Blog

Six Sigma Yellow Belt: nog steeds een hot topic in consultancy

13 jul 2023
Waarom is Six Sigma nog steeds een hot topic? We bieden bij Pauwels Consulting elk jaar opleidingen aan rond het thema, zoals Yellow Belt in Lean Six Sigma, en steeds zijn de trainingssessies volzet. Zo hebben we al zo’n 60 consultants deze Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding kunnen aanbieden. We blijven dat maar al te graag stimuleren omdat het voor onze klanten een grote toegevoegde waarde is. Kris Van Nieuwenhove is onze Subject Matter Expert en leidt nu andere consultants op in trainingen en als mentor. Hij vertelt waarom de methodologie doorheen sectoren een krachtig hulpmiddel is.

Wat is Six Sigma?

Six Sigma is een methodologie waarbij de nadruk ligt op fouten elimineren en variatie in processen te verminderen, wat efficiëntie en uiteindelijk kostendaling bevordert. Door consultants in huis te hebben met kennis van Six Sigma, kunnen bedrijven beter problemen identificeren en voorgoed oplossen binnen hun processen. Zo ogen ze op betere kwaliteit van producten, hogere klanttevredenheid en een stijging van opbrengst. Bovendien kunnen getrainde consultants de bedrijven een cultuur helpen opzetten van constante verbetering om succes op lange termijn en duurzaamheid in de hand te werken. In het algemeen kunnen we stellen dat Six Sigma een waardevolle bron is voor consultants omdat ze hun klanten kunnen bedienen tijdens projecten en hen helpen zich competitiever op te stellen.

Wat is Lean?

Six Sigma is gericht op het reduceren of elimineren van variatie in processen, terwijl Lean zich richt op het elimineren van verspilling. In de praktijk vullen ze elkaar aan, omdat procesproblemen zelden uitsluitend door verspilling of variatie worden veroorzaakt.

Waarom is Lean Six Sigma belangrijk voor onze klanten?

Onze consultants zijn er om de projecten bij de klant vooruit te helpen en daarvoor willen we hen ondersteunen om problemen gestructureerd op te lossen en voorkomen. Iemand met inzicht in Lean Six Sigma kan in de praktijk het verschil opmerken tussen een symptoom van een probleem en de oorzaak ervan. Op die manier gaan we een stap verder voor onze klanten dan enkel de verwachte projectvoortgang.

Kan ik Six Sigma laten implementeren?

Bij Pauwels Consulting hebben we met Kris Van Nieuwenhove en collega consultants jarenlange expertise in huis om de Lean Six Sigma methode bij onze klanten te implementeren. We bieden ook in-company trainingen aan om uw medewerkers in de praktijk te ondersteunen.

Onze QHSE-expert Luc Marivoet heeft meer dan 30 jaar ervaring in Quality Management. Hij helpt Pauwels Consulting om aan de ISO 9001-norm te voldoen en om onze werking te verbeteren en standaardiseren. Als QHSE-consultant voorziet hij ook onze klanten van een volledige service voor hun kwaliteitsmanagementsystemen: hij geeft advies, ondersteunt de implementatie en volgt de naleving van normen op. Luc geeft ook opleidingen over QHS-managementsystemen (ISO 9001 en ISO 45001).

Waarom we Yellow Belt trainingen aanbieden aan consultants

Six Sigma Yellow Belt omvat de basiskennis van de methode en is zeer breed. Hier worden de consultants bekend gemaakt met de stappen PDCA: plan, do, check, act. Dit is een cyclus om oplossingen te implementeren en te meten wat het effect is van efficiëntie-efforts. Om die stappen uit te voeren zijn feiten en data essentieel. Resultaten van processen meetbaar maken, de wensen van de klant uitstippelen en vernieuwingen meten horen hierbij. Wanneer oplossingen geïmplementeerd worden, kan men aan de hand van data de root causes, of grondoorzaken, aanduiden.
In Six Sigma Green Belt en Black Belt komt hier statistiek bij kijken wat testen diepgaander maakt, maar in veel bedrijfscontexten volstaat het om iemand met Yellow Belt kennis een eerste analyse te laten maken om de volgende stappen te concretiseren.

Helpt Lean Six Sigma bij ISO 9001 certificatie?

Terwijl ISO 9001 een internationaal erkende norm is, gericht op het opzetten van een QMS en ervoor zorgt dat processen consequent voldoen aan de eisen van de klant, biedt Six Sigma een gestructureerde aanpak voor het analyseren van processen en het verbeteren van hun prestaties. Six Sigma kan worden gebruikt als aanvulling op ISO 9001 door een methode te bieden voor het identificeren en aanpakken van procesproblemen en het verbeteren van de algehele efficiëntie en effectiviteit van processen. Door Six Sigma methodologieën toe te passen in combinatie met ISO 9001 kunnen bedrijven hun QMS verbeteren en ervoor zorgen dat hun processen worden geoptimaliseerd voor maximale kwaliteit en efficiëntie. In het algemeen zijn Six Sigma en ISO 9001 complementaire praktijken die bedrijven kunnen helpen hun kwaliteits- en bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

We hebben Lean Si Sigma expertise

Onze Six Sigma expert Kris Van Nieuwenhove begon zijn carrière als consultant bij een grote speler in biopharma, waar hij Lean Six Sigma opleidingen deed en verschillende Six Sigma Green Belt en Black Belt projecten leidde. Nadien nam paste hij die kennis toe bij andere internationale bedrijven. Hij hielp klanten in verschillende sectoren op weg naar operationele excellentie met Six Sigma en Lean methodologieën om de efficiëntie van processen te verbeteren. Hij is ervan overtuigd dat deze methoden over sectoren heen werken en daarom ook relevant zijn voor bedrijven die niet in de Life Science, Pharma of Engineering werken.

In 2020 tijdens de periodes van thuiswerken ging Kris intern aan de slag. Hij gaf Lean en Six Sigma trainingen op afstand aan tientallen consultants en de vraag naar training neemt niet af, zo zijn er al zeker 60 consultants opgeleid en hebben we de kennis in huis om een grote meerwaarde te bieden aan onze klanten.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Voorkom een crash door kennisverlies

11 jul 2023
Ontdek het belang van kennisoverdracht en organisatieontwikkeling, waarbij externe consultants geïntegreerd worden in workflows om de verstoring veroorzaakt door pensionering te verzachten. Verken duurzame strategieën voor kennisoverdracht en talentmanagement en neem actief deel aan de dialoog om de toekomst van talentmanagement opnieuw vorm te geven en een blijvende impact te maken.

Beeld je in dat je voor het eerst met de auto rijdt en alleen maar schriftelijke aanwijzingen hebt gekregen. Hoe lang zou het duren voordat je met een harde klap tegen een muur botst? Dit is waarom we beroep doen op een deskundige. Een rij-instructeur begeleidt je bij elke stap. Ze vertellen het je niet alleen, ze observeren, corrigeren en stimuleren je ook. Ze vormen een potentieel rampzalige situatie om in een geweldige leermogelijkheid dankzij hun expertise en realtime begeleiding.

KENNISCENTRA

Zo vereist de integratie van het leerproces in de workflow van ons professionele leven meer dan schriftelijke, vooraf gelezen instructies. Cathleen Heimberg van Showpad, een gerenommeerde Learning & Development Specialist, kwam als keynote speaker bij onze meest recente Pauwels Consulting Customer Round Table tot dit punt. Vertegenwoordigers van de farmaceutische, biotechnologische en technische industrie droegen met hun unieke perspectieven bij aan de discussie. We hebben niet alleen de curatie van kennis onderzocht, maar ook de cruciale rol van externe consultants als ‘rij-instructeurs’ bij deze processen. En hoewel het concept van ‘kenniscentra’ voor de meeste van onze klanten een oplossing biedt, moeten we de aanzienlijke uitdagingen erkennen die gepaard gaan met de implementatie van zulke platforms.

Cathleen Heimberg
Cathleen Heimberg van Showpad

“Wanneer de consultant vertrekt, moeten we helemaal opnieuw beginnen.” Dit gevoel heerst in tal van organisaties in alle sectoren wanneer externe consultants hun opdrachten voltooien en afscheid nemen. Het vertrek van een consultant kan vaak een leegte achterlaten, de workflow verstoren en het gevoel creëren dat je opnieuw vanaf nul moet beginnen. Dit fenomeen benadrukt de noodzaak van een duurzamere en beter geïntegreerde aanpak van kennisoverdracht en organisatieontwikkeling.

Natuurlijke ontslagen

Het vertrek van externe consultants is niet de enige uitdaging waarmee organisaties worden geconfronteerd op het gebied van kennisoverdracht en organisatieontwikkeling. Onze klanten voegen een extra dimensie toe aan dit probleem, met name door de natuurlijke ontslagen die het gevolg zijn van het pensioen van hun eigen personeel. Een van onze klanten wordt momenteel geconfronteerd met een aanzienlijk verlies van kennis omdat een hele generatie babyboomers, die een derde van hun personeelsbestand uitmaken, binnen de komende twee jaar met pensioen gaat. Deze dreigende golf van pensioenen benadrukt opnieuw het belang om duurzame strategieën voor kennisoverdracht te implementeren en de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.

Ons panel van klanten ging in op het nut van deskundige consultants voor organisaties in het kader van het kennisverlies dat voortvloeit uit naderende pensioenen. Deze consultants spelen een cruciale rol bij de organisatie, het onderhoud en de verspreiding van de overdracht van kennis voor klanten die te maken hebben met aanzienlijke personeelsveranderingen als gevolg van pensioenen. ‘Embedded’ consultants hebben een diepgaand inzicht in de specifieke behoeften van de organisatie en kunnen strategieën ontwikkelen op maat om kritieke kennis vast te leggen en te behouden. Door actief deel te nemen aan de overdracht van expertise helpen deze consultants de verstoring door pensioenen te beperken, zorgen ze voor een vlottere overgang en minimaliseren ze het gevoel van opnieuw te moeten beginnen. Hun expertise en toewijding dragen bij aan een duurzamere en beter geïntegreerde aanpak van de kennisoverdracht en organisatieontwikkeling, waardoor organisaties op doeltreffende wijze kunnen omgaan met de uitdagingen van een vergrijzend personeelsbestand.

Curatie van kennis

Het panel erkende dat het ontbreken van een goed gepland mechanisme voor kennisoverdracht betekent dat organisaties moeten terugkeren op hun stappen en de kennis vanaf nul moeten heropbouwen. Tom Kiebooms, onze senior consultant en vakexpert op het gebied van MES en digitalisering, deelde zijn ervaringen uit de praktijk en benadrukte het kritieke belang van talentmanagement en curatie van kennis. Een klein detail kan al het verschil maken: wanneer een medewerker van Pauwels Consulting een opleiding volgt, is het gebruikelijk dat zijn collega’s die rechtstreeks voor onze klanten werken ook deelnemen.

De consultant aan boord hebben verankert de kennis in de workflow en de belangrijkste reden hiervoor is voor iedereen bekend: we zijn de strijd om talent aan het verliezen. Een senior panellid zei het zo: “We vechten voor talent met methoden die de laatste keer mislukten.” Een punt dat door Koen De Borle, Business Unit Manager Training Programs bij Pauwels Consulting, in vraag wordt gesteld. Talent is beschikbaar, maar het moet worden omgeschoold om perfect overeen te stemmen met de klanten. Daarin speelt het trainingsprogramma zijn rol: nieuwe manieren van werken vereisen dat we onszelf bijscholen en omscholen, vooral als het gaat om vaardigheden op het gebied van zelfmanagement zoals actief leren, flexibiliteit, leiderschap en sociale invloed. Om tegemoet te komen aan de ambities en het talent van klanten, creëert Pauwels Consulting opleidingen die zijn afgestemd op de behoeften van de klanten van vandaag en die gericht zijn op de expertise van morgen.

Consulting als een dienst

Koen De Borle besluit: “Het is niet langer zo dat personeelsbezetting slechts een oplossing is voor een resourceprobleem. Consulting als een dienst gaat niet alleen in op dringende organisatorische behoeften, het draagt ook bij aan de strategische groei van onze klanten. In de voortdurende strijd om talent spelen het delen van kennis in workflows, talentpools die worden gedeeld tussen meerdere klanten en vakexperts een cruciale rol in het succes van klanten. Het opzetten van praktijkgemeenschappen of interne netwerken kan de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen medewerkers vereenvoudigen. Deze forums bieden een platform voor voortdurend leren, samenwerken en probleemoplossing. Door een cultuur van kennisdeling te bevorderen, kunnen organisaties de impact van het vertrek van consultants minimaliseren en het gevoel van collectieve expertise bevorderen.”

Koen De Borle, Pauwels Consulting

De hierboven beschreven samenwerkingsaanpak is niet alleen essentieel voor het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, maar ook een recept om een aanzienlijk rendement op investeringen (ROI) te behalen voor onze klanten. Het begint met actief luisteren naar de expliciete en impliciete behoeften van onze klanten. Ongeacht of we het een gemeenschappelijke bedrijfsontwikkeling noemen of het een andere naam geven, een op maat gemaakte aanpak is de X-factor die echt succes oplevert voor alle betrokken partijen op basis van louter personeelsoplossingen. Door de unieke behoeften van elke klant te begrijpen en aan te pakken, kunnen we resultaten leveren die verder gaan dan alleen resources te verstrekken op korte termijn en waarde creëren op lange termijn. Deze klantgerichte aanpak vormt de basis om duurzame partnerschappen op te bouwen en gezamenlijk succes te boeken.

5 MOMENTS OF NEED

Deze collaboratieve mindset brengt ons terug naar de hypothetische oefening van het besturen van een auto met alleen schriftelijke instructies. Cathleen Heimberg introduceerde bij het panel de “5 Moments of Need”, een leer- en ontwikkelingsmethodologie ontwikkeld door Conrad Gottfredson en Bob Mosher. Deze methode richt zich op het aanpakken van prestatiebehoeften tijdens het leren en de momenten waarop kennis in de workflow wordt toegepast of gewijzigd. Als gecertificeerde 5MoN Designer wijst ze op de vijf verschillende leerbehoeften van een persoon.

 1. Nieuw: Wanneer mensen voor het eerst iets leren.
 2. Meer: Wanneer mensen hun kennis of vaardigheden moeten verdiepen.
 3. Toepassen: Wanneer mensen begeleiding nodig hebben bij de uitvoering van een taak of de toepassing van kennis.
 4. Veranderen: Wanneer mensen ondersteuning nodig hebben om zich aan te passen aan een verandering in processen, tools of technologieën.
 5. Oplossen: Wanneer mensen worden geconfronteerd met problemen en deze moeten natrekken of een oplossing moeten vinden.

Oplossingen die werken volgens Cathleen Heimberg:

 1. Blend Learning-modaliteiten: Gebruik een blended learning-aanpak om trainingsinhoud te leveren. Combineer traditionele trainingsmethoden, zoals sessies geleid door een instructeur of e-learningcursussen, met hulpmiddelen voor prestatieondersteuning, werkhulpmiddelen, microlearning en praktijktraining. Zo hebben medewerkers op het juiste moment toegang tot de juiste informatie en ondersteuning.
 2. Integratie met de workflow: Trainingsmateriaal en hulpmiddelen rechtstreeks in de workflow integreren om ze gemakkelijk toegankelijk te maken. Dit kan het insluiten van werkhulpmiddelen of kennisbanken in softwaretoepassingen omvatten, het verstrekken van beknopte handleidingen of het gebruik van mobiele apps die on-demand leer- en prestatieondersteuning bieden.
 3. Just-in-time ondersteuning bieden: Hulpmiddelen of resources aanbieden voor de prestatieondersteuning die toegankelijk zijn op het moment dat deze nodig zijn. Dit kunnen interactieve online gidsen, video’s, doorzoekbare kennisbanken of chatbots zijn die realtime hulp en antwoorden bieden op vragen.
 4. Continue versterking: Strategieën implementeren om het leren te versterken en de voortdurende verbetering aan te moedigen. Dit kan lopende beoordelingen, kenniscontroles, prestatiebeoordelingen, opfriscursussen, praktijkgemeenschappen of mentorprogramma’s omvatten.
 5. Doeltreffendheid meten: De doeltreffendheid van de trainingsinterventies regelmatig evalueren door prestatieverbeteringen, feedback van medewerkers en bedrijfsresultaten te meten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de trainingsprogramma’s in de loop van de tijd te verfijnen en te verbeteren.

Training in de workflow

Koen De Borle beschrijft dit als essentiële onderliggende principes in het opleidingsprogramma van Pauwels Consulting. “Het belangrijkste is de trainingsmiddelen gemakkelijk toegankelijk, contextueel en beschikbaar te maken op het moment dat ze nodig zijn. Door training in de workflow te integreren, krijgen medewerkers naadloos toegang tot de informatie die ze nodig hebben, verminderen ze de tijd die ze besteden aan het zoeken naar antwoorden en kunnen ze taken effectiever uitvoeren, een essentieel onderliggend principe in het opleidingsprogramma van Pauwels Consulting.”

Door deze rondetafel met klanten zagen alle panelleden de kans om het delen van kennis te transformeren en zich een nieuwe aanpak eigen te maken, die zowel onze consultants als hun klanten zal helpen te slagen in de toekomst. Het enthousiasme in de zaal was duidelijk voelbaar aan het einde van de denksessie. Het engagement om onze sectoren vooruit te helpen en de oorlog om talent te voeren, blijft onverminderd. Maar er is nog meer. Tijdens de tweede sessie gaan we deze essentiële dialoog voortzetten en krijgen we nog meer inzicht in talentmanagement. Samen kunnen we de toekomst van talentmanagement vormgeven en een blijvende impact maken.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Stef kijkt vooruit na zijn Training Program

27 jun 2023

Stef maakte een carrièresprong met een Training Program

We hebben consultant Stef gevolgd doorheen zijn ervaring in een Training Program. Het programma liep op zijn einde en hij kan zich nu een upskilled MES system engineer consultant noemen die aan de slag is bij een grote speler in biotech. Hoe kijkt Stef terug op zijn Training Program en nog belangrijker, hoe kijkt hij naar de toekomst met nieuwe skills en kennis op zak?

Wat had je op voorhand verwacht van je Training Program?

Ik keek er naar uit om me te verdiepen in MES en mijn expertise naar een volgend niveau te tillen. Ik kreeg inderdaad opleiding in MES en kon op de job al hands-on veel ervaring opdoen. Maar ik heb ook veel andere vaardigheden bijgeleerd waardoor ik me sneller kon inwerken en waardoor ik efficiënter kan werken, ik had niet gedacht dat business skills zo’n impact konden hebben.

Wat heb je bijgeleerd in je Training Program?

Het DISC-model heb ik leren kennen in trainingsessies en daarna heb ik het in de praktijk kunnen toepassen. Het is een middel om het gedrag van de mensen om je heen beter te leren begrijpen en dus makkelijker samen te werken. Ik had me hier voordien nooit echt mee bezig gehouden. Verder genoot ik van de trainingen over MES en Troubleshooting, daar was ik sterk in. 

Is het Training Program uitdagend?

Het is soms een uitdaging om je te kunnen focussen op trainingen, je nieuwe project en je privé leven. Maar het programma was niet constant druk, over het algemeen vond ik de planning zeer redelijk. Je merkt ook wel dat je vooruit gaat.

Hoe ben je erop vooruitgegaan?

Ik ben nu MES system engineer. Ik geloof dat mijn functie sneller is uitgebreid dan mijn klant zelf verwacht had en ik kan nu meer verantwoordelijkheden dragen. Die vooruitgang heb ik te danken aan het Training Program. En mijn eigen inzet natuurlijk!

Wat neem je mee in de volgende stappen van je carrière?

Ik heb nieuwe manieren geleerd om de mensen rondom mij te benaderen en ik merk dat dit onze samenwerking verbetert. Dat doet mijn zelfvertrouwen op zijn beurt ook verbeteren. Met meer zelfvertrouwen durf je meer aan te pakken.

Aan wie zou je een Training Program aanraden?

Ik denk dat ik het Training Program vooral mensen in het begin van hun carrière zou aanraden. Zij zijn meestal nog jonger en het meest flexibel, wat hen de ruimte geeft voor snelle groei en wat extra inzet. Maar ook meer ervaren mensen die een verandering willen of willen specialiseren kunnen hier een echte meerwaarde uit halen.

Ben jij benieuwd waar je volgend jaar kan staan? Let’s talk! We kijken er naar uit jou te leren kennen en jouw mogelijkheden te bekijken.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Wat is Pride Month?

07 jun 2023

Wat is Pride Month?

Tijdens Pride Month vieren we de aanvaarding, gelijkheid en het werk van LGBTQI+ personen. Dit gebeurt in parades, via mensen die op straat komen en tijdens evenementen om het thema te bespreken. Juni is een maand om wat meer bewustzijn te creëren rond LGBTQI+ geschiedenis en gerelateerde thema’s bespreekbaar te maken. 

Geschiedenis speelt een belangrijke rol in Pride Month, want de geschiedenis die de LGBTQI+ gemeenschap heeft in onze huidige maatschappij is nog maar erg kort. We denken niet alleen terug aan de Stonewall-rellen, ook aan de hiv-pandemie die in de jaren 80 en 90 aan velen het leven kostte en staan stil bij discriminatie en geweld.

Waarom vieren we Pride Month in juni?

Pride Month is ontstaan in juni 1970, als eerste jaarlijkse herdenking van de rellen bij de New Yorkse Stonewall Inn, een LGBT-bar die al jaren getreiterd werd door politie-invallen en agressie. De opstand markeerde een kantelmoment, nog nooit eerder had de LGBTQI+ gemeenschap in grote aantallen teruggevochten tegen het geweld dat ze ondergingen. Kranten, protestgroepen en een duidelijke roep om aanvaarding vloeide voort uit deze periode.

Pride and inclusiviteit op elke dag van het jaar

Juni is een goede maand om een extra schijnwerper te zetten op dit thema, zeker omdat we omringd worden door festiviteiten als Brussels Pride en meer nieuws lezen over LGBTQI+ thema’s. Maar kennis is een opstapje naar de praktijk natuurlijk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op het werk ons allemaal veilig en welkom voelen?

Bewustzijn

Maak geen aannames over iemands gender of geaardheid en probeer je eigen vooroordelen uit te dagen. Dat kan je doen door informatie op te zoeken en interesse te tonen in iemand anders’ kijk op de wereld. Heb je vragen? Deze LGBTQI+ woordenlijst kan je helpen met de antwoorden opzoeken of een gesprek te openen. 

Kom op tegen uitsluiting

Hoor je dat iemand denigrerend taalgebruik hanteert, personen uitsluit of minder kansen biedt? Ga hier tegenin of neem contact op met een verantwoordelijke. Het is een uitdaging om iedereen bij te leren over inclusie en diversiteit en we hebben hier gelukkig de middelen voor. Bij Pauwels Consulting dragen we inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel. We hechten er veel belang aan dat iedereen zichzelf kan zijn en we een veilige omgeving bieden voor alle medewerkers.

Luister naar echte verhalen

Pride is geen ver-van-je-bed-show. In 70 landen is homoseksualiteit strafbaar, slechts in 11 landen zijn LGBTQI+ rechten opgenomen in de grondwet en overal ter wereld zijn LGBTQI+ personen slachtoffer van geweld. In een steeds diversere samenleving steigt de nood naar bewustzijn en aanvaarding en de publieke polarisatie neemt toe. België steeg deze maand, mei 2023, gelukkig wel naar de tweede plaats op de Rainbow Index, een jaarlijkse evaluatie van wetgeving en beleid rond gender- en seksuele diversiteit. 

Dit zijn allemaal feiten die het leven van mensen beïnvloeden. Wanneer je hier over leert en praat, doe je al veel meer dan enkel een regenboogvlag op je bureau zetten. Op deze website, çavaria, lees je nieuws, feiten en meer.

 

Laat je LGBTQI+ collega’s aan het woord

We leren als collega’s elke dag bij van elkaar en moedigen onze teamgenoten aan om zich te uiten zoals zij zelf wensen. Pauwels Consulting gunt iedereen de vrijheid, gemoedelijkheid en aanvaarding om zichzelf te zijn. Lees hier een mooie getuigenis van vorig jaar. Zo zeggen onze collega’s: “We willen helemaal niet dat iedereen zich speciaal uitdost in een regenboogtruitje en ons op het hart drukt dat ‘being gay is okay’, we willen juist dat elke collega zich gelijk behandeld voelt en gezien, betrokken en gewaardeerd wordt.”

 

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

De voordelen van de Training Programs: Nareks getuigenis

11 jan 2023

Attitude is key, skills can be trained

Narek Martirosyan vertelt over zijn motivatie om deel te nemen aan het Training Program: “Ik was altijd geïnteresseerd in 3D modellen en 3D printing. Om mijn hobby meer betekenis te geven, heb ik een opleiding gevolgd tot BIM-tekenaar. Zo stapte ik meteen in een moderne sector met veel toekomst. Maar in mijn eerste job als professional was ik een beetje teleurgesteld. Het leek bandwerk te zijn en ik zag niet meteen veel nieuwe uitdagingen in de toekomst.” “Toen ik bij Pauwels Consulting kwam, gingen mijn ogen open. Ik kreeg onmiddellijk een waaier aan opleidingsmogelijkheden aangeboden via het Training Program. Ze gaven me concreet de kans om me te ontplooien in het vak. Zo kan ik sneller vooruitgang creëren in mijn nieuwe carrière terwijl ik ook meteen aan de slag kon bij een vooraanstaand bedrijf.”

Als je problemen hebt met het bekijken van deze video, kan dit te maken hebben met jouw cookie-instellingen. Je kan deze aanpassen en cookies tijdelijk toestaan via de Cookiebot-veiligheidspin links onderaan.

Stel je kandidaat!

Schrijf je in voor het Training Program, we gaan graag in gesprek met jou.


  Een persoonlijke aanpak Training Program Manager Koen De Borle zag in Narek een goede kandidaat: “Ik merkte al bij de eerste gesprekken met Narek dat hij boordevol motivatie zit om een uitdaging aan te gaan. Die drive is nodig om de balans tussen leren en werken te doen slagen. Hoewel hij nog niet zo veel ervaring had in de sector, had hij wel al zelf initiatief genomen bij te leren over BIM-technieken. De kennis en inzichten die hij meenam uit voorafgaande jobs en opleidingen, gaven de doorslag. Daarmee kon hij al beginnen aan een opdracht en tegelijkertijd zijn skills verder aanscherpen. Vanuit dat opzicht zag ik verschillende opties bij onze klanten.” “Wij zoeken echt mensen die de juiste attitude hebben. Dat betekent vooral dat ze zin hebben om deze kans met beide handen aan te grijpen,” vult Hà Logier, Training Program Officer en Talent Aqcuisition Specialist, aan. “Daarom zorgen we voor een persoonlijke aanpak wanneer we sollicitanten spreken.”
“Persoonlijke begeleiding en training door specialisten vind je niet overal. Normaal betaal je hier veel voor, maar bij ons word je ervoor betaald.”
Wie kan deelnemen?
Wij zoeken dus naar mensen in plaats van jobtitels. Meer concreet: we zoeken mensen met een hoop motivatie, leergierigheid, doorzettingsvermogen en goesting.
Koen De Borle: “We rekruteren kandidaten voor het Training Program op een andere manier dan voor standaard posities. Voor de meeste posities is een A2, bachelor- of masterdiploma vereist, maar daarna kijken we naar wat jij in huis hebt. Dat kunnen overdraagbare vaardigheden zijn, of ervaring in een gelijkaardige sector of sociale en zakelijke vlotheid die van jou een goede consultant maken.”
Een veranderende arbeidsmarkt opent nieuwe deuren
 
Onze klanten zoeken consultants met specifieke vaardigheden en sterk inzicht. De arbeidsmarkt is echter onderhevig aan veranderingen, net als de economie. Tegenwoordig zijn bepaalde profielen moeilijker te vinden door een stijgende vraag naar technische functies en de zogenaamde ‘war for talent’. Soms duurt de zoektocht naar een consultant te lang en lijkt een goede kandidaat haast onvindbaar.
Het Training Program legt de brug tussen sterke kandidaten die talent genoeg hebben om bij te leren en de specifieke projecten van onze klanten. Zo zorgen we voor minder tijdverlies en meer groei voor beide partijen.
Er zijn talloze ambitieuze mensen die hun technische vaardigheden up-to-date willen houden, die willen bijleren over nieuwe sectoren of die uitkijken naar een compleet nieuwe uitdaging. We willen hen de kans geven om overdraagbare skills in te zetten en zich op te leiden tot gespecialiseerde consultant. Op die manier gaat er geen talent of tijd verloren.
Hoe doen we dat? We leiden mensen vol motivatie en talent op tot de witte raaf die het project van onze klant kan voortzetten. Trainingsessies, coaching, advies van ervaren consultants en directe toepassing op de praktijk: dat is het recept voor snelle groei.
Wat is een Training Program?
 
In het Training Program geef je een frisse wind aan je carrière. Of je nu meer kennis wil vergaren als consultant, je reeds opgebouwde ervaring uitbreiden naar nieuwe velden of zoveel mogelijk ervaring opdoen na je studies. Je legt een persoonlijk traject af met individuele begeleiding, trainingen en leerervaringen. Dit loopt parallel met je eerste opdracht als consultant bij één van onze klanten zodat je de nieuwe kennis meteen kan toepassen aan de praktijk.
Hà Logier legt uit waarom dit een unieke kans is om een nieuwe sector te ontdekken: “We schatten jouw potentieel naar waarde. Hiermee gaan we aan de slag om een persoonlijk traject te ontwikkelen waarin je alle technische of sociale vaardigheden bijleert om de beste match voor de klant te worden. Zo’n traject is veel waard. Persoonlijke begeleiding en training door specialisten vind je niet overal. Normaal betaal je hier veel voor, maar bij ons word je ervoor betaald.”
Wat is consulting?
 
