouwd als een tijdelijke situatie, als een ‘korte termijn probleem’. Dat pak je niet aan door je strategie te veranderen, maar door er net aan vast te houden. We hebben het afgelopen jaar veel gepraat, geëvalueerd en bijgestuurd, maar onze focus en filosofie bleven altijd overeind.

Zo zijn we blijven aanwerven en blijven investeren in de opleiding van onze mensen. We hebben de afgelopen maanden ook twee mooie acquisities afgerond. Verder hebben we de technische werkloosheid tot een absoluut minimum beperkt hebben we geen mensen ontslagen wegens COVID-19. ‘Business as usual in unusual circumstances’ dus. Het was niet eenvoudig, maar ik ben er trots op dat het gelukt is, dat we er de vruchten van plukken en dat dit nu ook bevestigd wordt met deze Trends Gazelle nominatie.

Trends Gazellen 2021 - Pauwels Consulting

Hoe kijk je naar 2021?

Bert: Hoopvol en ambitieus. Als binnenkort de lente komt en als we een goede manier vinden om met -en niet onder invloed van- het virus te leven, dan zullen we als samenleving de draad weer kunnen oppikken. Ik trek me hierbij op aan de natuur. Een zonnebloem is ’s nachts niet bepaald vrolijk, maar overdag gaat het kopje omhoog, draait het mee met de zon en komen alle kleuren perfect tot hun recht.

Voor Pauwels Consulting gaan we verder op ons elan. 2021 zal in het teken staan van een verdere groei in België én het buitenland. Daarbij kijken we in eerste instantie naar Nederland. We hebben het afgelopen jaar met Bruggenbouwers al een ambitieus engineeringbedrijf overgenomen en met Developers.nl en recent nog Open Web 2 mooie IT-bedrijven. We hebben nu 5 kantoren in Nederland. Als we hier nog een life sciences groep aan kunnen toevoegen dan kunnen we onze klanten ook in Nederland op onze 3 kernexpertises bedienen.

Wat is het uiteindelijke doel?

Bert: Een uiteindelijk doel is er niet. Dat is te definitief en te beperkend. We willen de komende 5 jaar wel al zeker doorgroeien naar een internationale consultancygroep met meer dan 2.500 medewerkers en 250 miljoen omzet. Dat is een stevige maar realistische ambitie, en ik ben ervan overtuigd dat we dat met ons team zeker gaan klaarspelen!

Trouwens, we hebben nu al een fantastische equipe, maar we zoeken altijd extra talent! Daarom hierbij een warme oproep aan alle engineering-, life sciences-, IT- en HR-professionals: heb je zin en ambitie om een versnelling hoger te schakelen? Neem dan even contact met ons op zodat we kunnen kennismaken. We hebben ambitieuze plannen en we bespreken graag hoe jij daarin past!

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer