Inzichten

Tips Lean IPD

10 jan 2023
Dankzij Lean IPD kan je grote bouw- en infraprojecten sneller en goedkoper realiseren. Deze Lean IPD tips vergroten je kansen op succes:
 1. Selecteer de juiste partners.
 2. Begin op tijd.
 3. Betrek alle partijen.
 4. Illustreer de voordelen.
 5. Change en people management zijn cruciaal.
 6. Raadpleeg externe experts.

Essentiële tips voor optimaal succes met Lean IPD

Lean IPD is een relatief nieuwe maar uiterst efficiënte methode om grote bouw- en infraprojecten binnen tijd en budget op te leveren. Lean IPD combineert principes uit Lean Management met intelligente contracten tussen verschillende bouwpartners.

Lean IPD contracten zorgen ervoor dat alle bouwpartners baat hebben bij een spoedig en voordeling project. Hoe meer risico de partners nemen en hoe sneller en voordeliger ze opleveren, hoe meer winst ze kunnen maken.

Klinkt goed uiteraard, en met de volgende Lean IPD tips heb je nóg meer kansen op een succesvol project. 

6 tips om Lean IPD succesvol toe te passen

1. Selecteer de juiste partners

Lean IPD valt en staat met een goede samenwerking tussen alle partners in het bouw- of infraproject. Alle partners moeten betrouwbaar zijn en optimaal kunnen en willen samenwerken. Anders wordt een Lean IPD project verlieslatend voor alle betrokken partijen. Iedereen wint of iedereen verliest.

Denk daarom vooraf goed na over de criteria die gebruikt zullen worden om potentiële partners te kiezen.

2. Begin op tijd

Lean IPD verwacht dat je vroeg in het project duidelijke afspraken maakt met alle bouwpartners. Elke partij moet goed nadenken en duidelijkheid scheppen over haar kosten, de doorlooptijd van de werken en de risico’s die genomen kunnen worden.

Pas als iedereen zijn kaarten op tafel heeft gelegd wordt het Lean IPD contract opgesteld en kan het project van start gaan. Hoe sneller er duidelijkheid is, hoe beter.

3. Betrek van bij het begin alle partijen

Lean IPD veronderstelt dat je goede afspraken maakt met alle bouwpartners. Alle partners tekenen immers hetzelfde gemeenschappelijke contract. De informatie en keuzes van één bouwpartner kunnen de keuzes van een andere partner beïnvloeden.

Betrek daarom van bij het begin alle betrokken partijen bij het bepalen van de tijdslijnen en de ‘risk appetite’. Op een later tijdstip partijen toevoegen aan het contract is meestal minder evident.

4. Zorg dat iedereen de voordelen van Lean IPD begrijpt

Lean IPD is pas succesvol wanneer alle partijen zich optimaal inzetten voor het project. Om dit te bewerkstelligen moeten alle partijen de voordelen van Lean IPD begrijpen, zowel voor het project (snelle en budgetvriendelijke oplevering) als voor de eigen onderneming (meer winst).

De toegevoegde waarde van Lean IPD wordt bepaald door het risico dat alle stakeholders willen nemen. Als ze zeker zijn van hun levermogelijkheden en samenwerking, dan kunnen ze meer risico nemen om meer winst met het project te maken.

5. Zorg voor goede change management en people management skills

Omdat er vooraf veel wordt vastgelegd en de belangen van alle partijen in één gemeenschappelijk contract vastliggen, liggen changes tijdens het project vaak extra gevoelig.

Voorzie daarom een projectmanager met goede change management en people management skills die met open communicatie alle partners ook tijdens het project zover krijgt om noodzakelijke wijzigingen te aanvaarden en na te leven.

6. Maak gebruik van externe experts

Je hoort wel eens dat ‘vreemde ogen dwingen’. Dat is bij Lean IPD ook zo. Wanneer verschillende partijen moeten gealigneerd worden kan het handig zijn om beroep te doen op een externe partij die afstand kan nemen en objectief verschillende standpunten kan bekijken en verenigen.

Externe experts kunnen ook verschillende rollen spelen in de verschillende fases van Lean IPD projecten:

 • tijdens de voorbereiding kan een externe expert helpen met risicosimulaties en contractonderhandelingen.
 • tijdens het project kan een externe expert helpen om de (externe belangen van) de verschillende partijen te aligneren.
 • na het project kan een externe partij objectief terugkijken op het project en lessons learned verzamelen. Naar toekomstige projecten toe kan dat bijzonder nuttig zijn.

Meer Lean IPD tips?

Heb je interesse in Lean IPD? Wil je je bouw- of infraprojecten efficiënter maken? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze Lean IPD experts helpen je graag verder.

Contact Pauwels - Lean IPD NL

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

De voordelen van Lean IPD

28 nov 2022

Wat zijn de voordelen van Lean IPD?

Dankzij Lean IPD verlopen grote bouw- en infraproject veel efficiënter. Dat kan leiden tot meer winst voor de bouwheer en het studiebureau, en besparingen en een snellere oplevering voor de opdrachtgever. Een win-winsituatie voor alle partijen!

Wat zijn de voordelen van Lean IPD?

Lean IPD biedt veel voordelen voor opdrachtgevers, bouwheren én ontwerpbureaus van grote bouw- en infraprojecten. De reden is eenvoudig: iedere partij zit vanaf dag 1 mee aan tafel. Wanneer alle partijen open communiceren over hun projectkosten en de gewenste winst die ze willen maken, kan er 1 contract worden opgesteld dat de belangen van de opdrachtgever, de bouwheer én het studiebureau verenigt.

In dit artikel bespreken we de specifieke voordelen van Lean IPD voor eigenaars, bouwheren en het ontwerpbureau tijdens grote bouw- en infraprojecten. Waarom moet jij voor Lean IPD kiezen?

Algemene voordelen van Lean IPD

Lean IPD heeft in de Verenigde Staten al bewezen dat het grote bouw- en infraprojecten efficiënter kan laten verlopen. Door de belangen van eigenaars, bouwheren en designers in één contract te verzamelen én dit ook door alle partijen te laten ondertekenen, werkt iedereen naar hetzelfde doel.

Als het project goed verloopt, maakt iedereen winst. Als er iets fout loopt, dan delen alle partijen in de kosten. De precieze bedragen worden vastgelegd in het risk / reward plan dat integraal deel uitmaakt van het contract dat alle partijen ondertekenen.

Benieuwd of Lean IPD ook jou voordelen biedt? Let’s find out

De voordelen van Lean IPD voor het bouwteam

Lean IPD biedt de bouwpartners verschillende voordelen.

Ten eerste wordt er beter nagedacht over elke stap van het proces, doordat alle partijen constant met elkaar overleggen. Daardoor werkt iedereen efficiënter samen, wat tijd en grondstoffen bespaart. Dat geeft de bouwpartners de kans om het project eerder en/of onder budget op te leveren. We zeiden het al eerder: zo kunnen de partners extra winst maken.

Bovendien zal het bouwteam nooit verlies maken. Hoe kan dat? De opdrachtgever blijft altijd de noodzakelijke kosten verder betalen, ook al waren deze eerst niet voorzien in het budget. Als bouwpartner zal je dus altijd minstens break-even draaien. Lean IPD biedt je dan ook een ongeziene zekerheid.

Als eigenaar lijkt die kostengarantie waarschijnlijk een onprettig vooruitzicht. Maar vergeet niet dat je pas helemaal op het einde zelf geld moet opleggen. Bij de eerste onvoorziene kosten kan je beroep doen op de contingency, en later ook op de winst die at risk staat. Pas als die uitgeput zijn, moet je zelf bijbetalen. In de praktijk komt dit dan ook uiterst zelden voor.

Voordelen van Lean IPD voor de eigenaar

Aan de klassieke werkwijzes zijn heel wat nadelen verbonden voor eigenaars. Onduidelijkheid over de uiteindelijke kostprijs, onzekerheid over de effectieve opleverdatum, eventuele boeteclausules in contracten…

Dat loopt veel beter bij Lean IPD, waarbij de meeste projecten gerealiseerd worden voor een lager budget. De bouwpartners communiceren transparant over kosten en winsteisen, en werken nauwer samen. Daardoor komen er minder onverwachte kosten bij en heb je op voorhand een beter idee over de eindprijs van je project.

Wist je trouwens dat Lean IPD projecten gemiddeld 19% sneller opgeleverd worden? Daardoor kan bijvoorbeeld een fabriek eerder in productie, en dus eerder winst opleveren.

Conclusie

De voordelen van Lean IPD zijn voor elke partij duidelijk. Door het team te motiveren, loopt een Lean IPD project vlotter en efficiënter, waardoor iedereen meer winst kan maken.

Wil je meer lezen over Lean IPD? Ontdek hier of Lean IPD iets voor jou is. Wil je je verdiepen in het risk/reward plan? Dat kan in deze blogpost. In ons volgende artikel gaan we dan dieper in op de valkuilen van Lean IPD, en presenteren we mogelijke oplossingen. Stay tuned!

Contacteer ons

Is Lean IPD iets voor jou? Contacteer ons. Onze experts helpen je graag om je volgende bouw- of infraproject véél efficiënter te laten verlopen.

Contact Pauwels - Lean IPD NL

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Lean IPD contract

21 nov 2022

Wat is er bijzonder aan een Lean IPD contract?  

Bij een Lean IPD contract tekenen de bouwheer, het ontwerpbureau en de opdrachtgever hetzelfde contract. Daarin communiceert iedereen open over hun geschatte kosten en winstvraag. Ze zetten die winst ‘at risk’, waardoor ze hun winst kunnen verhogen, maar ook verliezen. Dat motiveert iedereen om efficiënter en zuiniger samen te werken.  

Hoe stel je een Lean IPD contract op?

Om aan Lean IPD te doen, moeten je bouw- of infraproject en werkwijze aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder lees je hoe je een sluitend Lean IPD contract opstelt, en wat je daarvoor nodig hebt.

De basis van Lean IPD

Lean IPD heeft tot doel om bouw- en infraprojecten efficiënter te maken. Lean IPD kan teruggebracht worden tot 3 basispijlers: een aligned contract, lean construction en een projectcultuur die focust op samenwerken.

Als elke partij zich aan deze filosofie houdt, dan wordt iedereen er beter van. Anders ondervindt elke betrokken partij nadeel. Met Lean IPD maak je dus samen winst, of maak je samen verlies.

De spelregels van Lean IPD worden vastgelegd in een Lean IPD multiparty contract tussen alle betrokken partijen.

Lean IPD multiparty contract

Een Lean IPD multiparty contract is, zoals de naam het al doet vermoeden, een contract met meerdere partijen. Bij traditionele bouwprojecten tekent de opdrachtgever een contract met het ontwerpbureau, en een ander contract met de bouwheer. Die partijen nemen dan in onderaanneming vaak andere bedrijven aan, die ook weer aparte contracten hebben.

Bij Lean IPD tekenen de opdrachtgever, het ontwerpbureau en de bouwheer allemaal hetzelfde contract: een ‘integrated form of agreement’. Andere betrokken partijen sluiten aan bij het project als onderaannemers, of tekenen mee het oorspronkelijke contract.

Wanneer de bouwheer of het ontwerpbureau andere partijen aannemen, mogen ze zelf kiezen of ze een traditioneel contract tekenen, of de onderaannemers mee in het Lean IPD contract laten stappen.

Risico en beloning

Bij zo’n uniform Lean IPD contract wordt een maximumprijs voor het hele project bepaald. Die maximumprijs bestaat uit alle kosten en overhead, de winst die de bouwpartners willen maken, en een contingency voor onvoorziene kosten.

In zulke contracten zetten de bouwpartners hun winst ‘at risk’. Als alles volgens plan verloopt, dan kunnen de bouwpartners hun winst verhogen. Als het project uitloopt of meer kost, dan draaien de bouwpartners break-even. (Overhead-)kosten worden altijd gegarandeerd betaald door de eigenaar, ook als deze niet vooraf beraamd werden.

Risk/reward plan

Die risico’s en beloningen worden in een risk/reward plan gegoten. Dat is een cruciaal onderdeel van een Lean IPD contract.

Profit at risk

Zoals gezegd zetten bouwpartners hun beoogde winst bij aanvang van het project ter discussie. Ze zetten hun ‘profit at risk’. Alle partners geven hun winstbedrag door, en die bedragen worden samengeteld tot 1 groot winstbedrag. Het volledig team gaat akkoord om (een deel van) dat bedrag ‘at risk’ te zetten.

In de praktijk is het de bedoeling dat elke partij hun beoogde winst op het project 100% at risk zet. Waarom? Omdat ze dan ook de grootste bonus kunnen krijgen. Wanneer ze maar 75% at risk zetten, krijg de partijen ook maar maximaal 75% van de bonus waarop ze anders recht hebben.

Wat als het goed gaat?

Als alles goed gaat, dan krijgen alle partijen op het einde van een project hun gevraagde winst volledig uitbetaald.

Gaat het nog beter en wordt een project te vroeg en/of (ver) binnen het budget opgeleverd? Wordt de contingency niet volledig gebruikt? Werd er tijdens het project slim bespaard op kosten? Dan wordt het bespaarde bedrag als extra winst verdeeld onder alle contractanten en de eigenaar.

Een leuke bonus, en een héél goede incentive om nog beter en efficiënter samen te werken.

Wat als het misloopt?

Wanneer er onverwachte kosten komen, gebruikt de eigenaar in eerste instantie de contingency om die extra kosten te betalen. Is ook dat bedrag opgebruikt? Dan spreekt hij de winstpot – opgebouwd uit de ‘profit at risk’ – aan om de kosten te betalen.

Hierbij maakt het niet uit welke partij meer uitgeeft dan verwacht: alle partijen leveren in op hun winst. Het voordeel van deze manier van werken is dat alle partijen goed moeten samenwerken om problemen te vermijden. Dit is helemaal anders dan bij traditionele projecten, waar vaak de schuld op elkaar wordt afgeschoven om boetes te vermijden.

Contingency  

Hoe bepaal je dan dat contingency-bedrag?

Huidige onzekerheden

Aan het begin van een project heb je een minder goed zicht op de totale kostprijs. Op dat punt zal je de contingency hoger leggen dan wanneer je al verder gevorderd bent in de designfase het project.

Verder moet je ook kijken naar de budgetten en kostvoorstellen van alle partijen. Legt een partner zijn kosten te hoog zodat hij later kan ‘besparen’ en meer winst zal krijgen? Dan kan je de contingency lager leggen om de kostprijs niet uit de pan te laten rijzen.

Toekomstige onzekerheden

Weet je op voorhand dat bepaalde zaken on the spot zullen moeten worden uitgezocht? Of verwacht je een probleem met je bouwaanvraag? Dan kan je je contingency hoger leggen om die kosten op te vangen.

Probeer dit echter te vermijden. Zoek op voorhand toch uit wat het probleem is en voorzie een oplossing. Anders zal je waarschijnlijk toch (veel) te veel of te weinig geld voorzien. In dat geval moet je als opdrachtgever sowieso meer betalen.

Kan je het probleem of onzekerheden echt niet aan het begin van het project oplossen? Voorzie dan een groter bedrag voor de contingency, maar wees ook duidelijk. Wat verwacht je (niet) van de oplossing, en waarvoor wil je (niet) betalen? Zo bereid je de change order (wijziging van het contract) al voor, en kom je later voor minder grote verrassingen en/of tijdrovende discussies te staan.

Beloning

Wat als de partijen recht hebben op extra winst? In een Lean IPD contract zet je ook duidelijk hoe dat verdeeld wordt tussen de eigenaar en de bouwpartijen.

Je kan bijvoorbeeld rekening houden met het contingency-bedrag. Hoe kleiner de contingency, hoe meer risico het projectteam loopt om hun winst te verliezen. In dat geval verdienen ze een groter deel van de extra winst. Is de contingency relatief groot? Dan kan de eigenaar een groter stuk van de extra winst voor zichzelf opeisen.

Je kan ook kiezen om met schijven te werken. De eerste 2% besparingen gaan naar de eigenaar, de volgende 3% extra winst wordt verdeeld onder alle andere partijen, enzovoort…

Ten slotte kan je er ook voor kiezen dat winst uit besparingen sowieso tot aan een bepaalde grens over alle partijen verdeeld wordt. Vaak kiezen eigenaars ervoor om iedereen te betalen tot ze 50% of 100% meer winst hebben gemaakt dan ze eerst beoogd hadden. Het resterende bedrag komt daarna sowieso bij de eigenaar terecht.

Change orders

Uiteraard kunnen er nog altijd zaken veranderen wanneer het contract al getekend is. Daarvoor heb je change orders. Dit zijn wijzigingen aan een project die zullen leiden tot gewijzigde resultaten, (op)levertermijnen en kostprijzen. Deze worden dus pas later opgenomen in het contract.

Er zijn 3 veranderingen die tot een change order kunnen leiden:

 • Problemen met de overheid: Een instelling doet moeilijk over een vergunning, de wetgeving verandert…
 • Onverwachte obstakels: Soms doet het team voldoende vooronderzoek en lopen ze toch nog tegen onverwachte problemen aan. Dit leidt alleen tot een change order als ze op voorhand het probleem écht niet konden ontdekken of onderzoeken. Anders wordt de verantwoordelijkheid gedragen door alle partijen in het project, en kan de eigenaar die onverwachte kosten betalen met de contingency of hun gedeelde winstpot.
 • Verandering opdracht: De eigenaar kan de opdracht veranderen als het project al loopt.

Fouten, coördinatieproblemen, verkeerde middelen en methodes, toestellen vervangen… geven geen aanleiding tot een change order. Deze problemen worden bij Lean IPD allemaal opgelost met geld uit de contingency en de profit at risk. 

Conclusie

Een Lean IPD contract verschilt sterk van traditionele bouw- en infracontracten. De eigenaar, het ontwerpbureau en de bouwheer tekenen hetzelfde contract, en communiceren open over hun (verwachte) nettokosten en gewenste winst. Die informatie wordt in een risk/reward plan gegoten.

In een beperkt aantal gevallen kan dat contract nog worden aangepast met change orders, maar meestal worden de kosten voor onvoorziene uitdagingen in het project betaald uit de voorziene contingency en de ‘profit at risk’.

Wordt het contingency-bedrag niet volledig gebruikt? Dan krijgen het projectteam en de eigenaar van het project extra winst uitgekeerd. Zo wordt iedereen aangespoord om het project zo zuinig mogelijk te maken, en op die manier de winst voor iedereen te verhogen.

Wordt het contingency- én ‘profit at risk’-bedrag wel volledig gebruikt, en zijn er extra kosten nodig om het project af te werken? Dan zal de eigenaar die betalen. Het projectteam zal dus altijd break-even draaien.

Meer weten?

In ons volgende artikel gaan we dieper in op de voordelen van Lean IPD in bouwprojecten. Daarna staan we stil bij eventuele problemen en hun oplossingen, en geven we tips om Lean IPD succesvol toe te passen.

Vind je Lean IPD interessant en wil je je volgende project graag efficiënter uitvoeren? Contacteer ons. Onze Lean IPD experts begeleiden je graag doorheen het volledige traject.

Contact Pauwels - Lean IPD NL

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

Wat is Lean IPD?

15 nov 2022

Wat is Lean IPD? 

Lean IPD maakt bouw- en infraprojecten efficiënter. Bij Lean IPD tekenen alle (hoofd)partijen 1 gemeenschappelijk contract. Dankzij een risk / reward plan kunnen alle partijen hun winst mogelijk verliezen of verdubbelen. Zo wordt iedereen aangespoord om efficiënt samen te werken en het project tijdig en binnen het budget op te leveren. 

Wat is Lean IPD?

De meeste industrieën worden steeds productiever. Behalve de bouwsector. Daar gaat de productiviteit de laatste jaren zelfs achteruit. Er is duidelijk nood aan een nieuwe manier van werken om bouwprojecten efficiënter te laten verlopen. Enter Lean IPD. 

Lean IPD staat voor Lean Integrated Project Delivery. Deze werkwijze steunt op 3 pijlers:

 • Een gealigneerd contract: De opdrachtgever, het ontwerpbureau en de aannemer van een (bouw)project tekenen samen 1 contract. Binnen dit contract kunnen ze hun winstmarge verhogen wanneer ze efficiënt samenwerken, maar ook verliezen wanneer het bouwproject vertraging oploopt. Op die manier worden alle partijen gemotiveerd om het project op tijd en binnen budget af te werken. Iedereen wint, of iedereen verliest.
 • Lean Construction: Alle partijen werken met gestroomlijnde processen en streven ernaar deze processen steeds te verbeteren. De workflow moet zo efficiënt mogelijk zijn.
 • Effectief samenwerken: Het is cruciaal dat alle partijen zo goed mogelijk samenwerken en 1 doel voor ogen houden: het project. 

Alle partijen werken dus samen om hetzelfde doel te bereiken. Deze efficiëntieslag verbetert doorgaans de projectresultaten én maakt projecten ook voordeliger, aangezien er minder kans is op vertragingen of overschrijdingen van het budget.

Voor wie is Lean IPD interessant? 

Heb je Lean IPD nodig voor elk project? Nee. Lean IPD is vooral nuttig voor projecten:

 • die door hun complexiteit meer dan € 750.000 zullen kosten,
 • waar meerdere partijen aan meewerken,
 • die met meerdere leveringstermijnen werken.

Kortom, Lean IPD komt vooral van pas bij grote, complexe projecten.

Waar wordt Lean IPD gebruikt? 

In de Verenigde Staten is Lean IPD al een decennium ingeburgerd. De meeste grote bouwprojecten (bijvoorbeeld ziekenhuizen) worden daar standaard met Lean IPD uitgevoerd. Lean IPD waait nu over naar Europa. Ondertussen is Lean IPD hier al ingeburgerd in Groot-Brittannië en Polen. De rest van Europa volgt snel.

Ook in België worden steeds meer grote projecten volgens de Lean IPD methodologie uitgevoerd. En als grote bedrijven ermee beginnen, moeten ook de kleinere ondernemingen in het project mee. Zo raakt de werkwijze steeds verder verspreid. Een bekend voorbeeld van een Lean IPD project is de Oosterweelverbinding.

Toch is er nog veel ruimte voor verbetering. Lean IPD is in 2022 nog altijd niet de standaard manier van werken in Europa. Dat is jammer, want het biedt voordelen voor alle (indirect) betrokken partijen. Hoe sneller een infrastructuurproject klaar is bijvoorbeeld, hoe sneller het gedaan is met de wegomleidingen en files en hoe sneller het verkeer weer optimaal kan doorstromen.

Wat zijn de voordelen van Lean IPD? 

Lean IPD zorgt ervoor dat de verschillende partijen beter gealigneerd zijn. Dat leidt tot betrouwbaardere projecten, die sneller afgerond worden en waarbij alle partijen beter beloond worden. 

Zo kunnen bouwheren extra winst maken en zullen zij nooit geld moeten toesteken als het tegenzit. De extra kosten worden namelijk steeds door de eigenaar aan nettoprijzen vergoed. Eindklanten zullen hun project sneller afgerond zien, en wellicht ook met minder kosten. 

Wat zijn de valkuilen van Lean IPD? 

De voordelen zijn er natuurlijk alleen bij Lean IPD done right. Uiteraard kunnen er ook zaken mislopen. 

 1. Verkeerde partners: Een project staat of valt met de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de partners. Een slechte BVOA (Best Value Option Analysis) kan daarbij roet in het eten strooien. 
 2. Geen overzicht: Als eigenaar moet je op voorhand goed in kaart brengen wat je project zou kosten als je voor de traditionele werkwijze zou gaan. Zo kan je beter inschatten of je Lean IPD partners een correcte prijs vragen.
 3. Onmiddellijke kosten: Je betaalt als eigenaar al vanaf dag 1 voor de ontwerpkosten, lang voordat de constructiefase kan beginnen. Dit heeft een positief effect op de groepsdynamiek tussen de verschillende bouwpartners, maar een negatief effect op de cashflow van de bouwheer.

Tips & tricks

Wil je Lean IPD implementeren? De volgende tips helpen je alvast op weg:

 1. Begin op tijd. Het duurt even om de juiste partners te vinden en een goed Lean IPD contract op te stellen. 
 2. Betrek alle partijen van in het begin bij deze nieuwe filosofie en zorg ervoor dat iedereen de voordelen van Lean IPD begrijpt. 
 3. Change management en people skills zijn cruciaal in dit proces. Elke beslissing heeft namelijk gevolgen voor een heleboel partijen. Iedereen moet zich goed voelen bij de beslissingen om goed te blijven samenwerken.  
 4. Overweeg om een externe partij aan te nemen die het Lean IPD traject in goede banen leidt. Deze persoon kan namelijk objectief verschillende standpunten bekijken en alle partijen makkelijker verenigen dan iemand die partijdig is of lijkt.  

Conclusie 

Heb je interesse in Lean IPD en wil je je volgende project efficiënter uitvoeren? Contacteer ons! We begeleiden je graag doorheen het volledige proces.  

Contact Pauwels - Lean IPD NL

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Blog

De Harmonized Structure (HS) volgt de High Level Structure (HLS) op

20 aug 2021

Bij Pauwels Consulting zijn we experts in het implementeren van managementsystemen (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) in verschillende bedrijven en organisaties. Toen we hoorden dat de High Level Structure (HLS) opgevolgd zou worden door de Harmonized Structure (HS), waren we meteen enthousiast. Voortaan kunnen onze consultants je namelijk nóg beter helpen. Heb je nog nooit van de High Level Structure gehoord? Of ben je benieuwd naar de voordelen van de Harmonized Structure? Luc Marivoet, een van onze QHSE-experts, vertelt je alles wat je moet weten over deze nieuwe gestandaardiseerde manier voor de opmaak van ISO-managementsysteemnormen.

Dag Luc. Kun je ons vertellen wat de High Level Structure precies is?

Luc: Weet je nog dat ondernemingen vroeger met verschillende managementsystemen (ISO 9001, ISO 14001 …) moesten werken die zowel qua terminologie als structuur erg verschilden? In 2012 kwam daar verandering in toen er een reeks kernelementen werd opgesteld die ervoor moest zorgen dat alle managementsystemen voortaan dezelfde structuur zouden volgen: de High Level Structure. Dankzij deze standaard met 10 universele hoofdstukken kunnen bedrijven voortaan veel eenvoudiger verschillende managementnormen integreren.