Je krijgt de kans om op verschillende projecten en bij verschillende werkgevers te werken onder dezelfde werkgever. Pauwels Consulting matcht jou met een klant, die een project voor jou voor ogen heeft. Jij gaat bij de klant aan de slag, maar behoudt ons als werkgever. Je geniet dus van stabiliteit, je krijgt alle opties om bij te leren en extra certificaten te behalen terwijl je steeds een uitdagende job hebt. Onder onze klanten zitten vooraanstaande bedrijven in life sciences, IT en engineering. Loopt je project af bij de klant? Dan gaan wij op zoek naar een nieuwe match voor jou zodat je ergens anders kan beginnen.

Leren voor ’t leven

Bij Pauwels Consulting geloven we in leren voor het leven. We willen consultants alles bieden wat ze nodig hebben om te blijven groeien, hun interesses uit te bouwen en hun professioneel leven te sturen. 

Niet alleen via het Training Program krijg je dus toegang tot trainingen. We hebben ook de Pauwels Academy, dat is het geheel van alle trainingen, infosessies en webinars die we elk halfjaar in een agenda gieten. Iedereen mag zich hiervoor inschrijven. Daarnaast zijn er ook gespecialiseerde trainingstrajecten zoals het Pauwels Acceleration Program of kan je Talent Manager wat sessies voor jou selecteren.

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Inzichten

Tips Lean IPD

10 jan 2023
Dankzij Lean IPD kan je grote bouw- en infraprojecten sneller en goedkoper realiseren. Deze Lean IPD tips vergroten je kansen op succes:
 1. Selecteer de juiste partners.
 2. Begin op tijd.
 3. Betrek alle partijen.
 4. Illustreer de voordelen.
 5. Change en people management zijn cruciaal.
 6. Raadpleeg externe experts.

Essentiële tips voor optimaal succes met Lean IPD

Lean IPD is een relatief nieuwe maar uiterst efficiënte methode om grote bouw- en infraprojecten binnen tijd en budget op te leveren. Lean IPD combineert principes uit Lean Management met intelligente contracten tussen verschillende bouwpartners.

Lean IPD contracten zorgen ervoor dat alle bouwpartners baat hebben bij een spoedig en voordeling project. Hoe meer risico de partners nemen en hoe sneller en voordeliger ze opleveren, hoe meer winst ze kunnen maken.

Klinkt goed uiteraard, en met de volgende Lean IPD tips heb je nóg meer kansen op een succesvol project. 

6 tips om Lean IPD succesvol toe te passen

1. Selecteer de juiste partners

Lean IPD valt en staat met een goede samenwerking tussen alle partners in het bouw- of infraproject. Alle partners moeten betrouwbaar zijn en optimaal kunnen en willen samenwerken. Anders wordt een Lean IPD project verlieslatend voor alle betrokken partijen. Iedereen wint of iedereen verliest.

Denk daarom vooraf goed na over de criteria die gebruikt zullen worden om potentiële partners te kiezen.

2. Begin op tijd

Lean IPD verwacht dat je vroeg in het project duidelijke afspraken maakt met alle bouwpartners. Elke partij moet goed nadenken en duidelijkheid scheppen over haar kosten, de doorlooptijd van de werken en de risico’s die genomen kunnen worden.

Pas als iedereen zijn kaarten op tafel heeft gelegd wordt het Lean IPD contract opgesteld en kan het project van start gaan. Hoe sneller er duidelijkheid is, hoe beter.

3. Betrek van bij het begin alle partijen

Lean IPD veronderstelt dat je goede afspraken maakt met alle bouwpartners. Alle partners tekenen immers hetzelfde gemeenschappelijke contract. De informatie en keuzes van één bouwpartner kunnen de keuzes van een andere partner beïnvloeden.

Betrek daarom van bij het begin alle betrokken partijen bij het bepalen van de tijdslijnen en de ‘risk appetite’. Op een later tijdstip partijen toevoegen aan het contract is meestal minder evident.

4. Zorg dat iedereen de voordelen van Lean IPD begrijpt

Lean IPD is pas succesvol wanneer alle partijen zich optimaal inzetten voor het project. Om dit te bewerkstelligen moeten alle partijen de voordelen van Lean IPD begrijpen, zowel voor het project (snelle en budgetvriendelijke oplevering) als voor de eigen onderneming (meer winst).

De toegevoegde waarde van Lean IPD wordt bepaald door het risico dat alle stakeholders willen nemen. Als ze zeker zijn van hun levermogelijkheden en samenwerking, dan kunnen ze meer risico nemen om meer winst met het project te maken.

5. Zorg voor goede change management en people management skills

Omdat er vooraf veel wordt vastgelegd en de belangen van alle partijen in één gemeenschappelijk contract vastliggen, liggen changes tijdens het project vaak extra gevoelig.

Voorzie daarom een projectmanager met goede change management en people management skills die met open communicatie alle partners ook tijdens het project zover krijgt om noodzakelijke wijzigingen te aanvaarden en na te leven.

6. Maak gebruik van externe experts

Je hoort wel eens dat ‘vreemde ogen dwingen’. Dat is bij Lean IPD ook zo. Wanneer verschillende partijen moeten gealigneerd worden kan het handig zijn om beroep te doen op een externe partij die afstand kan nemen en objectief verschillende standpunten kan bekijken en verenigen.

Externe experts kunnen ook verschillende rollen spelen in de verschillende fases van Lean IPD projecten:

 • tijdens de voorbereiding kan een externe expert helpen met risicosimulaties en contractonderhandelingen.
 • tijdens het project kan een externe expert helpen om de (externe belangen van) de verschillende partijen te aligneren.
 • na het project kan een externe partij objectief terugkijken op het project en lessons learned verzamelen. Naar toekomstige projecten toe kan dat bijzonder nuttig zijn.

Meer Lean IPD tips?

Heb je interesse in Lean IPD? Wil je je bouw- of infraprojecten efficiënter maken? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze Lean IPD experts helpen je graag verder.

Contact Pauwels - Lean IPD NL

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

De voordelen van Lean IPD

28 nov 2022

Wat zijn de voordelen van Lean IPD?

Dankzij Lean IPD verlopen grote bouw- en infraproject veel efficiënter. Dat kan leiden tot meer winst voor de bouwheer en het studiebureau, en besparingen en een snellere oplevering voor de opdrachtgever. Een win-winsituatie voor alle partijen!

Wat zijn de voordelen van Lean IPD?

Lean IPD biedt veel voordelen voor opdrachtgevers, bouwheren én ontwerpbureaus van grote bouw- en infraprojecten. De reden is eenvoudig: iedere partij zit vanaf dag 1 mee aan tafel. Wanneer alle partijen open communiceren over hun projectkosten en de gewenste winst die ze willen maken, kan er 1 contract worden opgesteld dat de belangen van de opdrachtgever, de bouwheer én het studiebureau verenigt.

In dit artikel bespreken we de specifieke voordelen van Lean IPD voor eigenaars, bouwheren en het ontwerpbureau tijdens grote bouw- en infraprojecten. Waarom moet jij voor Lean IPD kiezen?

Algemene voordelen van Lean IPD

Lean IPD heeft in de Verenigde Staten al bewezen dat het grote bouw- en infraprojecten efficiënter kan laten verlopen. Door de belangen van eigenaars, bouwheren en designers in één contract te verzamelen én dit ook door alle partijen te laten ondertekenen, werkt iedereen naar hetzelfde doel.

Als het project goed verloopt, maakt iedereen winst. Als er iets fout loopt, dan delen alle partijen in de kosten. De precieze bedragen worden vastgelegd in het risk / reward plan dat integraal deel uitmaakt van het contract dat alle partijen ondertekenen.

Benieuwd of Lean IPD ook jou voordelen biedt? Let’s find out

De voordelen van Lean IPD voor het bouwteam

Lean IPD biedt de bouwpartners verschillende voordelen.

Ten eerste wordt er beter nagedacht over elke stap van het proces, doordat alle partijen constant met elkaar overleggen. Daardoor werkt iedereen efficiënter samen, wat tijd en grondstoffen bespaart. Dat geeft de bouwpartners de kans om het project eerder en/of onder budget op te leveren. We zeiden het al eerder: zo kunnen de partners extra winst maken.

Bovendien zal het bouwteam nooit verlies maken. Hoe kan dat? De opdrachtgever blijft altijd de noodzakelijke kosten verder betalen, ook al waren deze eerst niet voorzien in het budget. Als bouwpartner zal je dus altijd minstens break-even draaien. Lean IPD biedt je dan ook een ongeziene zekerheid.

Als eigenaar lijkt die kostengarantie waarschijnlijk een onprettig vooruitzicht. Maar vergeet niet dat je pas helemaal op het einde zelf geld moet opleggen. Bij de eerste onvoorziene kosten kan je beroep doen op de contingency, en later ook op de winst die at risk staat. Pas als die uitgeput zijn, moet je zelf bijbetalen. In de praktijk komt dit dan ook uiterst zelden voor.

Voordelen van Lean IPD voor de eigenaar

Aan de klassieke werkwijzes zijn heel wat nadelen verbonden voor eigenaars. Onduidelijkheid over de uiteindelijke kostprijs, onzekerheid over de effectieve opleverdatum, eventuele boeteclausules in contracten…

Dat loopt veel beter bij Lean IPD, waarbij de meeste projecten gerealiseerd worden voor een lager budget. De bouwpartners communiceren transparant over kosten en winsteisen, en werken nauwer samen. Daardoor komen er minder onverwachte kosten bij en heb je op voorhand een beter idee over de eindprijs van je project.

Wist je trouwens dat Lean IPD projecten gemiddeld 19% sneller opgeleverd worden? Daardoor kan bijvoorbeeld een fabriek eerder in productie, en dus eerder winst opleveren.

Conclusie

De voordelen van Lean IPD zijn voor elke partij duidelijk. Door het team te motiveren, loopt een Lean IPD project vlotter en efficiënter, waardoor iedereen meer winst kan maken.

Wil je meer lezen over Lean IPD? Ontdek hier of Lean IPD iets voor jou is. Wil je je verdiepen in het risk/reward plan? Dat kan in deze blogpost. In ons volgende artikel gaan we dan dieper in op de valkuilen van Lean IPD, en presenteren we mogelijke oplossingen. Stay tuned!

Contacteer ons

Is Lean IPD iets voor jou? Contacteer ons. Onze experts helpen je graag om je volgende bouw- of infraproject véél efficiënter te laten verlopen.

Contact Pauwels - Lean IPD NL

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Lean IPD contract

21 nov 2022

Wat is er bijzonder aan een Lean IPD contract?  

Bij een Lean IPD contract tekenen de bouwheer, het ontwerpbureau en de opdrachtgever hetzelfde contract. Daarin communiceert iedereen open over hun geschatte kosten en winstvraag. Ze zetten die winst ‘at risk’, waardoor ze hun winst kunnen verhogen, maar ook verliezen. Dat motiveert iedereen om efficiënter en zuiniger samen te werken.  

Hoe stel je een Lean IPD contract op?

Om aan Lean IPD te doen, moeten je bouw- of infraproject en werkwijze aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder lees je hoe je een sluitend Lean IPD contract opstelt, en wat je daarvoor nodig hebt.

De basis van Lean IPD

Lean IPD heeft tot doel om bouw- en infraprojecten efficiënter te maken. Lean IPD kan teruggebracht worden tot 3 basispijlers: een aligned contract, lean construction en een projectcultuur die focust op samenwerken.

Als elke partij zich aan deze filosofie houdt, dan wordt iedereen er beter van. Anders ondervindt elke betrokken partij nadeel. Met Lean IPD maak je dus samen winst, of maak je samen verlies.

De spelregels van Lean IPD worden vastgelegd in een Lean IPD multiparty contract tussen alle betrokken partijen.

Lean IPD multiparty contract

Een Lean IPD multiparty contract is, zoals de naam het al doet vermoeden, een contract met meerdere partijen. Bij traditionele bouwprojecten tekent de opdrachtgever een contract met het ontwerpbureau, en een ander contract met de bouwheer. Die partijen nemen dan in onderaanneming vaak andere bedrijven aan, die ook weer aparte contracten hebben.

Bij Lean IPD tekenen de opdrachtgever, het ontwerpbureau en de bouwheer allemaal hetzelfde contract: een ‘integrated form of agreement’. Andere betrokken partijen sluiten aan bij het project als onderaannemers, of tekenen mee het oorspronkelijke contract.

Wanneer de bouwheer of het ontwerpbureau andere partijen aannemen, mogen ze zelf kiezen of ze een traditioneel contract tekenen, of de onderaannemers mee in het Lean IPD contract laten stappen.

Risico en beloning

Bij zo’n uniform Lean IPD contract wordt een maximumprijs voor het hele project bepaald. Die maximumprijs bestaat uit alle kosten en overhead, de winst die de bouwpartners willen maken, en een contingency voor onvoorziene kosten.

In zulke contracten zetten de bouwpartners hun winst ‘at risk’. Als alles volgens plan verloopt, dan kunnen de bouwpartners hun winst verhogen. Als het project uitloopt of meer kost, dan draaien de bouwpartners break-even. (Overhead-)kosten worden altijd gegarandeerd betaald door de eigenaar, ook als deze niet vooraf beraamd werden.

Risk/reward plan

Die risico’s en beloningen worden in een risk/reward plan gegoten. Dat is een cruciaal onderdeel van een Lean IPD contract.

Profit at risk

Zoals gezegd zetten bouwpartners hun beoogde winst bij aanvang van het project ter discussie. Ze zetten hun ‘profit at risk’. Alle partners geven hun winstbedrag door, en die bedragen worden samengeteld tot 1 groot winstbedrag. Het volledig team gaat akkoord om (een deel van) dat bedrag ‘at risk’ te zetten.

In de praktijk is het de bedoeling dat elke partij hun beoogde winst op het project 100% at risk zet. Waarom? Omdat ze dan ook de grootste bonus kunnen krijgen. Wanneer ze maar 75% at risk zetten, krijg de partijen ook maar maximaal 75% van de bonus waarop ze anders recht hebben.

Wat als het goed gaat?

Als alles goed gaat, dan krijgen alle partijen op het einde van een project hun gevraagde winst volledig uitbetaald.

Gaat het nog beter en wordt een project te vroeg en/of (ver) binnen het budget opgeleverd? Wordt de contingency niet volledig gebruikt? Werd er tijdens het project slim bespaard op kosten? Dan wordt het bespaarde bedrag als extra winst verdeeld onder alle contractanten en de eigenaar.