En nu heeft de High Level Structure een opvolger?

Luc: Inderdaad! De High Level Structure werd in mei 2021 vervangen door de Harmonized Structure. Voortaan gebruiken we dus de Harmonized Structure als standaard voor de opmaak van nieuwe ISO-managementsysteemnormen en revisies van bestaande ISO-managementnormen.

Interessant! Wat is er nieuw in de Harmonized Structure?

Luc: Op dat vlak heb ik goed nieuws: de kernelementen van de High Level Structure blijven behouden in de Harmonized Structure. Er zijn vooral verduidelijkingen en nuanceringen toegevoegd. Laten we eens bekijken wat er per hoofdstuk veranderd is:

 1. Onderwerp en toepassingsgebied – Voortaan moeten ISO-managementsysteemnormen het beoogde resultaat beschrijven van de implementatie van specifieke managementsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001.
 2. Normatieve verwijzingen – Hier werd er niets veranderd.
 3. Termen en definities – Alle ISO-managementnormen moeten deze termen en definities voortaan integreren.
 4. Context van de organisatie – §4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden – Je mag nu zelf beslissen of bewust bepalen welke eisen en verwachtingen van belanghebbenden je in je managementsysteem opneemt. Je moet wel nog steeds voldoen aan de van toepassing zijnde eisen uit de wet- en regelgeving.
 5. Leiderschap – Ook dit hoofdstuk werd niet aangepast.
 6. Planning – Planning van wijzigingen (§6.3) is voortaan voor alle ISO-managementsysteemnormen een gemeenschappelijke eis.
 7. Ondersteuning – De aanpak voor gedocumenteerde informatie (§7.5) werd neutraler gemaakt. Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen informatie ‘bijhouden’ en ‘onderhouden’.
 8. Uitvoering – Hier werd er niets veranderd.
 9. Evaluatie van de prestaties – Ook hier werd er niets veranderd.
 10. Verbetering – De Harmonized Structure legt meer nadruk op proactief verbeteringen doorvoeren en minder op mogelijke verbeteringen identificeren vanuit een preventief standpunt.

Betekent dat dat we ook een herziening van ISO 9001:2015 mogen verwachten?

Luc: Nee, en dat is verbazingwekkend, aangezien er al sinds ISO 9001:1987 ongeveer elke 7 jaar een nieuwe versie van ISO 9001 verschijnt. Dat betekent dat het herzieningsproces gewoonlijk om de 5 jaar wordt opgestart. Waarom dan niet deze keer? Wel, uit een bevraging bleek dat de meeste gebruikers het niet nodig vonden om ISO 9001:2015 te veranderen. De structuur van de norm is namelijk goed uitgedacht en nog steeds relevant. Een herziening zou dus geen meerwaarde vormen.

Daarbij wil ik wel toevoegen dat het waarschijnlijk niet nog eens vijf jaar zal duren alvorens het herzieningsproces wordt opgestart. Momenteel vermoedt men dat het herzieningsproces in 2023 opgestart zal worden, wat zou betekenen dat we tegen 2025 of 2026 een nieuwe ISO 9001 mogen verwachten..

Staan er nog ISO-revisies op de agenda?

Luc: Wel, we weten al dat ook ISO 14001:2015 niet herzien zal worden dit jaar. Maar over een andere norm heb ik wel goed nieuws: ISO/TC 283, het ISO technische comité  dat verantwoordelijk is voor de voortdurende ontwikkeling van ISO 45001, heeft onlangs de 2021 ISO 45001 gebruikersenquête gelanceerd. Met deze enquête wil het comité polsen welke hoofdstukken goed werken en welke hoofdstukken verbeterd kunnen worden omdat ze bijvoorbeeld te moeilijk of zwaar zijn, of omdat ze te weinig diepgang bieden. Het comité wil ook nagaan welke wijzigingen nodig zijn om beter op de veranderende werkcontext in te spelen.

Waarom is deze 2021 ISO 45001 gebruikersenquête zo belangrijk?

Luc: De enquête is om twee redenen belangrijk. Eerst en vooral is het de eerste keer dat zoveel organisaties feedback kunnen geven op ISO 45001, nu de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 eindelijk afgerond is en veel organisaties de norm ondertussen volledig hebben kunnen invoeren. Ten tweede zal ISO starten met het raadplegen van nationale normalisatie-instanties over een mogelijke herziening van de norm. Maar daarvoor moeten ze eerst weten welke punten verbeterd moeten worden bij een herziening. Wil je meewerken aan deze herziening, of vind je dat ISO 45001 nog niet herzien moet worden? Dan kun je via deze link de 2021 ISO 45001 gebruikersenquête invullen: https://www.smartsurvey.co.uk/s/TFN8IQ/.

Bedankt voor deze update, Luc. Hoe kunnen lezers contact met je opnemen als ze vragen hebben over de overgang van de High Level Structure naar de Harmonized Structure en ISO-managementnormen in het algemeen?

Luc: Je kunt me altijd rechtstreeks bereiken via luc.marivoet@pauwelsconsulting.com of via contact@pauwelsconsulting.com. Aarzel niet en stuur me een mailtje als je vragen hebt. Ik help je met veel plezier verder!

Luc Marivoet

Wie is Luc Marivoet?

Luc Marivoet is QHSE Manager bij Pauwels Consulting. Al meer dan 30 jaar lang spitst hij zich toe op kwaliteitsmanagement. Als Senior QHSE Consultant begeleidt hij internationale Engineering en Life Sciences bedrijven  bij het invoeren, monitoren en opvolgen van ISO 9001-managementsystemen (kwaliteit) en ISO 45001-managementsystemen (gezondheid en veiligheid). Luc geeft ook opleidingen over QHS-managementsystemen (ISO 9001 en ISO 45001).

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Inzichten

Een data governance framework implementeren: de praktijk

03 jul 2020
Eenmaal je een strategie hebt uitgewerkt om de data integriteit van jouw producten te waarborgen, is het tijd om de strategie om te zetten naar een praktisch data governance framework en dat te implementeren.

Hoe ga je van een strategie naar een geïmplementeerd data governance framework?

Nathalie: De eerste stap heb je normaal gezien al genomen tijdens het opstellen van jouw strategie. Het onderzoeken van alle aanwezige SOP’s en huidige praktijken binnen jouw bedrijf. Deze kan je benchmarken tegen de industry best practices en de regelgeving waaraan je moet voldoen. Dit is het startpunt van waaruit je kan verderwerken.

Onderzoek alle huidige procedures en praktijken

Ga het gesprek aan met uw medewerkers: hoe werken de systemen, apparaten of applicaties, welke data genereren ze, wat is de input, wat is de output, vraag naar handleidingen, wat zijn de huidige procedures en processen, pols naar de kennis van jouw medewerkers omtrent data integrity, bekijk of er datarisico’s zijn, enz. Alle operationele collega’s betrekken vanaf het begin leidt tot een groter engagement.

Bepaal de datadomeinen

De volgende stap is het vaststellen van datadomeinen van toepassing binnen uw branche. Dit kan verschillen van sector tot sector bv. klant- of productdatadomeinen. Binnen deze datadomeinen vallen data-elementen zoals systemen en applicaties die belangrijke rapporten en essentiële data genereren of bedrijfsmethodes beschrijven. Hierbij ga je op zoek naar wat kritiek en belangrijk is voor jouw bedrijf.

Maak een overzicht van alle systemen & apparaten

Inventariseer alle apparaten en systemen die data genereren, wijs een datadomein toe en categoriseer volgens de GAMP-classificatie of een gelijkaardige indeling (die volstaat voor een audit!) en beschrijf waarom je die categorie kiest.

Wat is de GAMP-classificatie?

Nathalie: De GAMP-guidelines (ISPE, good automated manufacturing practices) zijn richtlijnen voor het valideren van automatiseringssystemen. Ze helpen jou bij het opstellen van documenten die nodig zijn om de systemen te valideren en om de kwaliteit van de systemen te garanderen. De recentste versie is de GAMP-5 die zich focust op het controleren van risico’s en beter kwaliteitsmanagement. Deze GAMP 5-richtlijnen beschrijven de grenzen van de categorieën waarin alle systemen kunnen ingedeeld worden.

  1. Categorie 1: Infrastructuursoftware: dit zijn doorgaans besturingssystemen waar applicaties op geïnstalleerd worden (Windows, Linux, custom,…). Deze besturingssystemen worden gekwalificeerd maar niet gevalideerd, het zijn de applicaties die gevalideerd worden.
  2. Categorie 2: Standaard software die niet configureerbaar is, ook wel ‘off-the-shelf-software’ genoemd. Deze software kan makkelijk geïnstalleerd worden en hoeft niet aangepast te worden aan jouw bedrijfsnoden. Deze categorie bevat ook software die geconfigureerd kan worden maar in jouw bedrijf de standaardconfiguratie heeft.
  3. Categorie 3: Configureerbare software: dit zijn software-applicaties die geconfigureerd zijn volgens jouw specifieke bedrijfsnoden. Dit is de grootste en meest complexe categorie om te valideren.
  4. Categorie 4: Software op maat geschreven: dit zijn softwarepakketten die van scratch geschreven zijn speciaal voor jouw bedrijf.