Een leuke bonus, en een héél goede incentive om nog beter en efficiënter samen te werken.

Wat als het misloopt?

Wanneer er onverwachte kosten komen, gebruikt de eigenaar in eerste instantie de contingency om die extra kosten te betalen. Is ook dat bedrag opgebruikt? Dan spreekt hij de winstpot – opgebouwd uit de ‘profit at risk’ – aan om de kosten te betalen.

Hierbij maakt het niet uit welke partij meer uitgeeft dan verwacht: alle partijen leveren in op hun winst. Het voordeel van deze manier van werken is dat alle partijen goed moeten samenwerken om problemen te vermijden. Dit is helemaal anders dan bij traditionele projecten, waar vaak de schuld op elkaar wordt afgeschoven om boetes te vermijden.

Contingency  

Hoe bepaal je dan dat contingency-bedrag?

Huidige onzekerheden

Aan het begin van een project heb je een minder goed zicht op de totale kostprijs. Op dat punt zal je de contingency hoger leggen dan wanneer je al verder gevorderd bent in de designfase het project.

Verder moet je ook kijken naar de budgetten en kostvoorstellen van alle partijen. Legt een partner zijn kosten te hoog zodat hij later kan ‘besparen’ en meer winst zal krijgen? Dan kan je de contingency lager leggen om de kostprijs niet uit de pan te laten rijzen.

Toekomstige onzekerheden

Weet je op voorhand dat bepaalde zaken on the spot zullen moeten worden uitgezocht? Of verwacht je een probleem met je bouwaanvraag? Dan kan je je contingency hoger leggen om die kosten op te vangen.

Probeer dit echter te vermijden. Zoek op voorhand toch uit wat het probleem is en voorzie een oplossing. Anders zal je waarschijnlijk toch (veel) te veel of te weinig geld voorzien. In dat geval moet je als opdrachtgever sowieso meer betalen.

Kan je het probleem of onzekerheden echt niet aan het begin van het project oplossen? Voorzie dan een groter bedrag voor de contingency, maar wees ook duidelijk. Wat verwacht je (niet) van de oplossing, en waarvoor wil je (niet) betalen? Zo bereid je de change order (wijziging van het contract) al voor, en kom je later voor minder grote verrassingen en/of tijdrovende discussies te staan.

Beloning

Wat als de partijen recht hebben op extra winst? In een Lean IPD contract zet je ook duidelijk hoe dat verdeeld wordt tussen de eigenaar en de bouwpartijen.

Je kan bijvoorbeeld rekening houden met het contingency-bedrag. Hoe kleiner de contingency, hoe meer risico het projectteam loopt om hun winst te verliezen. In dat geval verdienen ze een groter deel van de extra winst. Is de contingency relatief groot? Dan kan de eigenaar een groter stuk van de extra winst voor zichzelf opeisen.

Je kan ook kiezen om met schijven te werken. De eerste 2% besparingen gaan naar de eigenaar, de volgende 3% extra winst wordt verdeeld onder alle andere partijen, enzovoort…

Ten slotte kan je er ook voor kiezen dat winst uit besparingen sowieso tot aan een bepaalde grens over alle partijen verdeeld wordt. Vaak kiezen eigenaars ervoor om iedereen te betalen tot ze 50% of 100% meer winst hebben gemaakt dan ze eerst beoogd hadden. Het resterende bedrag komt daarna sowieso bij de eigenaar terecht.

Change orders

Uiteraard kunnen er nog altijd zaken veranderen wanneer het contract al getekend is. Daarvoor heb je change orders. Dit zijn wijzigingen aan een project die zullen leiden tot gewijzigde resultaten, (op)levertermijnen en kostprijzen. Deze worden dus pas later opgenomen in het contract.

Er zijn 3 veranderingen die tot een change order kunnen leiden:

 • Problemen met de overheid: Een instelling doet moeilijk over een vergunning, de wetgeving verandert…
 • Onverwachte obstakels: Soms doet het team voldoende vooronderzoek en lopen ze toch nog tegen onverwachte problemen aan. Dit leidt alleen tot een change order als ze op voorhand het probleem écht niet konden ontdekken of onderzoeken. Anders wordt de verantwoordelijkheid gedragen door alle partijen in het project, en kan de eigenaar die onverwachte kosten betalen met de contingency of hun gedeelde winstpot.
 • Verandering opdracht: De eigenaar kan de opdracht veranderen als het project al loopt.

Fouten, coördinatieproblemen, verkeerde middelen en methodes, toestellen vervangen… geven geen aanleiding tot een change order. Deze problemen worden bij Lean IPD allemaal opgelost met geld uit de contingency en de profit at risk. 

Conclusie

Een Lean IPD contract verschilt sterk van traditionele bouw- en infracontracten. De eigenaar, het ontwerpbureau en de bouwheer tekenen hetzelfde contract, en communiceren open over hun (verwachte) nettokosten en gewenste winst. Die informatie wordt in een risk/reward plan gegoten.

In een beperkt aantal gevallen kan dat contract nog worden aangepast met change orders, maar meestal worden de kosten voor onvoorziene uitdagingen in het project betaald uit de voorziene contingency en de ‘profit at risk’.

Wordt het contingency-bedrag niet volledig gebruikt? Dan krijgen het projectteam en de eigenaar van het project extra winst uitgekeerd. Zo wordt iedereen aangespoord om het project zo zuinig mogelijk te maken, en op die manier de winst voor iedereen te verhogen.

Wordt het contingency- én ‘profit at risk’-bedrag wel volledig gebruikt, en zijn er extra kosten nodig om het project af te werken? Dan zal de eigenaar die betalen. Het projectteam zal dus altijd break-even draaien.

Meer weten?

In ons volgende artikel gaan we dieper in op de voordelen van Lean IPD in bouwprojecten. Daarna staan we stil bij eventuele problemen en hun oplossingen, en geven we tips om Lean IPD succesvol toe te passen.

Vind je Lean IPD interessant en wil je je volgende project graag efficiënter uitvoeren? Contacteer ons. Onze Lean IPD experts begeleiden je graag doorheen het volledige traject.

Contact Pauwels - Lean IPD NL

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Word design consultant op je nieuwe job

16 nov 2022

Word design consultant op je nieuwe job 

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en motivatie om bij te leren over een nieuwe sector? Via het Training Program ga je aan de slag als consultant en stap je tegelijkertijd in een aansluitend leerprogramma. Het leertraject is gemaakt om jouw vaardigheden en kennis aan te vullen, zodat jij de beste match voor de klant wordt. Ondertussen word jij betaald voor je werk, natuurlijk.

Lees verder en ontdek onze unieke kansen voor technisch tekenaars, junior of met meer ervaring.