De keuze voor een GAMP-classificatie of gelijkaardige categorieën, hangt af van de industrie en de toestellen & systemen in jouw bedrijf. De GAMP-guidelines zijn van toepassing voor de farmaceutische sector. Als je binnen een niet-farmaceutische sector werkt, is het niet verplicht de GAMP-categorieën te gebruiken. Dan kan je jou ook beroepen op de USP-indeling:

 1. Standaardapparatuur zonder meetcapaciteit of gebruikelijke eis voor kalibratie, waarbij de specificatie van de basisfunctionaliteit van de fabrikant als gebruikersvereisten wordt geaccepteerd. De conformiteit van de apparatuur van groep A met de gebruikerseisen kan worden geverifieerd en gedocumenteerd door visuele observatie van de werking ervan. Bv. een simpel pipet.
 2. Standaardapparatuur en -instrumenten die meetwaarden leveren, alsook apparatuur die fysieke parameters (zoals temperatuur, druk of debiet) regelt die gekalibreerd moeten worden, waarbij de gebruikerseisen doorgaans dezelfde zijn als de specificatie van de fabrikant van de functionaliteit en de operationele limieten. De conformiteit van instrumenten of apparatuur van groep B met de gebruikerseisen wordt bepaald volgens de standaardbedieningsprocedures voor het instrument of de apparatuur, en wordt gedocumenteerd tijdens IQ en OQ. Bv. een thermometer.
 3. Groep C omvat instrumenten en geautomatiseerde analytische systemen, waarbij de gebruikerseisen voor functionaliteit, operationele en prestatielimieten specifiek zijn voor de analytische toepassing. De conformiteit van instrumenten van Groep C met de gebruikerseisen wordt bepaald door specifieke functie- en prestatietesten bv. een PLC.

Breng data proces flow in kaart

De data process flow in kaart brengen, maakt deel uit van een goed data lifecycle management. Alle fasen (5) van de levenscyclus van de gegevens, van de eerste aanmaak van de gegevens (creation), de vastlegging en de registratie tot de verwerking met inbegrip van de transformatie of de migratie (processing), de herziening, de rapportering (reporting, review & use), de bewaring, het terughalen (retention & retrieval) en de vernietiging ervan (destruction), moeten worden gecontroleerd en beheerd om te zorgen voor nauwkeurige, betrouwbare en conforme registraties en gegevens.

data lifecycle management

De data proces flow is een visuele representatie van hoe die data doorheen de processen en systemen van het bedrijf stroomt (input, output, opslagpunten en routes tussen twee ‘bestemmingen’). Deze flow moet gedocumenteerd worden in een ‘data audit trail’, een logfile van alles wat gebeurt en van invloed kan zijn op het finale product (zoals bepaald door de risicobeoordeling).

Hulp nodig bij implementeren van een data governance framework?

Stel een data integrity vragenlijst op

Een vragenlijst kan variëren tussen de 50 à 100-tal vragen. Houd rekening met het engagement van jouw bedrijf en het soort toestellen bij het opstellen van de vragenlijst bv. je kan niet dezelfde eisen stellen aan een computer zoals aan een thermometer. De beveiliging van de computer moet veel beter zijn en de data-output is anders. Zorg ervoor dat jouw vragen de volledige scope dekken.

De FDA maakt jaarlijks een paper op met de minimumeisen die gevolgd moeten worden. Daarenboven moet jouw vragenlijst voldoen aan het ALCOA(+)-principe en kan het handig zijn om rekening te houden met de interpretatie of focus van de auditeurs. Leg de focus waar zij dat ook doen. Het is niet zo erg als de vragenlijst niet perfect is om te beginnen, gaandeweg kan je nog aanpassingen maken.

Voorbeelden van vragen:

  • Attributable: wordt de bron van de data gedefinieerd? Wordt beschreven wie de data owner is?
  • Legible: is de data altijd toegankelijk voor de geautoriseerde personen? Wordt de data centraal opgeslaan & beheerd?
  • Contemporaneous: wordt er een timestamp geregistreerd?
  • Original: wordt de originele data bewaard? Worden aanpassingen gelogd in de data audit trail?
  • Accurate: is dit de juiste data (foutloos)?

Voer de GAP-assessment uit 

Toets elk toestel, systeem of applicatie af aan de vragenlijst. Aan de hand van de antwoorden kan je bepalen waar de GAP’s liggen tussen de huidige status en de gewenste status. De hiaten in de data integriteit van jouw data.

Voer een risicoanalyse uit 

Wijs een risicograad toe aan de GAP’s op basis van deze risicofactoren. Niet elke GAP is een actie- of pijnpunt. Op basis van de risicoanalyse bepaal je prioriteiten voor de remediatiefase. Normaal gesproken zijn risico’s met de laagste risicograad aanvaardbaar, daar ben je niet verplicht verdere actie op te nemen. Het is aan jouw bedrijf om te bepalen hoe streng je met data integriteit omgaat.

Hanteer een risicoschaal van 1-10 of 0-100 en houd rekening met 3 factoren:

  • Ernstgraad: Beschouwt het slechtst mogelijke gevolg van een mislukking die door de mate van letsel, schade aan eigendommen, systeemschade en missieverlies dat zich zou kunnen voordoen Bv. 1 (laag) – 5 (heel hoog).
  • Voorkomen: hoeveel keer kwam de GAP voor en wat is de ‘waarschijnlijkheid’ dat de GAP zal voorkomen, bv. 0 (technisch niet mogelijk dat het voorvalt) – 4 (zeker mogelijk).
  • Detecteerbaarheid: ook wel ‘effectiviteit’ genoemd, is een numerieke subjectieve schatting van de doeltreffendheid van de controles om de oorzaak of de storing te voorkomen of op te sporen vóór de storing de klant bereikt. Bv. 1 (zal gedetecteerd worden tijdens productie) of 4 (er is geen detectiemechanisme).

De remediatiefase

Werk technische oplossingen uit om de risico’s op te lossen, wijs resources toe, stuur het data ownership bij waar nodig en herschrijf SOP’s om de GAP’s weg te werken. Er zijn drie types van controles: technische, procedurele & gedragscontroles. We starten steeds met de technische controles tijdens de remediatiefase. Bepaal korte, mid-lange en langetermijnacties. Deze aanpassingen moeten leiden tot een betere controle over het proces, de GxP-gegevens of systemen.

Tussentijdse controles voor hoge risico’s op de gegevensintegriteit kunnen zijn:

 • Extra gegevensoverzicht
 • Tweede getuige bij dataregistratie
 • Controle van het controlespoor
 • Beperkt beheer van de gebruikerstoegang
 • Operationele procedures aanpassen

Voer procedurele controles in om de algemene vereisten inzake gegevensintegriteit vast te stellen omtrent:

 • Archief
 • GdocP
 • Back-up/herstelprocessen

Technische controles om de beveiliging van de data te verzekeren

 • Badge beperkte toegang
 • Unieke ID/wachtwoord
 • Controlespoor
 • Beheer van de gebruikerstoegang

Daarenboven is het zeker zo dat elektronische gegevens betrouwbaarder zijn en makkelijker te controleren dan gegevens op papier. Probeer ook een hybride systeem van elektronische data & papieren documenten te vermijden. Schakel zo veel mogelijk over op de digitalisering van data.

De remediatie-acties moeten worden gedefinieerd, gedocumenteerd en opgevolgd in overeenstemming met de CAPA- en risicobeheerprocedures van het bedrijf.

Vervolgfase

Als alle oplossingen geïmplementeerd zijn, volgt er een nieuwe risicobeoordeling om zeker te zijn dat de verwachte restrisico’s aanvaardbaar zijn. Deze risicobeoordeling voer je regelmatig uit om zeker te zijn dat de data integriteit gegarandeerd kan worden en je voorbereid bent op data integrity audits.

Een risicogebaseerde & pragmatische aanpak

Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van de industrie om data integriteit op een slimme en efficiënte manier te implementeren, heeft Pauwels Consulting een uniek data governance programma ontwikkeld. Het programma combineert een grondige pre-assessment met een daaropvolgende transitie volgens de bekende PDCA-cyclus. GAP-evaluaties en bijbehorende acties worden in elke afdeling parallel uitgevoerd met continue feedbacklussen en omvatten het op elkaar afstemmen van alle DI-gerelateerde documentatie (bijv. URS, dataverwerkingsprocedures, enz…).

Onze op risico gebaseerde en pragmatische aanpak omvat sterk leiderschap en goed gedragsmanagement. Het is ontworpen om DI culturele uitmuntendheid te bereiken en te behouden in de hele organisatie. Een goede training is cruciaal, dus ons Data Integrity team heeft een verscheidenheid aan trainingsmodules samengesteld die op maat gemaakt kunnen worden om deze doelen samen te bereiken!

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Inzichten

Reboarden van jouw medewerkers of jouw team

02 jul 2020
Tijdens en na elke crisis heerst er onzekerheid en angst. Ook onder jouw werknemers. Thuiswerken, dat heeft een impact: beperkt sociaal contact, weinig oxytocine (knuffelhormoon) om stress tegen te gaan en nieuwe gewoontes. Daarom is reboarden cruciaal.

Het duurt ongeveer 21 dagen om nieuwe gewoontes aan te leren maar zeker even lang om die weer af te leren. Je kan dus niet verwachten dat jouw medewerkers zomaar het traditionele werkleven weer ‘gewoon’ oppikken. Daarom is het reboarden van jouw medewerkers en een plan van actie belangrijk! (Bron: Voka)

Persoonlijke ondersteuning

De voorbije maanden moest iedereen noodgedwongen zijn normale werk- en privéroutines omgooien. Dit kan tot behoorlijk wat stress of zorgen hebben geleid. Anderzijds werden sommigen geconfronteerd met bv. eenzaamheid of ziekte. Het is jouw taak om werknemers gerust te stellen, goed te informeren en het teamgevoel te stimuleren.

Hetzelfde geldt voor een collega die terugkomt na een depressie, burn-out, persoonlijk verlies, langdurige werkloosheid of ziekte. Het is jouw taak om persoonlijke opvolging voor deze medewerkers te voorzien, al dan niet in samenwerking met HR, Mensura of een andere welzijnsdienst. Plan dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse 1-op-1 follow-up gesprekken in om de persoon op te volgen en tijdig issues aan te pakken. Het goed reboarden van jouw medewerkers loont zich op langetermijn en vermindert de kans op een terugval.

Aanvankelijk is enige flexibiliteit naar thuiswerken / op kantoor werken noodzakelijk. Heel wat medewerkers hebben geproefd van de voordelen die thuiswerk te bieden heeft. Wijs de nieuwe gewoontes niet zomaar naar de prullenmand bij een terugkeer maar sta open om thuiswerk toe te blijven staan voor degenen die zich er goed bij voelen. Praat erover met jouw collega’s en teken krijtlijnen uit. Als jouw medewerkers fulltime telewerken, kan het moeilijk lijken om het team te leiden. Toch hoeft dat niet zo te zijn, lees onze nuttige tips i.v.m het leiden van een remote team.

feedback

Organisatorische aandachtspunten

Zijn er zaken waarmee je moet rekening houden bij een heropstart of herintroductie op de werkvloer? Welke vragen zullen jouw medewerkers hebben? Bereid je voor door informatie te verzamelen en een (digitaal) informatiepakket op te stellen:

 • Vakantiedagen & vakantiegeld
 • Werkweigeraars
 •  Kinderopvang, (corona) oudersschapsverlof, educatief verlof, ziekteverlof, sollicitatieverlof,…
 • Extralegale voordelen bv. vergoeding bureauwerk (thuiswerk)
 • Tijdelijke tewerkstelling, part time werken of werkloosheid
 • Vervroegd pensioen
 • Hospitalisatieverzekering
 • Contactgegevens van HR, een interne vertrouwenspersoon en de interne preventiedienst maar ook van partners zoals Mensura, het sociale secretariaat, de verzekeraar, de vakbond,…

Stel de informatie ter beschikking op een intranet of andere samenwerkingstool. Daarnaast is het belangrijk de medewerker te ondersteunen met een reboardingplan, hem/haar wegwijs te maken in de papiermolen en de nodige documenten te voorzien.

Verzeker een veilige en stimulerende omgeving

Bij het reboarden na een pandemie kan de terugkeer op kantoor moeilijk te faciliteren zijn dus welke kantoormaatregelen neem je best?

 • maak gebruik van spatschermen;
 • creëer voldoende afstand tussen werk- en eetplekken;
 • informeer jouw medewerkers over hygiëne & veiligheid op de werkvloer: hang sensibiliseringsposters op, gebruik stickers of maak een korte video;
 • deel mondmaskers uit;
 • stel handgel en desinfectiespray ter beschikking;
 • open deuren die anders toe zijn en optimaliseer de wandelflow doorheen het kantoor;
 • beperk het gebruik van vergaderruimtes;
 • stimuleer thuiswerk: voorzie jouw medewerkers van kwalitatieve hardware & goede communicatietools om zonder zorgen te telewerken.

Bij het reboarden van een medewerker na bv. ziekteverlof of langdurige werkloosheid kan het fijn zijn om de medewerker te voorzien van extra opleidingen om terug bij te benen. Zodat die zich vol vertrouwen en mét de nodige kennis terug aan het werk kan zetten.

Een buddy of peter/meter aanstellen voor iemand die pas is opgestart na langdurige afwezigheid, kan een vertrouwd gevoel geven. De buddy neemt bij terugkomst de persoon op sleeptouw en is zijn/haar interne vertrouwenspersoon.

 

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Inzichten

Hoe kan je het best jouw remote team leiden?

02 jul 2020
We werkten met z'n allen massaal van thuis uit tijdens de coronacrisis en nu het leven zich normaliseert, rijzen er stemmen om het traditionele werkschema om te vormen en meer tijd voor telewerken te voorzien.

Dat wil zeggen dat jij als teamleider jouw team op afstand moet coachen. Dat lijkt een moeilijke uitdaging maar dat hoeft het niet te zijn. Wij geven enkele tips om van het remote werken & een remote team leiden een succes te maken.

Jouw team & de dagelijkse werking

 • Plan een dagelijkse statusmeeting in met je team via videobellen (bij voorkeur). Het doel van deze meeting is om de voortgang te bespreken, toelichten wat je die dag gaat doen, feedback te geven en om te polsen of je team ergens tegenaan loopt?Hierbij kan je gebruik maken van een Kanbanbord: binnenkomende aanvragen, ingepland voor deze week, nu aan bezig, gepauzeerd, wachtend op feedback, taak afgerond en gecanceld. Dit mag niet als een ‘controlemoment’ aanvoelen dus berisp je teamleden niet steeds voor het niet afronden van een taak (zonder deadline).
  Je kan hiervoor gebruik maken van een project management tool zoals Monday of Wrike, maar een Google spreadsheet of agenda kan ook.
 • Plan een 1:1 videocall in als je voelt dat jouw medewerker extra nood heeft aan feedback. Deze individuele gesprekken moet je als ‘heilig’ beschouwen en ga je niet zomaar annuleren.
 • Communiceer! Het spreekt voor zich dat je regelmatig contact moet houden met jouw teamleden. Er kunnen zich gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid of isolatie voordoen. Gebruik dus zo vaak mogelijk videocalls.
  • Hoewel e-mail een efficiënt kanaal is, kan het ook tot verwarring of frustratie leiden. Kies daarom zeker voor videobellen bij een complexe opdracht of boodschap.
  • Organiseer een digitale vrijdagavondborrel, pizzalunch of een koffiehalfuurtje op maandag, gewoon om working from home gifeen babbeltje te slaan, zoals je dat op kantoor ook zou doen.
  • Communiceren en motiveren kan ook via GIFS of memes, die zijn ideaal om emoties over te brengen en leuk om naar te kijken.
 • Sta open om de traditionele ‘9 to 5’ om te vormen tot flexibele werkdagen en bespreek dit met jouw werknemers. Het spreekt voor zich dat thuiswerk een aangepast werkschema met zich kan meebrengen, bv. Je neemt twee uur middagpauze om de boodschappen te doen, je start veel vroeger want je staat niet in de file, de kinderen moeten om 16u opgehaald worden, je werkt ’s avonds productiever omdat je minder gestoord wordt door de baby, enz. Maak duidelijke afspraken met jouw werknemers over wat je van hen verwacht omtrent bereikbaarheid, taken en wat de deliverables zijn.
 • Focus op resultaten, niet op hoe ze daartoe kwamen. Het is niet mogelijk om elk aspect van telewerk te controleren. Het is ook niet nodig dat je dit doet. Concentreer je daarom op het resultaat en niet op gewerkte uren of activiteiten.
 • Zorg ervoor dat jouw remote team niet te groot wordt. Als dat het geval is, kan je opsplitten in kleinere teams naargelang functies/departement/skillset/… Een kleiner team kan sneller schakelen en is efficiënter.

Communicatietools

 • Investeer als werkgever in goede apparatuur voor jouw werknemers die ze mogen meenemen naar huis: laptop, laptoptas, extra beeldscherm, extra toetsenbord, muis, docking station, kistje met bureaumateriaal, enz.
 • Voorzie jouw collega’s van goede communicatietools zoals Microsoft Teams, Slack, Google Hangouts, Zoom of Skype, die samenwerking stimuleren. Daarnaast is het belangrijk dat je investeert in digitale software om productiever te kunnen werken: e-signing voor contracten, een CRM/ERP-pakket, intranet tijdsregistratie,…
  • Maak kanalen aan voor teams of afdelingen om de groepssfeer te bevorderen bv. Een funkanaal en een businesskanaal.
 • Wil je graag brainstormen? Dan kan je eventueel gebruik maken van Mural, Miro, Google Docs, de tekenfunctie in One Note, FunRetro,…
 • Betrek jouw IT-afdeling. Vraag hen welke applicaties mogelijk zijn en of er eventueel een support chat kan opgezet worden? Zodat werknemers met IT-problemen snel geholpen kunnen worden en zich op hun kernactiviteiten kunnen focussen.

Leuke werkplekken creëren

Als jouw medewerkers thuiswerken, dan is het belangrijk dat er een comfortabel hoekje wordt ingericht waar ze productief kunnen werken. Het is jouw taak om jouw collega’s aan te moedigen een werkplek te creëren waar ze energie van krijgen. Hoe ziet die home office eruit?

 • Het is er stil.
 • Er is veel groen: planten op de werkplek maken jouw medewerkers 15 tot 19% productiever blijkt uit onderzoek. Je concentratievermogen neemt toe en groen op je werkplek maakt je meer tevreden.
 • Goed beelscherm dat op ooghoogte staat.
 • Prima lichtinval, dicht bij een raam of met goede verlichting. Kantel het beeldscherm weg van het licht om tegenlicht te minimaliseren. Bij voorkeur ook niet voor het raam want dat kan voor verblinding zorgen.
 • Het is belangrijk frisse lucht te hebben, dat bevordert de concentratie, dus zet een raampje open of ga wandelen tijdens pauzes.
 • Idealiter heb je een zit- of stabureau! Kruip niet in bed met jouw laptop of aan de salontafel, dat is slecht voor je houding.
 • Probeer een clean desk policy te behouden, zeker als je een klein bureau hebt of in de leefruimte zit.
 • Informeer jouw medewerkers over ergonomie:
  • verhoog je beeldscherm met een doos of stapel boeken (opgepast voor oververhitting).
  • Kies een goede stoel, en gebruik indien nodig een kussen voor een beter aansluitende rugleuning.
  • Voeten plat op de grond. Staat je bureaustoel te hoog? Dan kan je jouw voeten ondersteunen met een doos of bak.
  • Sta elke 20-30min even recht, stretch of wandel door de woning: beweging is gezond, scherpt je focus en helpt je lichaam om stresshormonen te verminderen (huisdieren aaien helpt ook)

remote team managemen

 • Stimuleer je medewerkers om tijdig een pauze te nemen en zo hun concentratie scherp te houden. Op kantoor breekt je dag vanzelf, je ziet iemand op de gang of spreekt een collega bij de koffieautomaat. Na een meeting loop je terug naar je werkplek, die wandeling is al een pauze. Misschien lunch je elke dag met je collega’s. Thuis doe je dit vaak niet dus is het belangrijk om even een pauze in te plannen. Ga even naar buiten of doe wat leuks. (bron: Frankwatching)Niet enkel de werkplek is belangrijk maar ook een remote werkschema. Het kan goed zijn voor jouw medewerker om een werkschema op te stellen waarin werkblokken en pauzes zijn ingepland. Dit is ook makkelijk om duidelijke afspraken te maken met jouw gezin over family time.

Moet je iemand aanwerven voor jouw remote team?

Dan houd je best met een aantal zaken rekening bij het screenen van jouw kandidaten voor jouw remote team:

 • ‘Doeners’: werf mensen aan die ‘doeners’ zijn. Bij doeners hoef je geen taken te geven, zij gaan zelf op zoek naar ‘werk’ of weten wat hen te doen staat en voeren dat uit. Het enige wat je als manager moet doen, is je focussen op leiding en omkadering geven.
 • Betrouwbaarheid: werf mensen aan die je kan vertrouwen zodat je niet jouw hoofd hoeft te breken over wat ze aan het doen zijn.
 • Zoek naar mensen met een ‘schrijftalent‘: bij remote werken wordt veel via e-mail of chat gecommuniceerd. Daarom is taalkennis en je goed kunnen uitdrukken, een meerwaarde.
 • Werf mensen aan die zich prima voelen bij thuiswerken en minder direct collegiaal contact.

Extra tip bij het aanwerven: stel een buddy of peter/meter aan om de starter goed op te vangen de eerste dagen.

Wens je graag ondersteuning bij het aanwerven voor jouw remote team?

Wij helpen jou de juiste kandidaten te zoeken voor jouw remote team!

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Inzichten

Een data governance programma implementeren: best practices & valkuilen

26 jun 2020
Data governance systemen moeten integraal deel uitmaken van het farmaceutische kwaliteitssysteem en zijn een fundamenteel onderdeel van het bedrijf. Wat zijn de valkuilen & best practices waaruit we kunnen leren?

Onze Data Integrity Expert, Nathalie Wellens, zal de komende weken wat meer uitleg geven over het concept data integriteitde evolutie, data governance strategieën of programma’s, hoe je het data framework kan implementeren in jouw bedrijf, enkele valkuilen & best practices voor het implementeren van een strategie benoemen en remediatie-oplossingen aanreiken.

Nathalie, welke best practices kan je delen met ons?

 • Engagement van het management is cruciaal: het topmanagement moet het concept data governance begrijpen en ondersteunen. Als dit niet het geval is, loopt het programma gevaar omdat er onvoldoende budget, tijd en resources toegewezen worden. Daarnaast is het succes niet verzekerd op lange termijn.
 • Introduceer het programma met zo min mogelijk verstoring van de normale gang van zaken. In plaats van medewerkers nieuwe taken op te dwingen, kan het verstandig zijn om voort te bouwen op bestaande rollen en verantwoordelijkheden. Anders bestaat het risico dat het programma niet geaccepteerd zal worden. Data owners worden erkend voor hun relatie met de data, dat werkt versterkend voor hun commitment.
 • Visie en opleiding is belangrijk. Toon aan wat de meerwaarde kan zijn van data governance voor iemand z’n job en hoe het die persoon kan helpen zijn job beter te doen. Benadruk het belang van hun bijdrage en dat ze een belangrijk onderdeel zijn van het data governance programma.
 • Benchmark jouw data governance programma met de best practices in de sector. Dit kan een antwoord bieden op de vraag ‘is mijn bedrijf hier klaar voor’?
  • Wat doe je momenteel ter ondersteuning van de best practices?
  • Waar kan je optimalisaties doorvoeren in verband met die best practice?
  • Wat is de kloof tussen wat jouw bedrijf doet en de best practice?
  • Welk risico houdt die kloof in?

Dit proces kan jouw bedrijf helpen bij het opstellen van een lijst met risico’s en problemen. De benchmark kan een actieplan zijn om de pijnpunten van jouw huidig data integrity plan aan te pakken.

 • Maak komaf met slechte data die binnen uw bedrijf circuleert. Slechte data is:
  • inaccuraat: spellingsfouten, ontbrekende informatie, lege velden
  • non-comform: de data voldoet niet aan de wettelijke normen
  • niet gecontroleerd: data die niet continue gemonitord kan worden en vervuild raakt
  • onbeveiligd: data die kwetsbaar is voor hacking of inbreuken
  • statisch: verouderde data die nooit up-to-date

Als jouw bedrijfsstrategie data-driven is, dan kan slechte data leiden tot slechte besluitvorming met alle gevolgen van dien. Hetzelfde geldt voor de productkwaliteit.

 • Documenteer en ‘meet’ uw data governance inspanningen. Bepaal basis KPI’s om het succes van de strategie en uw inspanningen te evalueren.

Kan je enkele valkuilen benoemen waarvoor we moeten oppassen? 

Zeker, een valkuil die vaak voorkomt, is de veronderstelling dat ‘data governance’ een issue is dat moet toegewezen worden aan de IT- afdeling. Er circuleert data doorheen uw hele bedrijf, niet enkel de IT-afdeling. Het is belangrijk om vertegenwoordigers uit alle afdelingen in uw Data Governance team te hebben.

Daarnaast mag databeveiliging niet verward worden met data governance en ervan uitgaan dat dit enkel een topic is voor IT-serviceverleners, multinationals of datawarehouses. Data heeft verschillende bronnen, het kan digitaal geregistreerd en opgeslaan worden in de cloud maar evengoed genoteerd worden op papier en in het archief bewaard.

Soms heerst de veronderstelling dat data governance ophoudt eenmaal alle remediatie-acties uitgevoerd zijn. Dat is natuurlijk niet zo, data governance en data integriteit is geen eenmalig project. De hoeveelheid data die gegenereerd wordt en de manier waarop we ermee omgaan, blijft evolueren. Het is dus belangrijk erop toe te zien dat het data governance framework correct wordt toegepast en regelmatig geëvalueerd wordt.

(Bronnen: Varonis & Talend)

Hulp nodig bij implementeren van een data governance framework?

Ons team van Data Integrity Experten helpt jou graag met de praktische uitvoering.

Een risicogebaseerde & pragmatische aanpak

Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van de industrie om data integriteit op een slimme en efficiënte manier te implementeren, heeft Pauwels Consulting een uniek data governance programma ontwikkeld. Het programma combineert een grondige pre-assessment met een daaropvolgende transitie volgens de bekende PDCA-cyclus. GAP-evaluaties en bijbehorende acties worden in elke afdeling parallel uitgevoerd met continue feedbacklussen en omvatten het op elkaar afstemmen van alle DI-gerelateerde documentatie (bijv. URS, dataverwerkingsprocedures, enz…).

Onze op risico gebaseerde en pragmatische aanpak omvat sterk leiderschap en goed gedragsmanagement. Het is ontworpen om DI culturele uitmuntendheid te bereiken en te behouden in de hele organisatie. Een goede training is cruciaal, dus ons Data Integrity team heeft een verscheidenheid aan trainingsmodules samengesteld die op maat gemaakt kunnen worden om deze doelen samen te bereiken!

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer

Inzichten

Een data governance strategie opstellen voor jouw bedrijf

18 jun 2020
Een data governance strategie wordt ook wel eens een data governance framework of programma genoemd. Data governance zorgt voor een formeel beheer van dossiers en gegevens in de hele gereguleerde onderneming.

Het omvat de mensen, processen en technologie die nodig zijn om tot een consistente, accurate en effectieve gegevensverwerking te komen. Data governance systemen moeten integraal deel uitmaken van het farmaceutische kwaliteitssysteem en zijn een fundamenteel onderdeel van het bedrijf. Het moet de volgende aspecten behandelen: organisatie, controle, ondersteunende processen, business processen en IT-architectuur & -infrastructuur (Bron: ISPE GPG Data Integrity – Key concepts).

data governance strategy

Onze Data Integrity Expert, Nathalie Wellens, zal de komende weken wat meer uitleg geven over het concept data integriteitde evolutie, data governance strategieën of programma’s, hoe je het data framework kan implementeren in jouw bedrijf, enkele valkuilen & best practices voor het implementeren van een strategie benoemen en remediatie-oplossingen aanreiken. Op deze manier kan jouw bedrijf conform de data integriteit richtlijnen werken.

Waarom is het belangrijk een strategie te hebben?

 • Beschermt de data tegen cyberaanvallen, datalekken of inbreuken.
 • Gecentraliseerde systemen & gestandaardiseerde procedures verminderen de data management en data governance kosten.
 • Verhoogt de ROI (return-on-investment) op data-analyse.
 • Een modern bedrijf wordt gedreven door data. Op basis van de data kom je tot betere besluitvorming en communicatie, wat op zijn beurt een concurrentieel voordeel kan opleveren.
 • Maakt het makkelijker om te voldoen aan de regelgeving.
 • Verlicht de werkdruk van de IT-afdeling om de data te beschermen.
 • Het laat toe om je beter voor te bereiden op audits.

Er zijn tig voordelen verbonden aan het implementeren van een framework maar natuurlijk zijn er ook een aantal nadelen of uitdagingen.

Data governance vereist een bedrijfswijd mandaat om het framework te implementeren, het vraagt resources en vooral tijd van jouw medewerkers. Zorg ervoor dat die investering rendeert.

Het kadert binnen een breder kwaliteit- en risicobeleid. Dit wil zeggen dat de verschillende teams, processen of procedures op elkaar afgestemd moeten zijn. Daarnaast is het zo dat verandering soms moeilijk is, investeer voldoende tijd in het sensibiliseren, motiveren en opleiden van jouw medewerkers.

Houd ermee rekening dat een framework flexibel moet blijven en eenvoudig voor ‘gebruikers’. Als procedures of processen de bedrijfsefficiëntie of werkactiviteiten belemmeren dan moeten ze aangepast worden. Bovendien kan het moeilijk zijn om de juiste technologieën en tools te selecteren. Laat jou professioneel bijstaan of gebruik resources zoals Gartner om onderzoek te doen en vraag naar referenties.

Hoe stel je een data governance strategie op?

1. Onderzoek de huidige data governance praktijken binnen uw bedrijf en het regelgevend kader.

Het is best mogelijk dat er al data governance praktijken zijn binnen het bedrijf bv. op de IT-afdeling. Vergelijk de status van de huidige inspanningen en het vereiste regelgevend kader. Laat dit rapport een nulpuntmeting zijn om uw strategie te bepalen en een business case uit te schrijven.

De verschillende regelgevende instanties kunnen verschillende opvattingen hebben over sommige aspecten van de naleving van de Data Integrity, maar ze stellen allemaal eisen aan de volgende algemene onderwerpen:

 • Organisatie
 • Data lifecycle
 • System lifecycle
 • Audit trail
 • Beveiliging & toegangscontrole
 • Datum- & tijdsaanduiding
 • Contractor / vendor / 3rde partij

Schrijf een uitgebreide business case over de nodige resources, procedures, processen, tijd, de kosten maar ook welke besparingen de inspanningen kunnen opleveren. Hiermee creëert u een financieel ‘waardeoverzicht’ dat gebruikt kan worden bij het pitchen van uw data governance strategie. Aligneer uw data governance strategie met uw bedrijfsstrategie en stem af met IT- of kwaliteitsstrategieën.

2. Data governance rollen toewijzen

De basis voor elk programma is het definiëren van bedrijfsrollen en -verantwoordelijkheden. Het doel is om een ondernemingsbrede governancestructuur op te zetten, hierbij zijn niet alle rollen noodzakelijk dus kies een structuur die voor uw bedrijf werkt.

 • De Chief Data Officer is verantwoordelijk voor de data governance strategie
 • De Data Owner draagt de directe verantwoordelijkheid voor de data. Deze persoon moet kennis hebben van het toestel, de applicatie of het systeem. Alsook is hij/zij nauw betrokken bij de bescherming van de data integriteit. Naast deze ‘operationele’ data owners kan je ook ‘tactische’ data owners aanstellen. Zij zijn verantwoordelijkheid voor een domein of topic en moeten de communicatie met stakeholders faciliteren.
 • De Data Steward zorgt voor de correcte uitvoering en handhaving van de procedures en is verantwoordelijk voor de opleidingen.

Het data governance comité stelt samen met de stakeholders het beleid en de procedures op. Data governance vereist een top-down approach, denk hieraan bij het samenstellen van het comité (Bron: Dataversity).

3. Werk een Roadmap uit

Stel een document op met de verschillende fases van de implementatie en het framework. Elk fase beschrijft wat er concreet moet gebeuren en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast bepaal je een timing voor elke fase van de implementatie.

4. Bepaal de controlemaatregelen

Het is belangrijk voor bedrijven om controle te hebben en te behouden om het data governance programma in stand te houden. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat een data governance programma geen eenmalige activiteit is. Het is een doorlopend programma dat continue evalueert en bijstuurt. De controlemaatregelen omvatten factoren zoals het definiëren van geautomatiseerde workflowprocessen, feedback verzamelen op die processen en het toepassen van die processen op de governance structuur.

5. Roll-out van het framework en evaluatie

Het is tijd om het het volledige framework te implementeren en alle procedures & processen van kracht te laten gaan. Het Data Governance team ziet erop toe dat het programma effectief is en voldoet aan de vooropgestelde eisen. Gebruik de vooropgestelde KPI’s en controlemaatregelen om het programma te beoordelen.

Hulp nodig bij implementeren van een data governance framework?

Ons team van Data Integrity Experten helpt jou graag met de praktische uitvoering.

Een risicogebaseerde & pragmatische aanpak

Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van de industrie om data integriteit op een slimme en efficiënte manier te implementeren, heeft Pauwels Consulting een uniek data governance programma ontwikkeld. Het programma combineert een grondige pre-assessment met een daaropvolgende transitie volgens de bekende PDCA-cyclus. GAP-evaluaties en bijbehorende acties worden in elke afdeling parallel uitgevoerd met continue feedbacklussen en omvatten het op elkaar afstemmen van alle DI-gerelateerde documentatie (bijv. URS, dataverwerkingsprocedures, enz…).

Onze op risico gebaseerde en pragmatische aanpak omvat sterk leiderschap en goed gedragsmanagement. Het is ontworpen om DI culturele uitmuntendheid te bereiken en te behouden in de hele organisatie. Een goede training is cruciaal, dus ons Data Integrity team heeft een verscheidenheid aan trainingsmodules samengesteld die op maat gemaakt kunnen worden om deze doelen samen te bereiken!

Contacteer ons

Heb je vragen voor ons? Neem contact op!

"(Vereist)" geeft vereiste velden aan

maxime_van_belle
Maxime van Belle Content Marketeer