Training Programs voor technisch tekenaars

Bijleren en werken

Wat leer je allemaal?
Technische verdieping in bijvoorbeeld Revit of Eplan nodig? Check! ✅
Maar ook zakelijke, sociale vaardigheden komen aan bod om van jou een top professional te maken. Denk hier maar aan Problem Solving, Workflow Management, Stakeholder Management, Project Management, etc.
Dit leer je allemaal in combinatie met persoonlijke begeleiding en gecertificeerde coaching om jou zoveel mogelijk nieuwe inzichten en leermomenten te geven.
Tegelijkertijd leer je de knepen van het vak in de praktijk kennen. Je gaat meteen aan de slag in een bedrijf waar je nieuwe kennis onmiddellijk kunt toepassen.
Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en motivatie om bij te leren over een nieuwe sector?
Dan zoeken wij jou! Wie ben jij? Jij…
 • Hebt grondige kennis van de bouwsector: HVAC, elektriciteit, sanitair
 • Weet wat P&ID is
 • Hebt minstens een A2, bachelor is een plus
 • Hebt een eerste ervaring gehad met technisch tekenen met AutoCAD 2D, Revit of Eplan
 • Hebt zin om nieuwe skills te leren en wilt jezelf steeds verbeteren
 • Ziet de uitdaging van de combinatie betaald werken en leren hélemaal zitten
Met onze Training Programs start je onmiddellijk op een project en krijg je tegelijkertijd gepersonaliseerde opleidingen.
Mogelijke projecten in dit programma
⚡Van AutoCAD tekenaar tot ambiteuze BIM Consultant in West-Vlaanderen

⚡Van elektrische tekenaar tot straffe Elektrisch Design Specialist in Brussel
Klik op de functietitel om onze vacature te lezen. Herken je jezelf maar deels in de omschrijving? Heb je een andere motivatie om te solliciteren? Aarzel niet en neem contact op. We nemen elke sollicitant serieus.

Ready, set, go

Heb jij zin om eraan te beginnen? Of je nu jouw carrière verder uitbouwt, een nieuwe draai wilt geven of binnenkort in het werkveld springt, aarzel niet! Dien je kandidatuur in en Hà neemt zo snel mogelijk contact met je op voor de volgende stappen.

"*" geeft vereiste velden aan

PC-portret-47
Hà Logier Talent Acquisition & Training Program Officer

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Wat is Lean IPD?

15 nov 2022

Wat is Lean IPD? 

Lean IPD maakt bouw- en infraprojecten efficiënter. Bij Lean IPD tekenen alle (hoofd)partijen 1 gemeenschappelijk contract. Dankzij een risk / reward plan kunnen alle partijen hun winst mogelijk verliezen of verdubbelen. Zo wordt iedereen aangespoord om efficiënt samen te werken en het project tijdig en binnen het budget op te leveren. 

Wat is Lean IPD?

De meeste industrieën worden steeds productiever. Behalve de bouwsector. Daar gaat de productiviteit de laatste jaren zelfs achteruit. Er is duidelijk nood aan een nieuwe manier van werken om bouwprojecten efficiënter te laten verlopen. Enter Lean IPD. 

Lean IPD staat voor Lean Integrated Project Delivery. Deze werkwijze steunt op 3 pijlers:

 • Een gealigneerd contract: De opdrachtgever, het ontwerpbureau en de aannemer van een (bouw)project tekenen samen 1 contract. Binnen dit contract kunnen ze hun winstmarge verhogen wanneer ze efficiënt samenwerken, maar ook verliezen wanneer het bouwproject vertraging oploopt. Op die manier worden alle partijen gemotiveerd om het project op tijd en binnen budget af te werken. Iedereen wint, of iedereen verliest.
 • Lean Construction: Alle partijen werken met gestroomlijnde processen en streven ernaar deze processen steeds te verbeteren. De workflow moet zo efficiënt mogelijk zijn.
 • Effectief samenwerken: Het is cruciaal dat alle partijen zo goed mogelijk samenwerken en 1 doel voor ogen houden: het project. 

Alle partijen werken dus samen om hetzelfde doel te bereiken. Deze efficiëntieslag verbetert doorgaans de projectresultaten én maakt projecten ook voordeliger, aangezien er minder kans is op vertragingen of overschrijdingen van het budget.

Voor wie is Lean IPD interessant? 

Heb je Lean IPD nodig voor elk project? Nee. Lean IPD is vooral nuttig voor projecten:

 • die door hun complexiteit meer dan € 750.000 zullen kosten,
 • waar meerdere partijen aan meewerken,
 • die met meerdere leveringstermijnen werken.

Kortom, Lean IPD komt vooral van pas bij grote, complexe projecten.

Waar wordt Lean IPD gebruikt? 

In de Verenigde Staten is Lean IPD al een decennium ingeburgerd. De meeste grote bouwprojecten (bijvoorbeeld ziekenhuizen) worden daar standaard met Lean IPD uitgevoerd. Lean IPD waait nu over naar Europa. Ondertussen is Lean IPD hier al ingeburgerd in Groot-Brittannië en Polen. De rest van Europa volgt snel.

Ook in België worden steeds meer grote projecten volgens de Lean IPD methodologie uitgevoerd. En als grote bedrijven ermee beginnen, moeten ook de kleinere ondernemingen in het project mee. Zo raakt de werkwijze steeds verder verspreid. Een bekend voorbeeld van een Lean IPD project is de Oosterweelverbinding.

Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. Lean IPD is in 2022 nog altijd niet de standaard manier van werken in Europa. Dat is jammer, want het biedt voordelen voor alle (indirect) betrokken partijen. Hoe sneller een infrastructuurproject klaar is bijvoorbeeld, hoe sneller het gedaan is met de wegomleidingen en files en hoe sneller het verkeer weer optimaal kan doorstromen.

Wat zijn de voordelen van Lean IPD? 

Lean IPD zorgt ervoor dat de verschillende partijen beter gealigneerd zijn. Dat leidt tot betrouwbaardere projecten, die sneller afgerond worden en waarbij alle partijen beter beloond worden. 

Zo kunnen bouwheren extra winst maken en zullen zij nooit geld moeten toesteken als het tegenzit. De extra kosten worden namelijk steeds door de eigenaar aan nettoprijzen vergoed. Eindklanten zullen hun project sneller afgerond zien, en wellicht ook met minder kosten. 

Wat zijn de valkuilen van Lean IPD? 

De voordelen zijn er natuurlijk alleen bij Lean IPD done right. Uiteraard kunnen er ook zaken mislopen. 

 1. Verkeerde partners: Een project staat of valt met de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de partners. Een slechte BVOA (Best Value Option Analysis) kan daarbij roet in het eten strooien. 
 2. Geen overzicht: Als eigenaar moet je op voorhand goed in kaart brengen wat je project zou kosten als je voor de traditionele werkwijze zou gaan. Zo kan je beter inschatten of je Lean IPD partners een correcte prijs vragen.
 3. Onmiddellijke kosten: Je betaalt als eigenaar al vanaf dag 1 voor de ontwerpkosten, lang voordat de constructiefase kan beginnen. Dit heeft een positief effect op de groepsdynamiek tussen de verschillende bouwpartners, maar een negatief effect op de cashflow van de bouwheer.

Tips & tricks

Wil je Lean IPD implementeren? De volgende tips helpen je alvast op weg:

 1. Begin op tijd. Het duurt even om de juiste partners te vinden en een goed Lean IPD contract op te stellen. 
 2. Betrek alle partijen van in het begin bij deze nieuwe filosofie en zorg ervoor dat iedereen de voordelen van Lean IPD begrijpt. 
 3. Change management en people skills zijn cruciaal in dit proces. Elke beslissing heeft namelijk gevolgen voor een heleboel partijen. Iedereen moet zich goed voelen bij de beslissingen om goed te blijven samenwerken.  
 4. Overweeg om een externe partij aan te nemen die het Lean IPD traject in goede banen leidt. Deze persoon kan namelijk objectief verschillende standpunten bekijken en alle partijen makkelijker verenigen dan iemand die partijdig is of lijkt.  

Conclusie 

Heb je interesse in Lean IPD en wil je je volgende project efficiënter uitvoeren? Contacteer ons! We begeleiden je graag doorheen het volledige proces.  

Contact Pauwels - Lean IPD NL

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer